Tóm tắt Luận án Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật định vị và định danh kết hợp thông tin hình ảnh và wifi

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một phương pháp khử bóng hiệu quả. Phương pháp gồm sơ đồ kết hợp score dựa trên mật độ phân bố xác suất, cùng với phương pháp học được áp dụng cho khứ bóng. Hai kiểu đặc trưng khác nhau trong vùng bóng được trích chọn. Dó là đặc trưng chromaticity và đặc trưng vật lý. Hai lân lận hay score bóng được tính toán từ các đặc trưng này. Một tỷ lệ lân cận là một score bóng hay không bóng được tính toán. Các xác suất của bóng và không bóng được ước lượng dựa trên cơ sở các phân bố xấp xỉ của các score bóng sứ dụng GMM.

 

pdf31 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 441 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật định vị và định danh kết hợp thông tin hình ảnh và wifi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_va_phat_trien_cac_ky_thuat_dinh_vi_va_dinh_danh_ket_hop_thong_tin_hinh_anh_va_wifi_4614_1.pdf
Tài liệu liên quan