Thiết kế bài dạy lớp 2 (buổi chiều) - Tuần 14

I. Mục tiêu:

 - Biết ngắt, nghỉ hơi đỳng ở những cõu văn cú nhiều dấu cõu.

 - Hiểu nội dung bài: Tỡnh cảm yờu thương của người bố qua những mún quà đơn sơ dành cho cỏc con.

II. đồ dựng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

II. Cỏc hoạt động dạy học:

 

doc11 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế bài dạy lớp 2 (buổi chiều) - Tuần 14, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 14 Thứ hai ngày 26 thỏng 11năm 2012 Tiết 1: Rốn viết chữ đẹp bài 13 I. Mục tiờu: - Rốn kỹ năng viết chữ biết viết cỏc chữ L hoa theo cỡ vừa và nhỏ. - Biết viết ứng dụng cụm từ: Lờn thỏc xuống ghềnh theo cỡ nhỏ, chữ viết đỳng mẫu đều nột, nối chữ đỳng quy định. II. Đồ dựng dạy học: - Mẫu chữ cỏi viết hoa L - Bảng phụ viết cõu ứng dụng trờn dũng kẻ li. III. cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 3' 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Viết bảng con chữ: K - HS viết bảng con. - Nhắc lại cụm từ ứng dụng: Kề vai sỏt cỏnh - 1 HS đọc - Cả lớp viết bảng con: Kề - Nhận xột. 30' 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - Nờu mục đớch, yờu cầu. b. Hướng dẫn viết chữ hoa L: * Hướng dẫn HS quan sỏt chữ L: - Giới thiệu mẫu chữ - HS quan sỏt. - Chữ cú độ cao mấy li ? - Cao 5 li - Gồm mấy đường kẻ ngang - Gồm 6 đường kẻ ngang - Chữ L gồm mấy nột - Là kết hợp của 3 nột cơ bản cong dưới lượn dọc và lượn ngang. - Cỏch viết - GV viết mẫu chữ cỏi L trờn bảng lớp - Đặt bỳt trờn đường kẻ 6. Viết 1 nột cong lượn dưới như viết phần đầu chữ C và chữ G. Sau đú đổi chiều bỳt, viết nột lượn dọc (lượn 2 đầu) đến đường kẻ 1 thỡ đổi chiều bỳt, viết nột lượn ngang. - HS quan sỏt theo dừi. *HDHS tập viết trờnbảng con. c. Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: - HS tập viết 2-3 lần * Giới thiệu cụm từ ứng dụng - Đọc cõu ứng dụng - 1 HS đọc: Lờn thỏc xuống ghềnh. - Nghĩa của cõu ứng dụng * Hướng dẫn HS quan sỏt nhận xột. - Luc suụn sẻ, lỳc thỡ gặp khú khăn. - Những chữ cỏi nào cao 1 li ? - ờ, a, n, u, x, c - Chữ nào cao 2,5 li ? - Chữ L, l, h, g - Cỏch đặt dấu thanh ? - Dấu sắc đặt trờn a d. Hướng dẫn viết chữ: Lờn - GV nhận xột HS viết bảng con - HS tập viết chữ Lỏ vào bảng con e. HS viết vở tập viết vào vở: - HS viết vào vở - Viết 1 dũng chữ L cỡ vừa - Viết 2 dũng chữ L cỡ nhỏ - Viết 1 dũng chữ Lờn cỡ vừa - Viết 2 dũng chữ Lờn cỡ nhỏ - GV theo dừi HS viết bài. - 2 dũng ứng dụng cỡ nhỏ. g. Chấm một số bài: - GV chấm một số bài nhận xột. * Học sinh khỏ, giỏi: Hướng dẫn HS viết chữ thanh đậm 2' 4. Củng cố: - Hệ thống lại bài 1’ 5. Dặn dũ: -Nhận xột chung tiết học. - Về nhà luyện viết. Rỳt kinh nghiệm: . Tiết 2: Rốn toỏn 14 trừ đi một số: 14 – 8 i. Mục tiờu: - Biết cỏch thực hiện phộp trừ dạng 14 - 8, lập được bảng 14 trừ đi một số. - Biết giải bài toỏn cú một phộp trừ dạng 14 - 8. ii. Đồ dựng dạy học: - 1 bú, 1 chục que tớnh và 4 que tớnh rời iii. Cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 4' 30' 2’ 1’ 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Đặt tớnh rồi tớnh: 33 - 15; 83 - 47 - Nhận xột chữa bài. