Tóm tắt Luận án Nâng cao hiệu năng thông lượng và độ công bằng trong mạng không dây ad hoc của chuẩn ieee 802.11 edca

Một vấn đề đặt ra là hiệu suất của phương thức truy nhập phân tán nâng cao IEEE 802.11 EDCA chịu sự tác động bởi hơn một tham số, gồm AIFS (Arbitration Inter-Frame Space), cửa sổ tương tranh (CW), TXOP (Tranmission Opportunity). Vậy có cơ chế thông minh nào cho phép điều chỉnh thích hợp các tham số trên một cách linh hoạt nhằm đảm bảo các tiêu chí về QoS. Nhằm giải quyết vấn đề nêu trên, luận án đề xuất mô hình sử dụng Fuzzy logic để điều chỉnh thông minh tham số TXOP và cw trong môi trường mạng adhoc phù hợp vởi độ ưu tiên của từng loại dữ liệu trong IEEE 802.11 EDCA.

 

pdf27 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 05/03/2022 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Nâng cao hiệu năng thông lượng và độ công bằng trong mạng không dây ad hoc của chuẩn ieee 802.11 edca, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_nang_cao_hieu_nang_thong_luong_va_do_cong_ba.pdf
Tài liệu liên quan