Tài liệu Công nghệ gia công trên máy CNC

Chu trình này khoan tại điểm được chỉ định cho đến khi đạt được toạđộđã

được lập trình. Cóthểlập trình dừng chạy dao cóthời hạn (cómột khoảng thời gian

dừng) ởđáy của lỗkhoan đểlàm bóng lỗ.

Khi làm việc ởhệtoạđộĐềcác, cấu trúc cơ bản của block như sau:

Dạng câu lệnh: G81 G98/G99 X_ Y_ Z_ I_ K_

G98: Dao lùi vềmặt phẳng ban đầu (initial plane)sau khi lỗđược khoan

xong.

G99:Dao lùi vềmặt phẳng tham chiếu (reference plane)sau khi lỗđược

khoan xong.

X,Y: Toạđộđiểm gia công. Các giátrị này tuỳchọn. Điểm này cóthểlập

trình trong hệtoạđộĐềcác hoặc hệtoạđộcực vàcác toạđộnày làtuyệt đối hay

tương đối tuỳthuộc vào máy đang làm việc ởG90 hoặc G91.

pdf136 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1806 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu Công nghệ gia công trên máy CNC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfco_khi_cnc_6146.pdf
Tài liệu liên quan