Thể dục lớp 4 năm 2010, học kì II

Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học: 2- 3’

- Cho lớp khởi động và tham gia chơi trò chơi “Bịt mắt bắt dê”

- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên.

 * Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp.

- GV nhắc lại ngắn gọn cách thực hiện cho H ôn lại các động tác đi vượt chướng ngại vật thực hiện 2- 3 lần cự li 10- 15 m. Cả lớp tập theo đội hình 2- 3 hàng dọc, theo dòng nước chảy, em nọ cách em kia 2m.

- GV có thể cho H ôn tập theo từng tổ ở khu vực đã quy định. GV chú ý bao quát lớp và nhắc nhở các em đảm bảo an toàn trong khi tập luyện.

* Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác”.

 GV nhắc lại cách chơi, luật chơi, cho chơi thử sau đó chơi chính thức. Chú ý cho H khởi động kĩ các khớp.

 

doc35 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 1257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thể dục lớp 4 năm 2010, học kì II, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Phần mở đầu: (6 - 10’ ) 2.Phần cơ bản: (18 -22’) * RLTTCB * Trò chơi: 3.Phần kết thúc: (4 - 6’) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học: 2- 3’ - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - Khởi động chung và chơi trò chơi “Kết bạn” - Ôn bật xa: . GV chia nhóm tập luyện theo khu vực đã quy định. Yêu cầu hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích. - Tập phối hợp chạy nhảy: GV nhắc lại cách tập luyện phối hợp, làm mẫu sau đó cho H thực hiện bài tập. GV chú ý nhắc nhở các em. * Trò chơi: “Kiệu người”. GV nêu tên trò chơi giới thiệu cách chơi, cho một nhóm ra làm mẫu đồng thời giải thích ngắn gọn cách chơi. Chia nhóm 3 người cho H chơi thử một số lần sau đó chơi chính thức. * Đi thường theo nhịp vừa đi vừa hát. - Đứng tại chỗ thực hiện một số động tác thả lỏng. - GV cùng H hệ thống lại bài - Nhận xét, giao bài tập về nhà. - Tập trung, lắng nghe. - Chạy chậm 1 vòng sân, khởi động chung và chơi trò chơi - H tập luyện theo hướng dẫn của GV. - H quan sát và làm theo hướng dẫn GV. - H chú ý quan sát, tiếp thu và tham gia chơi trò chơi một cách chủ động tích cực - Thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu. Thứ ngày tháng 02 năm 2010 TUẦN 24 Bài 48 BẬT XA-TẬP PHỐI HỢP CHẠY, MANG, VÁC. TRÒ CHƠI “KIỆU NGƯỜI” I. MỤC TIÊU: - Bật xa. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác và nâng cao thành tích. - Trò chơi “Kiệu người”. Biết cách chơi và tham gia chơi được. Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn. II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, kẻ vạch chuẩn bị xuất phát và giới hạn, dụng cụ tập luyện III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Phần mở đầu: (6 - 10’ ) 2.Phần cơ bản: (18 -22’) * RLTTCB * Trò chơi: 3.Phần kết thúc: (4 - 6’) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học: 2- 3’ - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - Khởi động chung và chơi trò chơi “Kết bạn” * Nội dung và phương pháp tập luyện tương tự bài 47. - Ôn bật xa: . GV chia nhóm tập luyện theo khu vực đã quy định. Yêu cầu hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích. - Tập phối hợp chạy nhảy: GV nhắc lại cách tập luyện phối hợp, làm mẫu sau đó cho H thực hiện bài tập. GV chú ý nhắc nhở các em. * Trò chơi: “Kiệu người”. GV nhắc lại cách chơi cho H chơi thử một số lần sau đó chơi chính thức. * Đi thường theo nhịp vừa đi vừa hát. - Đứng tại chỗ thực hiện một số động tác thả lỏng. - GV cùng H hệ thống lại bài - Nhận xét, giao bài tập về nhà. - Tập trung, lắng nghe. - Chạy chậm 1 vòng sân, khởi động chung và chơi trò chơi - H tập luyện theo hướng dẫn của GV. - H quan sát và làm theo hướng dẫn GV. - H tham gia chơi trò chơi một cách chủ động tích cực - Thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu. Thứ ngày tháng 03 năm 2010 TUẦN 25 Bài 49. PHỐI HỢP CHẠY, NHẢY, MANG, VÁC. TRÒ CHƠI “CHẠY TIÊP SỨC NÉM BÓNG VÀO RỔ” I. MỤC TIÊU: - Tập phối hợ chạy nhảy, mang, vác. