Phân tích hoạt động tài chính tại công ty xây dựng công trình và thương mại giao thông vận tải

Phòng kế toán tài chính:

Là phòng có chưc năng giúp phó giám đốc về công tác hạch toán kế toán,quản lý và sử dụng các loại vốn, quỹ, phân phối và phân phói lại thu nhập cuẩ các đơn vị trong công tytheo chế độ phù hợp với điều kiện cụ thể. đòng thời giúp giám đốc thưc hiện việc kiểm tra, kiểm soát baèng tiền đối vớimọi hoạt động của các bộ phận của các bộ phận các đơn vị trực thuộc của công ty, phối hợp với các phòng ban trong công ty đôn đốc kiểm tra việc thưc hiện các kế hoạch sản xuất

 

doc63 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1559 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích hoạt động tài chính tại công ty xây dựng công trình và thương mại giao thông vận tải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích hoạt động tài chính tại công ty Xây dựng công trình và thương mại giao thông vận tải.doc
Tài liệu liên quan