Thiết kế bài giảng Hóa học 10 nâng cao - Tập hai

Mục lục

Ch-ơng 5.Nhóm HaLogen

Tiết 47 Khái quát về nhóm halogen .2

Tiết 48 Clo .5

Tiết 49 Luyện tập .10

Tiết 50 Hiđro clorua -axit clohiđric.15

Tiết 51 -52 Hợp chất có oxi của clo.22

Tiết 53 -54 Luyện tập về clo và hợp chất của clo.29

Tiết 55 Bài thực hành số 3: Tính chất của các halogen .35

Tiết 56 Flo .38

Tiết 57 Brom .42

Tiết 58 Iot .47

Tiết 59 Luyện tập ch-ơng 5 .52

Tiết 60 Luyện tập ch-ơng 5 (tiếp) .56

Tiết 61 Bài thực hành số 4: Tính chất của các halogen .63

Ch-ơng 6. Nhóm Oxi

Tiết 62 Khái quát về nhóm oxi .66

Tiết 63 Oxi .71

Tiết 64 Ozon và hiđro peoxit.76

Tiết 65 Luyện tập .82

Tiết 66 Kiểm tra 1 tiết.88

Tiết 67 L-u huỳnh .93

Tiết 68 Bài thực hành số 5: Tính chất của oxi -l-u huỳnh .99

Tiết 69 Hiđro sunfua .101

Tiết 70 Hợp chất có oxi của l-u huỳnh.105

Tiết 71 Hợp chất có oxi của l-u huỳnh (tiếp).110

Tiết 72 -73 Hợp chất có oxi của l-u huỳnh (tiếp) .112

Tiết 74 Luyện tập ch-ơng 6 .115

Tiết 75 Luyện tập ch-ơng 6 (tiếp) .119

Tiết 76 Bài thực hành số 6: Tính chất các hợp chất của l-u huỳnh .124

Ch-ơng 7. tốc độ phản ứng vàcân bằng hoá học

Tiết 77 Kiểm tra 1 tiết.125

Tiết 78 Tốc độ phản ứng hoá học .126

Tiết 79 Tốc độ phản ứng hoá học (tiếp).131

Tiết 80 -81 Cân bằng hoá học .134

Tiết 82 -83 -84 Cân bằng hoá học (tiếp) .138

Tiết 85 Bài thực hành số 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học.145

Tiết 86 -87 Ôn tập học kì II.147

Đề thi học kỳ 2 môn Hoá.151

pdf155 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 7414 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài giảng Hóa học 10 nâng cao - Tập hai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế bài giảng Hóa học 10 - Nâng cao ( tập 2 ).pdf
Tài liệu liên quan