Tiểu luận Lập và phân tích dự án xây dựng công trình giao thông

Đầu tư theo nghĩa rộng nhất cả nó có thể hiểu như là một quá trình bỏ vốn để đạt được mục đích hay tập hợp các mục đích nhất định nào đó. Mục tiêu yêu cầu cần được đầu tư có thể là mục tiêu chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội ha cũng chỉ là mục tiêu nhân đạo.

pdf265 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2910 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Lập và phân tích dự án xây dựng công trình giao thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLập và phân tích dự án xây dựng công trình giao thông.pdf
Tài liệu liên quan