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Hướng dẫn làm bài:: Bài 1: - Yờu cầu HS tự nhẩm và ghi ngay kết quả cỏc phộp tớnh. - Yờu cầu HS so sỏnh 4 + 3 và 7 - Yờu cầu HS so sỏnh 14 - 4 - 3 và 14 - 7 KL: Vỡ 4 + 3 = 7 nờn 14 - 4 - 3 bằng 14 - 6 Bài 2: - Yờu cầu HS tự làm bài sau đú nờu cỏch thực hiện. . Bài 3: - Bài toỏn cho biết gỡ ? BT hỏi gỡ? - Muốn biết cửa hàng cũn bao nhiờu xe đạp ta làm thế nào ? -YC HS túm tắt và giải toỏn vào vở - Chấm vở, chữa bài - Nhận xột Bài 4: - HD làm bài - Yờu cầu HS tự làm ( theo dừi giỳp đỡ HS làm) * Học sinh khỏ, giỏi: Bài tập: Khoanh vào chữ đặt trước cõu trả lời đỳng. Tỡm x, biết: x + 8 = 14 A. x = 6 C. x = 16 B. x = 22 D. x = 2 4. Củng cố: - Đọc lại bảng cộng dạng 14 trừ đi một số 5. Dặn dũ: - Nhận xột tiết học. - 1 HS lờn bảng. Cả lớp làm bảng con - 1 HS đọc yờu cầu + Ta cú: 4 +3= 7 - Cú cựng kết quả là 7 - 1 HS đọc yờu cầu 14 14 14 14 14 - - - - - 8 6 7 9 5 6 8 7 5 9 - 1 HS đọc đề bài - Cho biết cú 14 xe đạp đó bỏn 8 xe đapj. Hỏi cửa hàng cũn lại bao nhiờu xe đạp ? - Làm phộp tớnh trừ - Tự làm bài Túm tắt Cú : 14 xe đạp Đó bỏn: 8 xe đạp Cũn lại: xe đạp? Bài giải: Cửa hàng cũn lại số xe đạp là: 14 - 8 = 6 (xe) Đỏpsố: 6 xe. - Nờu yờu cầu - Nghe - Tự làm bài Rỳt kinh nghiệm: . Tiết3: Rốn đọc Bụng hoa Niềm Vui I. mục tiờu: - Biết ngắt nghỉ hơi đỳng; đọc rừ lời nhõn vật trong bài. - Cảm nhận được tấm lũng hiếu thảo đối với cha mẹ của bạn HS trong cõu chuyện. II. Đồ dựng dạy học: - Tranh ảnh bụng cỳc đại đoỏ hoặc hoa thật. III. cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 3' 30' 2' 1' 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ. - 2 HS đọc thuộc lũng bài thơ: Mẹ - Người mẹ được so sỏnh với hỡnh ảnh nào ? 3. Bài mới. a. Giới thiệu bài: b. Luyện đọc. - GV đọc mẫu toàn bài. + Đọc từng cõu: - Đọc đỳng cỏc từ ngữ + Đọc từng đoạn trước lớp - GV hướng dẫn HS đọc ngắt nghỉ hơi một số cõu; Em muốn đem tặng bố/ một bụnh hoa Niềm Vui/ để bố dụi cơn đau.// - Giải nghĩa từ: Lộng lẫy, hiếu thảo, nhõn hậu, + Đọc từng đoạn trong nhúm - 2 HS đọc - Giú và những ngụi sao "thức" trờn bầu trời đờm. - HS tiếp nối nhau đọc - Sỏng tinh mơ, lộng lẫy, chần chừ, hai bụng nữa, dịu cơn đau. - HS tiếp nối đọc từng đoạn trong bài, - Đọc cõu khú: CN - N - ĐT - 1HS đọc chỳ giải - HS đọc theo nhúm 4 c. Tỡm hiểu bài: - Khi biết Chi cần bụng hoa cụ giỏo núi như thế nào? - Theo em, bạn Chi cú những đức tớnh gỡ đỏng quý? c. Luyện đọc lại: * Học sinh khỏ, giỏi: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm và đọc phõn vai 4. Củng cố: - Nhận xột về cỏc nhõn vật (Chi, cụ giỏo, bố của Chi). 