Nhu cầu can thiệp y tế và phục hồi chức năng của người khuyết tật tại vùng đồng bằng sông Hồng

Có sự khác nhau đang kể giữa các vùng về tỷ lệ NKT cần điều trị nội khoa, phẫu thuật, dụng cụ trợ giúp và tập luyện (p < 0,01). NKT cần điều trị nội khoa có tỷ lệ cao nhất ở vùng hải đảo và duyên hải, thấp nhất ở đồng bằng thành phố. NKT cần phẫu thuật có tỷ lệ cao nhất ở vùng đồng bằng nông thôn và thấp nhất ờ vùng đồng bằng thành phố. NKT cần dụng cụ trợ giúp có tỷ lệ cao nhất ờ đồng bằng thành phố và thấp nhất ở vùng hải đảo và duyên hải. NKT cần tập luyện có tỷ lệ cao nhất ở vùng hải đảo và duyên hải, thấp nhất ờ đồng bằng thành phố. Xét từng vùng riêng rẽ cũng có những đặc thù riêng. Tại vùng miền núi và bán sơn địa, NKT cần tập luyện và cần dụng cụ có tỷ lệ cao nhất (65,4%). Tại vùng hải đảo và duyên hải, NKT cần tập luyện cao nhất (78,7%). Tại đồng bằng thành phố, tỷ lệ người cần dụng cụ trợ giúp cao nhất (83,1%). Tại vùng đồng bằng nông thôn, NKT cần dụng cụ trợ giúp có tỷ lệ cao nhất (53%). Hầu như không có nghiên cứu nào tương tự trong và ngoài nước nên rất khó so sánh để có thể luận giải cho sự khác biệt về nhu cầu can thiệp PHCN theo các vùng khác nhau. Kết quả này cho thấy, can thiệp PHCN cho từng vùng cần có chiến lược phù hợp. Trong khi vùng hải đảo và duyên hải cần chú trọng hơn đến cung cấp dịch vụ khám nội khoa và hướng dẫn tập luyện tại nhà thì ở thành phố, cần chú trọng hơn đến cung cấp dịch vụ dụng cụ trợ giúp, vùng đồng bằng nông thôn cần chú trọng cung cấp dịch vụ phẫu thuật và vùng miền núi cần chú trọng cung cấp dịch vụ dụng cụ trợ giúp và hướng dẫn tập tại nhà.

pdf8 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 25/09/2021 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhu cầu can thiệp y tế và phục hồi chức năng của người khuyết tật tại vùng đồng bằng sông Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhu_cau_can_thiep_y_te_va_phuc_hoi_chuc_nang_cua_nguoi_khuye.pdf
Tài liệu liên quan