Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ

Nhận xét

- Hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của công ty đã bị quá tải về lưu lượng và nồng độ

chất ô nhiễm ( SS,BOD5, COD ), hoạt động không tốt.

- Các công trình đơn vị đã xuống cấp trầm trọng, thiết bị máy móc bị rò rỉ, ăn mòn rất

nhiều. Nó không còn khả năng xử lý tốt.

- Việc quản lý, vận hành chưa thực hiện đúng qui cách dẫn đến hệ thống hoạt động sai

với công nghệ.

- Việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc cũng chưa tốt.

- Cần phải xây dựng mới hệ thố ng xử lý nước thải vì hệ thống cũ được xây cách đây 7

năm đã xuống cấp rất nhiều không thể cải tạo được.

pdf47 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1639 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3 -ngđ.pdf
Tài liệu liên quan