5. Dặn dũ: - Nhận xột giờ học - Cụ cảm động trước tấm lũng hiếu thảo của Chi, rất khen ngợi em. + Thương bố, tụn trọng nội quy, thật thà. - Đọc phõn vai (Người dẫn chuyện, chi, cụ giỏo) - Thi đọc toàn cõu chuyện. - Chi hiếu thảo, tụn trọng nội quy chung, thật thà, cụ giỏo tỡnh cảm với HS, biết khuyến khớch HS làm việc tốt. + Bố chu đỏo, khi khỏi ốm đó khụng quờn đến cảm ơn cụ giỏo và nhà trường. Rỳt kinh nghiệm: . Thứ ba ngày 27 thỏng 11 năm 2012 Tiết 1: Rốn toỏn 34 – 8 I. Mục tiờu: - Biết thực hiện phộp trừ cú nhớ trong phạm vi 100, dạng 34 - 8. - Biết tỡm số hạng chưa biết của một tổng, tỡm số bị trừ. - Biết giải bài toỏn về ớt hơn. II. đồ dựng dạy học: - 3 bú 1 chục que tớnh và 4 que tớnh rời. II. Cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1’ 3’ 30’ 2’ 1’ 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Đặt tớnh rồi tớnh: 64 - 37 = ? - Gọi HS lờn bảng làm - Nhận xột chữa bài 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV nờu MD, YC tiết học b. Hướng dẫn làm bài: Bài 1: Tớnh - Yờu cầu HS làm nhanh vào SGK - Nhận xột Bài 2: - Yờu cầu HS làm bảng con - Chữa bài, nhận xột Bài 3: - Bài toỏn thuộc dạng toỏn gỡ ? - Yờu cầu HS túm tắt và trỡnh bày bài giải. - Thu chấm một số bài - Nhận xột, đỏnh giỏ Bài 4: Tỡm x - Nờu cỏch tỡm số hạng trong một tổng ? - Cỏch tỡm số bị trừ ? - Nhận xột. - Chấm điểm Bài 5: - Hướng dẫn HS làm bài - Tự làm bài vào VBT * Học sinh khỏ, giỏi: Bài tập: Điền số? 34 + 44 = - 36 = 12 4. Củng cố: - Đọc thuộc bảng cộng14 cộng với một số 5. Dặn dũ: - Về nhà học bài, làm bài - Làm bảng lớp, bảng con - Nhận xột - Nờu yờu cầu - Làm vào SGK - Lờn bảng điền kết quả . 74 44 64 - - - . 6 7 5 . 68 37 59 - Nờu yờu cầu - Làm vào bảng con - Đọc đề bài - Thuộc bài toỏn về ớt hơn Túm tắt: Hà bắt được : 24 con Lan bắt được : 8 con Lan bắt được : con ? Bài giải: Số con sõu Lan bắt được là: 24 - 8 = 16 (con) Đỏp số: 16 con sõu. - Nờu yờu cầu - Muốn tỡm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đó biết - Muốn tỡm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ - 2HS lờn bảng làm a) x + 6 = 24 x = 24 - 6 x = 18 b) x - 12 = 44 x = 44 + 12 x = 56 Rỳt kinh nghiệm: . Tiết 2: Rốn đọc Quà của bố x TG Giỏo viờn Học sinh 1' 3' 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Đọc bài: Quà của bố - 1 HS đọc đoạn 1 - GV nhận xột ghi điểm 30' 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Luyện đọc: * GV đọc mẫu toàn bài: * Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: - HS nghe + Đọc từng cõu - HS tiếp nối nhau đọc từng cõu. - Hướng dẫn đọc từ khú: Thao lỏo, ngú ngoỏy, ... - Đọc CN - N - ĐT + Đọc từng đoạn trước lớp - Nối tiếp nhau đọc từng đoạn - Bài chia làm mấy đoạn ? - Bài chia làm 2 đoạn - Cỏ sộp. - Loài cỏ sống ở nước ngọt, thõn trũn dài, gần giống cỏ chuối. - Xập xành, muỗm. - Những con vật cú cỏnh, sống trờn cạn. - Mốc thếch nghĩa là gỡ ? - Mốc màu trắng đục -1 HS đọc chỳ giải + Đọc từng đoạn trong nhúm. - GV theo dừi cỏc nhúm đọc. - HS đọc theo nhúm 2. + Thi đọc giữa cỏc nhúm. - Đại diện cỏc nhúm thi đọc từng đoạn, cả bài, đồng thanh, cỏ nhõn. - Nhận xột cỏc nhúm đọc. c. Tỡm hiểu bài: - Những từ nào cõu nào cho thấy cỏc em rất thớch mún quà của bố? - Vỡ sao quà của bố giản dị đơn sơ mà cỏc lại cảm thấy giàu quỏ. *GV liờn hệ tỡnh cảm giữa bố và con (Hấp dẫn) nhất là Quà của bố làm anh em tụi giàu quỏ. - Vỡ bố mang về những con vật mà trẻ con rất thớch. Vỡ đú là những mún quà chứa đựng tỡnh cảm yờu thương của bố. d. Luyện đọc lại: - Cho HS thi đọc lại một đoạn hoặc cả bài. *Học sinh khỏ, giỏi: HD HS đọc diễn cảm và đọc phõn vai 2' 1' 4. Củng cố: - Nội dung bài núi gỡ ? 5. Dặn dũ: - Tỡnh cảm yờu thương của người bố qua những mún quà đơn sơ dành cho con. - Về nhà tỡm đọc truyện tuổi thơ im lặng. Rỳt kinh nghiệm: . Tiết 3: Rốn viết Bụng hoa Niềm Vui I. Mục tiờu: - Rốn kĩ năng viiết đỳng, viết đẹp. II. Đồ dựng dạy học: - Bảng phụ viết bài tập chộp. III. hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 3' 30' 2' 1' 1. ổn dịnh tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Đọc cho HS viết: lặng yờn, đờm khuya - Nhận xột - Chấm điểm 3. Bài mới: a.GTB: - GV nờu MĐ, yờu cầu. b. Hướng dẫn tập chộp: * Hướng dẫn chuẩn bị: - GV đọc đoạn chộp. - Cụ giỏo cho Chi hỏi hai bụng hoa nữa cho ai ? Vỡ sao ? - Bài chớnh tả cú mấy cõu ? -Những chữ nào trong bài chớnh tả được viết hoa. *Viết từ khú. - GV đọc cho HS viết bảng con. - Chỉnh sửa lỗi cho HS * HS chộp bài vào vở: - GV đọc cho HS viết - Đọc cho HS soỏt lỗi * Chấm chữa bài: - Chấm 5-7 bài nhận xột. * Học sinh khỏ, giỏi: HD HS luyện viết chữ sỏng tạo 4. Củng cố: - Hệ thống lại bài 5. Dặn dũ: - Nận xột giờ học - HS viết bảng con. - HS nghe, 2 HS đọc lại đoạn chộp. - Cho mẹ vỡ mẹ đó dạy dỗ Chi thành một cụ bộ hiếu thảo, một bụng hoa. - Cú 4 cõu - Chữ đầu cõu tờn riờng nhõn vật, tờn riờng bụng hoa. - HS viết bảng con: trỏi tim, nửa, hiếu thảo - HS viết bài - HS tự soỏt lỗi ghi ra lề vở Rỳt kinh nghiệm: . Thứ tư ngày 28 thỏng 11 năm 2012 Tiết 1: Thể dục Giỏo viờn chuyờn dạy Tiờt 2: Rốn toỏn 54 – 18 I. Mục tiờu: - Biết thực hiện phộp trừ cú nhớ trong phạm vi 100, dạng 54 - 18. - Biết giải bài toỏn về ớt hơn với cỏc số cú kốm đơn vị đo dm. - Biết vẽ hỡnh tam giỏc chừăn 3 đỉnh. II. Đồ dựng dạy học: Que tớnh III. cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 3' 30' 2' 1' 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Đặt tớnh rồi tớnh 54 - 6 = ? 