Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Hóa học vô cơ và hữu cơ

Chuyên đề 5

Phương pháp áp dụng định luật bảo toàn điện tích

I - Nội dung

- Định luật bảo toàn điện tích được áp dụng trong các trường nguyên tử,

phân tử, dung dịch trung hòa điện.

- Trong phản ứng trao đổi ion của dung dịch chất điện li trên cơ sở của

định luật bảo toàn điện tích ta thấy có bao nhiêu điện tích dương hoặc âm của các

ion chuyển vào trong kết tủa hoặc khí tách ra khỏi dung dịch thì phải trả lại cho

dung dịch bấy nhiêu điện tích dương hoặc âm

pdf71 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2384 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Hóa học vô cơ và hữu cơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPP-GiainhanhHoa-VoCo-TN.pdf
  • pdfPP-GiainhanhHoa-HuuCo-TN.pdf
Tài liệu liên quan