Tóm tắt Luận án Nghiên cừu các nhân tổ vĩ mô tác động đến cấu trúc vốn các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

- Fổphía các Ngân hàng Thương mại: (1) Tiếp tục rà soát, cài tiến quy trinh cho vay, thủ tục vay von, nâng cao khá nâng thẩm định để rút ngan thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho các DN niêm yết tiếp cận vốn; (2) Các Ngân hàng Thương mại cân nhẳc gia tăng tỷ lệ cho vay trên tài sàn đàm bảo, theo hướng thực hiện linh hoạt các giải pháp thấm định giá trị của các tài sản, có thế tham vấn chuyên gia để tiến hành phân nhóm tài sản đàm bào theo các tiêu chí riêng phù hợp với các DN niêm yết.

- về phía ủy Ban Chứng khoán Nhà nước : (1) cần tăng cường theo dõi giám sát các diễn biến của thị trường đế kịp thời đưa các thông tin chính thống và tiến hành phân tích cung cấp các dự báo kinh tế vì mô một cách công khai đến toàn bộ các DN niêm yết và nhà đầu tư trên thị trường; (2) Chù động xem xét tình hình vĩ mô trong nước và bối cành vị the cua TTCKVN giai đoạn hiện nay đế đưa ra so sánh tương đoi đầy đú về hiệu quà hoạt động cùng như tác động lan tỏa đến toàn bộ thị trường giừa phương án giừ nguyên việc trực thuộc với Bộ Tài chính như hiện nay với phương án tách ra hoạt động độc lập; (3) cần tiếp tục thực hiện hơn nìra việc chù động và tích cực hợp tác quốc tế nhằm có được sư tư vấn và hồ trợ từ các tố chức quốc tế cho vấn đề về Quàn trị DN; (4) Cân nhắc tham vấn các chuyên gia để việc triến khai hệ thống giao dịch mới với nhiều tính năng hiện đại đạt được hiệu quả cao nhất.

 

pdf12 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cừu các nhân tổ vĩ mô tác động đến cấu trúc vốn các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_nghien_cuu_cac_nhan_to_vi_mo_tac_dong_den_ca.pdf
Tài liệu liên quan