Thiết kế tính toán hộp số cho xe khách (36 chỗ)

Chương I. Cơ sở lí luận xác định cấp số Z và quy luật

phân chia tỉ số truyền của hộp số. 5

I. Đặt vấn đề. 5

II. Cơ sở xác định số cấp số cấp số tối ưu của xe. 6

III. Quy luật phân chia tỉ số truyền cho các tay số trung gian. 9

Chương II. Tính toán sức kéo của xe. 12

I. Thông số cơ bản của xe tham khảo 12

II. Xây dựng đường đặc tính ngoài của động cơ. 13

III. Chọn sơ bộ số cấp số và tính tỉ số truyền của hệ thống truyền lực. 16

IV. Xây dựng đồ thị các chỉ tiêu động lưc học của ô tô. 22

V. Nhận xét đồ thị chỉ tiêu động lực học và chọn cấp số của hộp số. 29

Chương III. Tính toán và thiết kế các kích thước của hộp số. 31

I. Chọn sơ đồ động của hộp số và nguyên lí làm việc. 31

II. Xác định tỉ số truyền của các tay số. 35

III. Tính toán các kích thước cơ bản của hộp số. 36

Chương IV. Kiểm tra độ bền hộp số. 51

I. Chế độ tải trọng để tính bền hộp số. 51

II. Tính bền bánh răng. 55

III. Tính toán trục hộp số. 60

Chương V. Tính toán ổ lăn và chọn ổ lăn. 74

I. Ổ lăn trên trục sơ cấp. 74

II. Ổ lăn trên trục trung gian. 75

III. Ổ lăn trên trục thứ cấp. 77

Chương VI. Đồng tốc và kiểm tra đồng tốc. 79

I. Các loại đồng tốc. 79

II. Chọn và kiểm tra kiểu đồng tốc sử dụng. 80

Chương VII. Phương án dẫn động hộp số 81

Chương VIII. Vật liệu sử dụng cho các chi tiết của hộp số. 83

Chương IX. Quy trình công nghệ gia công trục trung gian. 84

I. Phân tích chức năng làn việc của trục trung gian. 84

II. Lập thứ tự các nguyên công. 87

Kết luận. 99

Tài liệu tham khảo. 101

 

doc30 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2372 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế tính toán hộp số cho xe khách (36 chỗ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế tính toán hộp số cho xe khách (36 chỗ).doc
  • rarbản vẽ.rar