Toán giải tích - Toán tử tuyến tính xác định trù mật và l2 đánh giá cho phương trình

Mục lục

Lời cảm ơn 2

Lời mỡ đầu 3

1 Kiến thức chuẩn bị 5

1.1 Toán tử xác định trù mật trong không gian Hilbert 5

1.2 Không gian Z/2ợ(Q,ựộ và toán tử d xác định trù mật 16

2 L2 đánh giá cho phương trình d 30

2.1 Các kết quả xấp xỉ cơ bản 30

2.2 Phương pháp L2 đánh giá Hõrmander giải phương trình d 40

Tài liệu tham khảo 50

 

pdf32 trang | Chia sẻ: anan10 | Ngày: 02/11/2020 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Toán giải tích - Toán tử tuyến tính xác định trù mật và l2 đánh giá cho phương trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf01050003277_7799_2006236.pdf
Tài liệu liên quan