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối đúng - Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”. Biết cách chơi và tham gia chơi được. Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn. II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, kẻ vạch chuẩn bị xuất phát và giới hạn, dụng cụ tập luyện III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Phần mở đầu: (6 - 10’ ) 2.Phần cơ bản: (18 - 22’) * RLTTCB * Trò chơi: 3.Phần kết thúc: (4 - 6’) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học: 2- 3’ - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - Khởi động chung và chơi trò chơi “Chim bay cò bay” - Tập phối hợp chạy, nhảy, mang, vác: . GV hướng dẫn cách tập luyện bài tập, sau đó cho H tập luyện thử một số lần và tiến hành thi đua giữa các tổ với nhau GV chú ý nhắc nhở các em tập luyện an toàn và chủ động. * Trò chơi: “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”. GV nhắc lại cách chơi và làm mẫu động tác sau đó cho H chơi thử một số lần và chơi chính thức. Có tính số lần bóng vào rổ. Chia các tổ tập theo khu vực đã quy định. * Đi thường theo nhịp vừa đi vừa hát. - Đứng tại chỗ thực hiện một số động tác thả lỏng. - GV cùng H hệ thống lại bài - Nhận xét, giao bài tập về nhà. - Tập trung, lắng nghe. - Chạy chậm 1 vòng sân, khởi động chung và chơi trò chơi - H tập luyện theo hướng dẫn của GV. - H tham gia tập luyện. - H lắng nghe và tham gia chơi trò chơi. - Thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu. Thứ ngày tháng 03 năm 2010 TUẦN 25 Bài 50. NHẢY DÂY CHÂN TRƯỚC CHÂN SAU. TRÒ CHƠI “CHẠY TIÊP SỨC NÉM BÓNG VÀO RỔ” I. MỤC TIÊU: - Nhảy dây chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện được động tác cơ bản đúng - Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”. Biết cách chơi và tham gia chơi được. Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn. II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, kẻ vạch chuẩn bị xuất phát và giới hạn, dụng cụ tập luyện III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Phần mở đầu: (6 - 10’ ) 2.Phần cơ bản: (18 - 22’) * RLTTCB * Trò chơi: 3.Phần kết thúc: ( 4 - 6’) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học: 2- 3’ - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - Khởi động chung và chơi trò chơi “Bịt mát bắt dê” - Nhảy dây kiểu chân trước chân sau: . GV hướng dẫn cách tập luyện bài tập, sau đó cho H tập luyện thử một số lần và cho H tập theo khu vực quy định. GV đi đến từng tổ nhắc nhở H và bao quát lớp. H thay nhau nhảy và đếm số lần cho bạn. * Trò chơi: “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”. GV làm trọng tài cho các em chơi, đảm bảo trật tự. Lần lượt từng tổ lên thực hiện tổ nào có số người ném vào nhiều nhất thì tổ đó thắng còn tổ nào thua sẽ phạt lò cò hoặc hát 1 bài. * Đứng thành vòng tròn, vỗ tay hát. - Đứng tại chỗ hít thở sâu. - GV cùng H hệ thống lại bài - Nhận xét, giao bài tập về nhà. - Tập trung, lắng nghe. - Chạy chậm 1 vòng sân, khởi động chung và chơi trò chơi - H tập luyện theo hướng dẫn của GV. - H chú ý quan sát và tập theo. - H tham gia tập luyện. - H tham gia vào trò chơi tích cực chủ động đảm bảo trật tự an toàn. - Thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu. Thứ ngày tháng 03 năm 2010 TUẦN 26 Bài 51. TUNG BÓNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY” I. MỤC TIÊU: - Ôn tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; tung và bắt bóng theo nhóm hai người, ba người; nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. - Trò chơi “Trao tín gậy”. Biết cách chơi và tham gia chơi được. Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, nhanh nhẹn ,khéo léo, chủ động và an toàn. II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, dụng cụ tập luyện bóng, gậy... III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Phần mở đầu: ( 6 - 10’ ) 2.Phần cơ bản: (18 - 22’) * RLTTCB * Trò chơi: 3.Phần kết thúc: (4 - 6’) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học: (2- 3’) - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - Khởi động chung, ôn các động tác của bài thể dục và chơi trò chơi. - Ôn tung bóng một tay bắt bóng bằng hai tay theo nhóm 2 người và nhóm ba người . GV hướng dẫn cách tập luyện bài tập, sau đó cho H tập luyện thử một số lần và cho H tập theo khu vực quy định. GV đi đến từng tổ nhắc nhở H và bao quát lớp. - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau, tập theo nhóm 2 người. * Trò chơi: “Trao tín gậy”. GV hướng dẫn giải thích cách chơi sau đó cho H chơi thử một số lần. Cho H chơi chính thức GV điều khiển. * Đứng thành vòng tròn, vỗ tay hát. - Đứng tại chỗ hít thở sâu. - GV cùng H hệ thống lại bài - Nhận xét, giao bài tập về nhà. - Tập trung, lắng nghe. - Chạy chậm 1 vòng sân, khởi động chung và chơi trò chơi - H tập luyện theo hướng dẫn của GV. - H chú ý quan sát và tập theo. - H tham gia tập luyện. - H tập theo nhóm hai người - H lắng nghe và tham gia vào trò chơi đảm bảo trật tự an toàn. - Thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu. Thứ ngày tháng 03 năm 2010 TUẦN 26 Bài 52. DI CHUYỂN TUNG, BẮT BÓNG, NHẢY DÂY TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY” I. MỤC TIÊU: - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm hai, ba người. Nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. - Học di chuyển tung (chuyền) và bắt bóng. Yêu cầu biết cách thực hiện và thực hiện được động tác cơ bản đúng. - Trò chơi “Trao tín gậy”. Biết cách chơi và tham gia chơi được. Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn. II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, dụng cụ tập luyện bóng, gậy... III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Phần mở đầu: ( 6 - 10’) 2.Phần cơ bản: (18 - 22’) * RLTTCB * Trò chơi: 3.Phần kết thúc: (4 - 6’) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học: 2- 3’ - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - Khởi động chung, ôn các động tác của bài thể dục và kiểm tra bài cũ. - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2 hoặc ba người. Tổ chức và cách dạy như bài 51. - Học mới di chuyển tung và bắt bóng. GV nêu tên động tác làm mẫu và cho các tổ tập luyện theo khu vực đã phân - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau, tập theo nhóm 2 người. * Trò chơi: “Trao tín gậy”. GV nhắc lại cách chơi sau đó cho H chơi thử một số lần. Cho H chơi chính thức GV điều khiển.Có phân thắng thua giữa các tổ * Thực hiện một số động tác hồi tỉnh - Cho lớp tại chỗ vỗ tay hát. - GV cùng H hệ thống lại bài - Nhận xét, giao bài tập về nhà. - Tập trung, lắng nghe. - Chạy chậm 1 vòng sân, khởi động chung ôn bài thể dục. - H tập luyện theo hướng dẫn của GV. - H chú ý quan sát và tập theo. - H tham gia tập luyện. - H lắng nghe