Tóm tắt Luận văn Giải quyết khiếu kiện hành chính - Qua thực tiễn thành phố Hải Phòng

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hành chính được xác định là Tòa án. Tuy nhiên, để xác định Tòa án nào là cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hành chính phải dựa trên cơ sở loại khiếu kiện hành chính (đối tượng của xét xử hành chính) và thẩm quyền về địa hạt hành chính của Tòa án.

Điều 28 Luật tố tụng hành chính quy định những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án (gồm có bốn loại khiếu kiện hành chính, đó là: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính; Khiếu kiện về danh sách cử tri;Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức và Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

 

pdf26 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Giải quyết khiếu kiện hành chính - Qua thực tiễn thành phố Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfll_dang_thi_tuyet_giai_quyet_khieu_kien_hanh_chinh_qua_thuc_tien_thanh_pho_hai_phong_1839_1946266.pdf
Tài liệu liên quan