Tài liệu hướng dẫn Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

Mục lục

Bài 1A: Giới thiệu về hệ quản trị CSDL quan hệ

Bài 1B: Mô hình dữ liệu

Bài 1C: Phối hợp

Bài 1D: Thực hành

Bài 2A: Thiết kế CSDL logic

Bài 2B: Chuẩn hóa và phi chuẩn hóa dữ liệu

Bài 2C: Phối hợp

Bài 2D: Thực hành

Bài 3A: Thiết kế CSDL vật lý

Bài 3B: Thực hiện giao dịch và bảo mật

Bài 3C: Phối hợp

 

 

pdf198 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1436 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu hướng dẫn Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThietkeCosodulieuquanhetailieuhuongdan.pdf