Tóm tắt Luận án Nghiên cứu dịch tế học một số loài ấu trùng sán lá truyền lây qua cá chép (Cyprinus carpio) và biện pháp phòng, trị

Cá chép ở các giai đoạn phát triển (cá bột, cá hương, cá giống & cá thương phẩm), được sinh sản, ương, nuôi trong các hệ thống cá ao, cá lông, cá ruộng và trong tự nhiên tại các địa phương Bắc Ninh, Hà Nội, Hãi Dương và Hưng Yên trong thời gian từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 6 năm 2012 dược thu mầu sổng và dược đưa về phòng thí nghiệm Bộ môn NTTS. Khoa Chăn nuôi & NTTS, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội đề kiểm tra ATSL. theo dõi sinh trường và thứ nghiệm thuốc, hoá chất điều trị bệnh.

Mẫu sán lá ruột nhỏ trướng thành và ấu trùng (cercariae, metacercariae) cùa Haplorchis spp. dược các đối tác tham gia dự án FIBOZOPA cung cấp dược lưu giìr trong cồn 70°C và bảo quản lạnh - 20°C cho đến khi sử dụng.

 

pdf27 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 414 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cứu dịch tế học một số loài ấu trùng sán lá truyền lây qua cá chép (Cyprinus carpio) và biện pháp phòng, trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfttla_kst_vsvhty_kim_van_van_9368_2005232.pdf
Tài liệu liên quan