và tham gia vào trò chơi đảm bảo trật tự an toàn. - Thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu. Thứ ngày tháng 03 năm 2010 TUẦN 27 Bài 53. NHẢY DÂY, DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG, TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I. MỤC TIÊU: - Trò chơi “Dẫn bóng”. Yêu cầu biết cách chơi, bước đầu tham gia được vào trò chơi để rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo. - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau, di chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, dụng cụ tập luyện bóng, dây nhảy... III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Phần mở đầu: (6 - 10’ 2.Phần cơ bản: 18 - 22’ * Trò chơi: * RLTTCB 3.Phần kết thúc: 4 - 6’ - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học: 2- 3’ - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - Khởi động chung, ôn các động tác của bài thể dục và kiểm tra bài cũ. * Trò chơi: “Dẫn bóng”. GV nêu tên trò chơi giải thích và hướng dẫn cách chơi cho một số H lên làm mẫu sau đó cho cả lớp cùng chơi theo đội hình đã phân công, GV điều khiển trò chơi. - Ôn di chuyển tung và bắt. Tổ chức và cách dạy như bài 51. . GV tổ chức theo hình thức thi đua giữa các tổ. - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau, tập theo nhóm 2 người. . Thi nhảy dây kiểu chân trước chân sau theo hình thức từng tổ sau đó chọn bạn nào có thành tích tốt nhất thi đấu với tổ khác. * Thực hiện một số động tác hồi tỉnh - Cho lớp tại chỗ vỗ tay hát. - GV cùng H hệ thống lại bài - Nhận xét, giao bài tập về nhà. - Tập trung, lắng nghe. - Chạy chậm 1 vòng sân, khởi động chung ôn bài thể dục. - H lắng nghe và tham gia vào trò chơi đảm bảo trật tự an toàn. - H tập luyện theo hướng dẫn của GV. - H tham gia tập luyện theo hình thức thi đua. -Thi đua giữa các tổ - Thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu. Thứ ngày tháng 03 năm 2010 TUẦN 27 Bài 54. MÔN TỰ CHỌN. TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I. MỤC TIÊU: - Học một số nội dung của môn tự chọn. Tâng cầu bằng đùi hoặc một số động tác bổ trợ ném bóng. Yêu cầu biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng động tác. - Trò chơi “Dẫn bóng”. Yêu cầu tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo. II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, dụng cụ tập luyện bóng, dây nhảy... III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Phần mở đầu: 6 - 10’ 2.Phần cơ bản: 18 - 22’ * Môn tự chọn * Trò chơi: 3.Phần kết thúc: 4 - 6’ - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học: 2- 3’ - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - Khởi động chung, ôn các động tác của bài thể dục, ôn nhảy dây * Đá cầu: Tập tâng cầu bằng đùi. . Tập theo đội hình 2- 4 hàng ngang hoặc vòng tròn. GV hướng dẫn cho H cách tập luyện sau đó chia tổ tập theo khu vực đã phân công. +Tập cách cầm cầu và đứng chuẩn bị. 2- 3 lần. GV uốn nắn sai cho H. + Tập tung cầu và tâng cầu bằng đùi. GV điều khiển quan sát sữa sai cho H. + Chia tổ tập luyện theo khu vực đã phân công. + Cho mỗi tổ cử 1- 2 H thi xem tổ nào tâng cầu giỏi. * Trò chơi: “Dẫn bóng”. GV nêu tên trò chơi sau đó phân công địa điểm để cán sự hoặc tổ trưởng điều khiển. - Đi đều theo 2- 4 hàng dọc và hát. * Thực hiện một số động tác hồi tỉnh - GV cùng H hệ thống lại bài - Nhận xét, giao bài tập về nhà. - Tập trung, lắng nghe. - Chạy chậm 1 vòng sân, khởi động chung ôn bài thể dục, nhảy dây. - H tập luyện theo hướng dẫn của GV. - H tập luyện theo đội hình 2- 4 hàng dọc - Tập luyện theo tổ -Thi đua giữa các tổ - H lắng