Tóm tắt Luận án Một số quá trình tương tác giữa các hạt mới trong các mô hình chuẩn mở rộng

Kết luận chương 1

Trong chương này, chúng tôi đã trình bày những kiến thức chung, cơ bản nhất về mô hình chuẩn và một số hướng mơ rộng mô hình chuẩn hiện nay. Có 3 hướng mở rộng phổ biến và được quan tâm nhiều nhất hiện nay là mở rộng mô hình chuẩn thành mô hình chuẩn siêu đối xứng tối thiểu, mở rộng trong không- thời gian 5 chiêu và mở rộng khi tính đến bất biến tỷ lệ. Với mỗi hướng mở rộng lại đề xuất các hạt mới cần nghiên cứu. Đó là hạt radion trong hưởng mơ rộng không- thời gian 5 chiều và unparticle trong hướng mở rộng khi tính đến bắt biến tỷ lệ. Đây là nền tảng để tính toán và nghiên cứu một số quá trình kinh điển trong các chương tiếp theo.

 

pdf27 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Một số quá trình tương tác giữa các hạt mới trong các mô hình chuẩn mở rộng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftt_mot_so_qua_trinh_tuong_tac_giua_cac_hat_moi_trong_cac_mo_hinh_chuan_mo_rong_0487_1920470.pdf
Tài liệu liên quan