Tóm tắt Luận án Điểm bất động của ánh xạ ngẫu nhiên và ứng dụng trong phương trình toán tử ngẫu nhiên

1.2 Điểm bất động của toán tử ngẫu nhiên

Đổi với điểm bất động ngẫu nhiên, năm 1957 trong bài báo của mình Hans bước đầu đã đưa ra các điều kiện đảm bảo một ấnh xạ ngẫu nhiên có điểm bất động ngẫu nhiên đưới dạng xấp xí đếu nghiệm của phương trình ngầu nhiên.

Cùng với sự phát triển của các định lý điểm bất động trong trường hợp tất định, các định lý điểm bất động ngẫu nhiên cùng đã bắt đầu được nghiên cứu nhiều sau bài báo của Hans. Năm 1976 trong bài báo tổng quan của mình, tác giả Bharucha Rcid đã chứng minh định lý điem bất động cho toán tử co ngẫu nhiên.

 

pdf27 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Điểm bất động của ánh xạ ngẫu nhiên và ứng dụng trong phương trình toán tử ngẫu nhiên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftt_diem_bat_dong_cua_anh_xa_ngau_nhien_va_ung_dung_trong_phuong_trinh_toan_tu_ngau_nhien_1096_192102.pdf
Tài liệu liên quan