Tóm tắt Luận án Đánh giá các tham số chất lượng của hệ tìm phương kết hợp các thuật toán DOA với các dàn anten có cấu trúc đặc biệt trong môi trường có tỷ số SNR thấp

(Bản scan)

Mảng UCA là mảng đảm bão tính duy nhất của. vector đáp ứng mảng, có tính chất vô hướng và ngưỡng phân giải thống kô nhỏ hơn ULA. Các cấu hình mảng tiếp diện dồng đều và AWPC không thể kết hợp với thuật toán MUSIC để cho ước lượng ĐOA độ phân giải cao, số nguồn tín hiệu lớn hơn số phần tử anten. Tuy nhiên. New-AWPC là một cấu hình hứa hẹn. cần dược xem xét một cách tổng quát và có những cải tiến cần thiết.

 

 

pdf26 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Đánh giá các tham số chất lượng của hệ tìm phương kết hợp các thuật toán DOA với các dàn anten có cấu trúc đặc biệt trong môi trường có tỷ số SNR thấp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftai lieu (70).pdf
Tài liệu liên quan