44 - 8 = ? - Nhận xột, chữa bài 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Nờu mục tiờu của giờ học b. Hướng dẫn làm bài: Bài 1: a: Tớnh - Yờu cầu học sinh tớnh và ghi kết quả vào sỏch Bài 2: Đặt tớnh rồi tớnh hiệu. - Biết số bị trừ và số trừ muốn tỡnh hiệu ta phải làm như thế nào? - Yờu cầu HS làm bảng con ? - Nờu cỏch đặt tớnh và tớnh Bài 3: - Bài toỏn cho biết gỡ ? Bài toỏn hỏi gỡ ? - Bài toỏn thuộc dạng toỏn gỡ ? - Yờu cầu HS túm tắt và trỡnh bày bài giải. Bài 4: - GV vẽ mầu lờn bảng. - Mẫu vẽ gỡ ? - Muốn vẽ được hỡnh tam giỏc ta phải nối mấy điểm với nhau. - Ba điểm chớnh là ba đỉnh của hỡnh tam giỏc. - Lớp vẽ vào sỏch giỏo khoa. - GV quan sỏt theo dừi HS vẽ * Học sinh khỏ, giỏi: Bài tập: Số ? 54 - = 54 + 34 = 34 4. Củng cố: - GV hệ thống bài 5. Dặn dũ: - Nhận xột giờ học. - 2 HS lờn bảng - Nhận xột - 1 HS yờu cầu 74 94 84 64 44 - - - - - 35 29 46 17 38 39 65 38 47 6 - 1 HS đọc yờu cầu - Làm tớnh trừ 34 84 74 - - - 16 37 45 18 47 29 - Vài HS nờu - 1 HS đọc đề toỏn - Trả lời - Bài toỏn về ớt hơn. Túm tắt: Mỗi bước củ anh : 44 cm Mỗi bước của em ngắn hơn: 18 cm Mỗi bước của em dài : cm ? Bài giải: Mỗi bước của em dài là: 44 - 18 = 26 (cm) Đỏp số: 26cm. - 1 HS đọc yờu cầu - Hỡnh tam giỏc. - Nối 3 điểm. - 2 HS lờn bảng thi vẽ nhanh Rỳt kinh nghiệm: . Tiết 3: Rốn luyện từ và cõu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cụng việc gia đỡnh Cõu kiểu Ai làm gỡ? I. Mục tiờu: - Nờu được một số từ ngữ chỉ cụng việc gia đỡnh (bt1). - Tim được cỏc bộ phận cõu trả lời cho từng cõu hỏi Ai ?, Làm gỡ ? (BT2); Biết chọn cỏc từ cho sắp xếp thành cõu kiểu Ai là gỡ ? (BT3). II. Đồ dựng dạy học: - Bảng phụ viết cõu văn bài tập 2. - Giấy khổ to kẻ sơ đồ Ai làm gỡ ? III. hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 3' 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Làm lại bài tập 1, bài tập 3. - 2 HS lờn bảng làm 30' 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV nờu mục đớch yờu cầu: b. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1: (Miệng) - Kể tờn những việc em đó làm ở nhà giỳp mẹ ? - GV nhận xột, hướng cho HS chăm làm việc nhà - 1 HS đọc yờu cầu, đọc cả cõu mẫu - quột nhà, trụng em, nhặt rau, dọn dẹp nhà cửa. - HS lần lượt kể Bài 2: (Miệng) - 1 HS đọc yờu cầu - Gọi 2 em lờn bảng - Tỡm cỏc bộ phận trả lời cho từng cõu hỏi Ai ? (Làm gỡ ?) Bài 3: (Viết) - Chọn và xếp cỏc từ ở 3 nhúm sau thành cõu. - Với cỏc từ ở 3 nhúm trờn, cú thể tạo nờn nhiều cõu. a) Cõy xoố cành ụm cậu bộ b) Em học thuộc đoạn thơ. c) Em làm ba bài tập toỏn. - 1 HS đọc yờu cầu - HS làm vở. - 2HS lờn bảng. - Yờu cầu HS tự kẻ bảng - GV nhận xột bài cho HS. * Học sinh khỏ, giỏi: Bài tập: Đặt 5 cõu theo mẫu cõu Ai là gỡ? 2' 1' 4. Củng cố : - Nhắc lại nội dung tiết học. - Tỡm thờm cỏc từ chỉ cụng việc gia đỡnh. 5. Dặn dũ: - Chuẩn bị bài sau Rỳt kinh nghiệm: .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 14 - bc.doc