nghe và tham gia vào trò chơi đảm bảo trật tự an toàn. - Thực hiện - Thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu. Thứ ngày tháng 03 năm 2010 TUẦN 28 Bài 55. MÔN TỰ CHỌN. TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I. MỤC TIÊU: - Ôn và học mới một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác. - Trò chơi “Dẫn bóng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi nhanh nhẹn khéo léo. II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, dụng cụ tập luyện bóng, dây nhảy... III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Phần mở đầu: 6 - 10’ 2.Phần cơ bản: 18 - 22’ * Môn tự chọn * Trò chơi: 3.Phần kết thúc: 4 - 6’ - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học: 2- 3’ - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - Khởi động chung, ôn các động tác của bài thể dục, ôn nhảy dây Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi. . Tập theo đội hình 2- 4 hàng ngang theo từng tổ do tổ trưởng điều khiển hoặc theo đội hình vòng tròn do cán sự điều khiển. Khoảng cách giữa em nọ cách em kia tối thiểu 1,5 m. GV quan sát hướng dẫn cho H cách tập luyện. . Cho mỗi tổ cử 1- 2 H thi xem tổ nào tâng cầu giỏi. * Trò chơi: “Dẫn bóng”. GV nêu tên trò chơi sau đó phân công địa điểm để cán sự hoặc tổ trưởng điều khiển. Chơi có phân thắng thua, đội nào thua bị phạt lò cò một vòng sân. - Đi đều theo 2- 4 hàng dọc và hát. * Thực hiện một số động tác hồi tỉnh - GV cùng H hệ thống lại bài - Nhận xét, giao bài tập về nhà. - Tập trung, lắng nghe. - Chạy chậm 1 vòng sân, khởi động chung ôn bài thể dục, nhảy dây. - H tập luyện theo hướng dẫn của GV. - H tập luyện theo đội hình 2- 4 hàng ngang -Thi đua giữa các tổ - H lắng nghe và tham gia vào trò chơi đảm bảo trật tự an toàn. - Thực hiện - Thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu. Thứ ngày tháng 03 năm 2010 TUẦN 28 Bài 56. MÔN TT TỰ CHỌN. TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY” I. MỤC TIÊU: - Ôn và học mới một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác. - Trò chơi “Trao tín gậy”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi nhanh nhẹn khéo léo II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, dụng cụ tập luyện bóng, dây nhảy... III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Phần mở đầu: 6 - 10’ 2.Phần cơ bản: 18 - 22’ * Môn tự chọn * Trò chơi: 3.Phần kết thúc: 4 - 6’ - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học: 2- 3’ - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - Khởi động chung, ôn các động tác của bài thể dục - Thi nhảy dây lần đầu thi thử lần thứ hai thi chính thức. * Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi. . Đội hình và cách dạy như bài 55. - Học đỡ và chuyền cầu bằng mu bàn chân: Tập theo đội hình 2- 4 hàng ngang quay mặt vào nhau thành từng đôi một cách nhau 2- 3m, trong mỗi hàng em nọ cách em kia tối thiểu 1,5m. Một người tâng cầu người kia đỡ cầu rồi chuyền lại sau đó đổi vai. - GV làm mẫu kết hợp giải thích động tác sau đó cho H tập, GV kiểm tra sữa sai động tác. * Trò chơi: “Trao tín gậy”. GV nêu tên trò chơi sau đó cho H chôi thử và chơi chính thức. - Tại chỗ vỗ tay và hát. * Thực hiện một số động tác hồi tỉnh - GV cùng H hệ thống lại bài - Nhận xét, giao bài tập về nhà. - Tập trung, lắng nghe. - Chạy chậm 1 vòng sân, khởi động chung ôn bài thể dục - Thi nhảy dây - H tập luyện theo hướng dẫn của GV. - H chú ý quan sát và tập theo GV - H tập luyện theo đội hình 2- 4 hàng ngang -Thi đua giữa các tổ - Thực hiện - Thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu. Thứ ngày tháng 04 năm 2010 TUẦN 29 Bài 57. MÔN TT TỰ CHỌN. NHẢY DÂY I. MỤC TIÊU: - Ôn và học mới một số nội dung môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng những nội dung ôn tập và mới học. - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, dụng cụ tập luyện bóng, dây nhảy... III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Phần mở đầu: 6 - 10’ 2.Phần cơ bản: 18 - 22’ * Môn tự chọn 3.Phần kết thúc: 4 - 6’ - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học: 2- 3’ - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - Khởi động chung, ôn các động tác của bài thể dục *Đá cầu: Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân. Đội hình và cách dạy như bài 56. - Học chuyền cầu (bằng má trong hoặc mu bàn chân) theo nhóm hai người: - Tập theo đội hình 2- 4 hàng ngang quay mặt vào nhau thành từng đôi một cách nhau 2- 3m, trong mỗi hàng em nọ cách em kia tối thiểu 1,5m. Một người tâng cầu người kia đỡ cầu rồi chuyền lại sau đó đổi vai. - GV làm mẫu kết hợp giải thích động tác sau đó cho H tập, GV kiểm tra sữa sai động tác. * Nhảy dây: Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Tập theo hình thức cá nhân, sau đó thi đua theo tổ. - Tại chỗ vỗ tay và hát. * Thực hiện một số động tác hồi tỉnh - GV cùng H hệ thống lại bài - Nhận xét, giao bài tập về nhà. - Tập trung, lắng nghe. - Chạy chậm 1 vòng sân, khởi động chung ôn bài thể dục - H tập luyện theo hướng dẫn của GV. - H chú ý quan sát và tập theo GV - H tập luyện theo đội hình 2- 4 hàng ngang - H tập luyện nghiêm túc tích cực -Thi đua giữa các tổ - Thực hiện - Thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu. Thứ ngày tháng 04 năm 2010 TUẦN 29 Bài 58. MÔN TT TỰ CHỌN. NHẢY DÂY I. MỤC TIÊU: - Ôn một số nội dung môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu biết cách thực hiện động tác thực hiện cách cơ bản II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, dụng cụ tập luyện bóng, dây nhảy... III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Phần mở đầu: 6 - 10’ 2.Phần cơ bản: 18 - 22’ * Môn tự chọn 3.Phần kết thúc: 4 - 6’ - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học: 2- 3’ - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - Khởi động chung, ôn các động tác của bài thể dục - Kiểm tra bài cũ Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi. Tập theo đội hình hàng ngang hoặc vòng tròn chữ U hình vuông tuỳ điều kiện sân bãi. GV nêu tên động tác sau đó cho các em tự tập uốn nắn sai, nhắc nhở kỉ luật. - Ôn chuyền cầu theo nhóm hai người: Đội hình tập và cách dạy như bài 57 - Ném bóng trúng đích : Gv hướng dẫn, cho H chơi thử * Nhảy dây: Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Tập đồng loạt theo nhóm hoặc tổ tập luyện theo đội hình hàng ngang hoặc vòng tròn. - Thi vô địch tổ tập luyện, Cán sự điều khiển, GV giúp đỡ. - Tại chỗ vỗ tay và hát. * Thực hiện một số động tác hồi tỉnh - GV cùng H hệ thống lại bài - Nhận xét, giao bài tập về nhà. - Tập trung, lắng nghe. - Chạy chậm 1 vòng sân, khởi động chung ôn bài thể dục - H tập luyện theo hướng dẫn của GV. - H chú ý quan sát và tập theo GV - H tập luyện theo đội hình 2- 4 hàng ngang - H tập luyện nghiêm túc tích cực - H tập luyện theo tổ dưới sự điều khiển của GV. -Thi đua giữa các tổ - Thực hiện - Thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu. Thứ ngày tháng 04 năm 2010 TUẦN 30 Bài59. MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN - NHẢY DÂY TRÒ CHƠI " KIỆU NGƯỜI" I. MỤC TIÊU: - Ôn một số nội dung môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu biết cách thực