Thiết kế web site

Tồn tại những lý thuyết có hệ thống và cơ bản cho việc chia nhỏ bất cứ khối thông tin lớn nào, cho dù nó được đem đi in hay cho World Wide Web. Cơ sở của mọi hệ thống lý luận là giới hạn của con người trong việc lưu giữa và nhớ lại thông tin. Các nhà tâm lý học nhân thức đã biết từ hàng thập niên trước rằng đại đa số chúng ta chỉ có thể lưu giữ khoảng 4 đến 7 mẫu thông tin rời rạc trong trí nhớ ngắn hạn

pdf27 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1444 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế web site, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThietKeWeb.pdf