Tóm tắt Luận án Mô hình 3 - 3 - 1 đơn giản và mô hình 3 - 2 - 2 - 1 cho vật chất tối và khối lượng neutrino

Chúng tôi đưa thêm vào mô hình đang xem xét một tam tuyến vô hướng biến đổi như trường lẻ dưới đối xứng' z2 (còn được gọi là trường trơ) có dạng như sau p = (p+, P2, P3+)T ~ (1,3,1). Phần vô hướng thông thường (77, x) gồm các VEVs, điều kiện cho các tham số và các trường vô hướng vật lý với khối lượng thu được như trên vẫn không thay đổi khi đưa thêm vào mô hình tam tuyến trơ p. Đối với phần vô hướng trơ, p không có VEVs do bảo toàn z2. Hơn nữa, phần thực và phần ảo của trường phức trung hòa điện P2 = 4- iAp)

chính là các trường vật lý. Bất kỳ hạt nào trong số chúng có thể bền nếu nó là hạt trơ nhẹ nhất trong số các hạt trơ có mặt trong tam tuyến p do đối xứng z2.

Chúng tôi cho thấy rằng Hp và Ap không thể là vật chất tối. Thật vậy, Hp và Ap không tách khối lượng dẫn đến một tiết diện tán xạ hạt nhân của Hp và Ap do sự trao đổi ở kênh t bởi z boson. Đóng góp lớn như thế bị loại bởi thực nghiệm dò tìm vật chất tối trực tiếp. Loại mô hình này không được ủng hộ bởi vì nó không cho ứng cử viên vật chất tối.

 

pdf32 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 05/03/2022 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Mô hình 3 - 3 - 1 đơn giản và mô hình 3 - 2 - 2 - 1 cho vật chất tối và khối lượng neutrino, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_mo_hinh_3_3_1_don_gian_va_mo_hinh_3_2_2_1_ch.pdf
Tài liệu liên quan