Tiểu luận Tìm hiểu lập trình WinCC cho hệ thống SCADA

Trong hệ thống SCADA để truyền thông số giữa các thiết bị phần cứng PLC (sensor, cảm biến, hệ thống vận hàng, kiểm tra.) với WinCC thì WinCC đã dùng các Tag. Các Tag này có nhiệm vụ đồng bộ hóa các dữ liệu giữa thiết bị PLC và các thành phần điều khiển trong WinCC trong đó có giao diện đồ họa điều khiển

pdf21 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2606 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Tìm hiểu lập trình WinCC cho hệ thống SCADA, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTieuluanTimhieulaptrinhWinCCchohethongSCADA.pdf
Tài liệu liên quan