Tóm tắt Luận văn Cho vay hộ cận nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Một là, kinh tê huyện nhà đà cỏ nhiêu thay đôi nhưng vần còn nhiều khó khăn, hàng năm vẫn phải nhặn trợ cấp từ ngân sách Tinh.

Hai lờ, Thừa Thiên Huế nói chung và huyện miền núi Nam Đông nói riêng chủ yếu sản xuất nông nghiệp nhưng tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi xảy ra thường xuyên, thiên tai năm nào cùng có.

Ba là, do trình độ dân trí, khoa học kỹ thuật cùa người dân còn thấp nên khả năng tiếp cận chính sách mới, khả năng áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất còn nhiều hạn chế.

Bon là, công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành cùng như người dân chưa cao.

 

pdf24 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Cho vay hộ cận nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_cho_vay_ho_can_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sa.pdf
Tài liệu liên quan