hiện động tác thực hiện cách cơ bản II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, dụng cụ tập luyện bóng, dây nhảy... III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Phần mở đầu: 6 - 10’ 2.Phần cơ bản: 18 - 22’ * Môn tự chọn 3.Phần kết thúc: 4 - 6’ - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học: 2- 3’ - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - Khởi động chung, ôn các động tác của bài thể dục *Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi. Tập theo đội hình hàng ngang hoặc vòng tròn chữ U hình vuông tuỳ điều kiện sân bãi. GV nêu tên động tác sau đó cho các em tự tập uốn nắn sai, nhắc nhở kỉ luật. - Ôn chuyền cầu theo nhóm hai người: Đội hình tập và cách dạy như bài 57 - Ném bóng trúng đích : Gv hướng dẫn, cho H chơi thử * Nhảy dây: Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Tập đồng loạt theo nhóm hoặc tổ tập luyện theo đội hình hàng ngang hoặc vòng tròn. - Thi vô địch tổ tập luyện, Cán sự điều khiển, GV giúp đỡ. - Tại chỗ vỗ tay và hát. * Thực hiện một số động tác hồi tỉnh - GV cùng H hệ thống lại bài - Nhận xét, giao bài tập về nhà. - Tập trung, lắng nghe. - Chạy chậm 1 vòng sân, khởi động chung ôn bài thể dục - H tập luyện theo hướng dẫn của GV. - H chú ý quan sát và tập theo GV - H tập luyện theo đội hình 2- 4 hàng ngang - H tập luyện nghiêm túc tích cực - H tập luyện theo tổ dưới sự điều khiển của GV. -Thi đua giữa các tổ - Thực hiện - Thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu. Thứ ngày tháng 04 năm 2010 TUẦN 30 Bài 60. MÔN TỰ CHỌN. TRÒ CHƠI “KIỆU NGƯỜI” I. MỤC TIÊU: - Ôn một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. - Trò chơi “Kiệu người”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi nhưng bảo đảm an toàn. II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Kẻ sân để tổ chức trò chơi và dụng cụ để tập môn tự chọn. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Phần mở đầu: 6 - 10’ 2.Phần cơ bản: 18 - 22’ * Môn tự chọn * Trò chơi 3.Phần kết thúc: 4 - 6’ - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học: 2- 3’ - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - Khởi động chung, ôn một số động tác của bài thể dục * Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi. Tập theo đội hình hàng ngang hoặc vòng tròn chữ U hình vuông tuỳ điều kiện sân bãi. GV nêu tên động tác sau đó cho các em tự tập uốn nắn sai, nhắc nhở kỉ luật. Thi tâng cầu bằng đùi: Tuỳ theo địa hình có thể tổ chức theo tổ hoặc theo hàng ngang theo lệnh của GV, ai để rơi cầu là dừng lại người để rơi cầu cuối cùng là vô địch. - Ôn chuyền cầu theo nhóm hai, ba người Đội hình tập và cách dạy như bài 57 * Trò chơi “Kiệu người”: GV cùng H nhắc lại cách chơi sau đó cho chơi thử và chơi chính thức. GV nhắc H đảm bảo an toàn kỉ luật. - Tại chỗ vỗ tay và hát. * Thực hiện một số động tác hồi tỉnh - GV cùng H hệ thống lại bài - Nhận xét, giao bài tập về nhà. - Tập trung, lắng nghe. - Chạy chậm 1 vòng sân, khởi động chung ôn bài thể dục - H tập luyện theo hướng dẫn của GV. - H tập luyện theo đội hình 2- 4 hàng ngang - H tập luyện nghiêm túc tích cực -Thi đua giữa các tổ - H tập luyện theo tổ nhóm dưới sự điều khiển của LT. - Tham gia chơi trò chơi tích cực chủ động an toàn. - Thực hiện - Thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu. Thứ ngày tháng 04 năm 2010 TUẦN 31 Bài 61. MÔN TỰ CHỌN. TRÒ CHƠI “KIỆU NGƯỜI” I. MỤC TIÊU: - Ôn một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. - Trò chơi “Kiệu người”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGA The duc 4.doc
Tài liệu liên quan