Tóm tắt Luận án Tìm kiếm ảnh dựa trên đ˙ thị chữ ký nhị phân - Văn Thế Thành

Thực nghiệm tìm kiếm ảnh trên mạng Siợ-SOM

Phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên mạng Síp-SOM gồm hai giai đoạn: huấn luyện mạng Sỉp-SOM để tạo đồ thị S-fcGraph và tìm kiếm ảnh dựa trên mạng Sip-SOM.

Phương pháp dựa trên dồ thị S-Â; Graph đã giải quyết dược những khuyết điểm về quá trình phân cụm phân cấp của phương pháp cây Sig-Tree. Thời gian và độ chính xác của phương pháp S-Ă:Graph đã cải thiện đáng kể so với phương pháp Sig-Tree. Phương pháp dồ thị S-Â; Graph đã giải quyết vấn đề xung đột dữ liệu giữa các cụm và cũng là một phương pháp tìm kiếm ảnh hiệu quả.

 

pdf27 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 366 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Tìm kiếm ảnh dựa trên đ˙ thị chữ ký nhị phân - Văn Thế Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_tim_kiem_anh_dua_tren_d_thi_chu_ky_nhi_phan.pdf
Tài liệu liên quan