Sách Kĩ thuật Sinh tổng hợp dược

Mục lục

phần I. tổng quan về Công nghệ sinh học

Ch−ơng 1. Giới thiệu về công nghệ sinh học

1.1. Công nghệ sinh học lμ gì?

1.2. Công nghệ sinh học - một sự theo đuổi đa ngμnh

1.3. Công nghệ sinh học - hạt nhân trung tâm ba thμnh phần

1.4. An toμn sản phẩm

1.5. Nhận thức của cộng đồng về công nghệ sinh học

1.6. Công nghệ sinh học vμ các n−ớc đang phát triển

Ch−ơng 2. Nguyên liệu cho công nghệ sinh học

2.1. Chiến l−ợc sinh khối

2.2. Nguyên liệu thô thiên nhiên

2.3. Tính sẵn có của sản phẩm phụ

2.4. Nguyên liệu hoá học vμ hoá dầu

2.5. Nguyên liệu thô vμ t−ơng lai của công nghệ sinh học

Ch−ơng 3. Kỹ thuật lên men

3.1. Giới thiệu tổng quát

3.2. Các giai đoạn phát triển của vi sinh vật

3.3. Thiết bị lên men vi sinh vật

3.4. Cung cấp không khí vô trùng cho nhμ máy lên men vi sinh vật

3.5. Khử trùng môi tr−ờng trong công nghệ lên men

3.6. Lọc vμ thiết bị lọc trong công nghiệp sản xuất kháng sinh

3.7. Trình tự quá trình lên men

3.8. Thiết kế môi tr−ờng cho quá trình lên men

3.9. Lên men trên cơ chất rắn

3.10. Kỹ thuật nuôi cấy tế bμo động vật vμ thực vật

3.11. Quá trình tinh chế để thu sản phẩm

Ch−ơng 4. Kỹ thuật sản xuất enzym

8

4.1. Đại c−ơng

4.2. Các ứng dụng của enzym

4.3. Kỹ thuật di truyền trong công nghệ enzym

4.4. Kỹ thuật sản xuất enzym

4.5. Ph−ơng pháp bất động enzym (immobilised enzym)

Ch−ơng 5. Sản xuất Protein đơn bμo

5.1. Sự cần thiết sản xuất protein đơn bμo

5.2. Sản xuất sinh khối nấm men

5.3. Sản xuất tảo đơn bμo

5.4. Sản xuất nấm sợi

5.5. Sản xuất nấm ăn 64

Ch−ơng 6. Sản xuất các sản phẩm trao đổi chất bậc một dùng trong Y học

6.1 Sản xuất các aminoacid 66

6.2. Sản xuất acid glutamic 67

6.3. Sản xuất Dextran 70

6.4. Sinh tổng hợp Vitamin B12 73

6.4.1. Đại c−ơng 73

6.4.2. Cấu trúc hoá học vμ tính chất 74

6.4.3. Lên men sinh tổng hợp 75

6.4.4. Quy trình sản xuất 76

6.4.5. Quy trình chiết xuất 78

phần II. Công nghệ sản xuất kháng sinh

Ch−ơng 7. Đại c−ơng về kháng sinh

7.1. Định nghĩa kháng sinh 83

7.2. Đơn vị kháng sinh 83

7.3. Phân loại kháng sinh 83

7.4. Các ph−ơng pháp phân lập vi sinh vật sinh kháng sinh 84

7.5. Ph−ơng pháp gây đột biến vi sinh vật để nâng cao hiệu suất 87

7.6. Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy các chủng vi sinh vật sinh

kháng sinh phân lập đ−ợc 89

7.7. Nghiên cứu chiết xuất vμ tinh chế kháng sinh 89

pdf176 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1865 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sách Kĩ thuật Sinh tổng hợp dược, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKĩ thuật Sinh tổng hợp dược.pdf