Tiểu luận Phương pháp giảng dạy và Dạy học thống kê

1. Phương pháp thu thập số liệu:

 

Trước hết, nếu nhìn vào tựa bài ta nhận thấy hai bài đầu nói về phương pháp trình bày số liệu, hai bài sau nói về các tham số đặc trưng (xử lý số liệu). Nhưng thực ra phần phương pháp thu thập số liệu được nhắc lại trong bài đầu ở phần ôn tập, kiến thức này đã được học ở lớp 7. Tuy nhiên qua một giai đoạn dài không được nhắc lại nên đối với học sinh có thể xem như là kiến thức mới.

Ở mảng kiến thức thứ nhất này SGK1 nêu:

Khi thực hiện điều tra thống kê (theo mục đích đã định trước), cần xác định tập hợp các đơn vị điều tra, dấu hiệu điều tra và thu thập các số liệu.

Sau đó đưa ra ví dụ 1:

Khi điều tra “Năng suất lúa hè thu năm 1998” của 31 tỉnh, người ta thu thập được các số liệu ghi trong dưới đây

 

doc21 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2369 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Phương pháp giảng dạy và Dạy học thống kê, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuyên đề phương pháp giảng dạy- dạy học thống kê.doc