Tóm tắt Luận văn Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN

NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU

THỦY SẢN MIỀN TRUNG

2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG

ĐẾN VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

2.1.1.Đặc điểm về công tác tổ chức

a. Quá trình hình thành và phát triển

Vào ngày 26 tháng 2 năm 1983, Chi nhánh Xuất Khẩu Thuỷ

Sản Đà Nẵng, tiền thân của Công ty XNK Thuỷ Sản Miền Trung

được thành lập và được cổ phần hóa ngày 01 tháng 01 năm 2007

b. Lĩnh vực hoạt động

- Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản.

- Sản xuất - kinh doanh thức ăn nuôi thuỷ sản.

- Kinh doanh dịch vụ kho vận:

- Kinh doanh vật tư nhập khẩu.

c. Bộ máy quản lý

Bộ máy của Công ty được thiết kế theo mô hình trực tuyến -

chức năng, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc có mối quan hệ

chặt chẽ với nhau.

2.1.2. Đặc điểm các nguồn lực

a. Nguồn nhân lực

Tính đến tháng 12 năm 2013, tổng số lao động của Công ty là

1.050 người. Để hiểu rõ hơn quy mô và cơ cấu nguồn nhân lực của

công ty đến cuối năm 2013 ta xem xét bảng quy mô và cơ cấu lao

động sau:1

pdf26 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 488 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nguồn nhân lực là tổng thể các cách thức, biện pháp làm gia tăng chất lượng nguồn nhân lực thông qua thúc đẩy học tập, phát triển năng lực và tạo động lực lao động, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức. 1.1.2. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực - Tạo điều kiện áp dụng khoa học kỹ thuật, quản lý. - Nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. 4 - Nâng cao chất lượng thực hiện công việc. - Giảm bớt tai nạn lao động do người lao động. - Giảm bớt sự giám sát. - Nâng cao tính ổn định và năng động của tổ chức. - Đáp ứng nhu cầu học tập của người lao động. - Phát huy tính sáng tạo của người lao động trong công việc. 1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.2.1. Tạo lập môi trường hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực a. Thiết lập tổ chức học tập Tổ chức học tập là một tổ chức mà ở đó con người có thể liên tục mở rộng khả năng sáng tạo thành tích mà họ thực sự mong muốn, nơi mà những phương pháp tư duy mới có thể được phát triển, được nuôi dưỡng và nơi mà mọi người học tập một cách liên tục và học tập lẫn nhau. Lý thuyết gia về học tập là Peter Senge đã xác định các nguyên tắc để xây dựng một tổ chức học tập. - Trao quyền cho nhân viên và cho phép họ trải nghiệm, sáng tạo và khám phá những gì họ muốn. - Khích lệ nhân viên phát triển và sử dụng mô hình trí tuệ phức tạp. - Khuyến khích sự sáng tạo nhóm. - Xây dựng một tầm nhìn chung. - Các nhà quản trị khích lệ cho việc tư duy có hệ thống. b. Tạo dựng văn hoá học tập Văn hoá học tập như là một “công cụ tăng trưởng” thúc đẩy học tập, nó giúp khuyến khích nhân viên cam kết một dãy các hành vi linh hoạt tích cực, trong đó có việc học tập. 5 Xây dựng nền văn hóa học tập nhằm tạo dựng các năng lực dài hạn cho tương lai chứ không phải là đáp ứng cho nhu cầu hiện tại và trong ngắn hạn. Xây dựng một môi trường chia sẻ trong tổ chức, điều này sẽ là động lực để các cá nhân trong tổ chức không ngừng học hỏi và hình thành nên nền văn hóa học tập trong tổ chức. 1.2.2. Phát triển năng lực người lao động Phát triển năng lực: là quá trình cải thiện, tăng cường những năng lực của người lao động để đáp ứng những nhu cầu được đặt ra trong tương lai của tổ chức. Benjamin Bloom (1956) được coi là người đã có những phát triển bước đầu trong việc đưa ra mô hình KSA. Mô hình này đưa ra các tiêu chuẩn nghề nghiệp cho các chức danh công việc trong tổ chức dựa trên ba nhóm tiêu chuẩn chính: Thái độ (Attitude), Kỹ năng (Skills) và Kiến thức (Knowledges). a. Nâng cao kiến thức chuyên môn của người lao động Kiến thức chuyên môn là những hiểu biết có được do trải nghiệm hoặc học tập. Nó gồm 3 yếu tố: kiến thức tổng, kiến thức chuyên ngành và kiến thức đặc thù. Như vậy, phát triển kiến thức chuyên môn hay trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người lao động là nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật cho người lao động. • Tiêu chí đánh giá kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động: - Đánh giá tỷ lệ lao động đã qua đào tạo. - Mức độ đáp ứng trình độ kiến thức của người lao động. - Mức độ gia tăng về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ - Tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 6 trong tổng số cũng như từng loại lao động. • Nâng cao kiến thức của nguồn nhân lực: - Thực hiện đào tạo và tự học tập để nâng cao kiến thức tổng hợp hay kiến thức chuyên môn cho người lao động. - Đào tạo hướng dẫn công việc - Đào tạo kỹ thuật an toàn lao động - Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn - Đào tạo và nâng cao các năng lực quản lý b. Nâng cao kỹ năng của nguồn nhân lực Kỹ năng được hiểu chính là một năng lực cụ thể để giúp cho một cá nhân có thể tham gia vào một hoạt động cụ thể nào đó. Nó có thể là khả năng, năng lực, trình độ hoặc mức độ khéo léo để thực hiện các nhiệm vụ được giao mà những yêu cầu này có thể xuất phát từ quá trình học tập, đào tạo, thực hành hoặc học hỏi kinh nghiệm. • Tiêu chí để đánh giá kỹ năng của nguồn nhân lực - Xác định được các kỹ năng cần có của từng vị trí công việc - Mức độ đáp ứng kỹ năng của người lao động với công việc - Mức độ gia tăng các kỹ năng cần thiết của nguồn nhân lực • Nâng cao kỹ năng của nguồn nhân lực. - Chính sách, chương trình đào tạo nhầm nâng cao kỹ năng của người lao động. - Tổ chức các lớp học ngắn hạn đào tạo kỹ năng do những chuyên gia có kinh nghiệm trong và ngoài nước đảm nhiệm. - Tạo điều kiện và môi trường cho người lao động ứng dụng kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn c.Nâng cao thái độ của nguồn nhân lực Thái độ lao động là tất cả những hành vi biểu hiện của người lao động trong quá trình tham gia hoạt động sản xuất và kinh doanh. 7 Nó cho thấy cách nhìn nhận của người đó về vai trò, trách nhiệm, mức độ nhiệt tình đối với công việc. • Tiêu chí để đánh giá kỹ năng của nguồn nhân lực - Thể hiện qua sự ham mê, yêu thích công việc. - Thái độ cũng được phản ánh qua sự cần cù và ham học hỏi của người lao động. - Lòng nhiệt huyết đó là sự thể hiện một sức sống tràn trề, sẵn sàng vượt qua tất cả các trở ngại và rào cản. • Nâng cao thái độ của nguồn nhân lực - Sử dụng các biện pháp xử phạt cũng như khen thưởng. - Quy định rõ về hệ số trách nhiệm của người lao động - Tuyên truyền qua các buổi nói chuyện, các cuộc họp. 1.2.3. Tạo động lực làm việc cho người lao động a. Động lực lao động Động lực là cái thúc đẩy, kích thích người lao động làm việc và cống hiến. Theo thuyết nhu cầu của Abraham Maslow, nhu cầu của con người được chia làm 5 bậc từ thấp đến cao. Đó là nhu cầu về vật chất, nhu cầu về an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được kính trọng và nhu cầu được thể hiện bản thân. Theo Maslow, những nhu cầu ở mức thấp sẽ phải được thoả mãn trước khi xuất hiện nhu cầu ở mức cao hơn. b. Tạo động lực cho người lao động: được hiểu là tất cả các biện pháp của nhà quản trị áp dụng vào người lao động nhằm tạo ra động cơ cho người lao động. + Tiền lương : đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích vật chất với người lao động. Thông qua tiền lương, những tác động tích cực của quá trình tái sản xuất sức lao động được thực hiện. 8 + Tiền thưởng : là khoản tiền ngoài lương mà người sử dụng lao động tặng cho người lao động nhằm tuyên dương những thành quả vượt bậc đã đạt được. + Phúc lợi: có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giúp người lao động đảm bảo đời sống ở mức tối thiểu, yên tâm làm việc, nâng cao khả năng lao động. + Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân : là sự đạt được một vị trí cao hơn trong tập thể. Con người luôn có mong muốn này, họ luôn nỗ lực lao động để tìm kiếm vị trí cao hơn trong sự nghiệp của mình. + Cơ hội được học tập, đào tạo: Tạo cơ hội cho người lao động học tập không những thúc đẩy nỗ lực của họ mà còn đem lại kết quả cho chính đơn vị sử dụng lao động. + Môi trường làm việc : là tập hợp các yếu tố của môi trường lao động có tác động lên trạng thái chức năng của cơ thể con người, khả năng làm việc, thái độ lao động, sức khỏe. 1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.3.1. Nhóm nhân tố bên ngoài - Tình hình phát triển kinh tế của đất nước; - Các chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước; - Tình hình thị trường lao động và cạnh tranh - Tình hình chính trị - pháp luật ở các nước trên thế giới - Sự phát triển của công nghệ và kỹ thuật. 1.3.2. Nhóm nhân tố bên trong - Chiến lược phát triển kinh doanh của DN; - Chính sách nhân lực của Doanh nghiệp - Các nguồn lực của tổ chức; - Văn hóa doanh nghiệp 9 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG 2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2.1.1. Đặc điểm về công tác tổ chức a. Quá trình hình thành và phát triển Vào ngày 26 tháng 2 năm 1983, Chi nhánh Xuất Khẩu Thuỷ Sản Đà Nẵng, tiền thân của Công ty XNK Thuỷ Sản Miền Trung được thành lập và được cổ phần hóa ngày 01 tháng 01 năm 2007 b. Lĩnh vực hoạt động - Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản. - Sản xuất - kinh doanh thức ăn nuôi thuỷ sản. - Kinh doanh dịch vụ kho vận: - Kinh doanh vật tư nhập khẩu. c. Bộ máy quản lý Bộ máy của Công ty được thiết kế theo mô hình trực tuyến - chức năng, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 2.1.2. Đặc điểm các nguồn lực a. Nguồn nhân lực Tính đến tháng 12 năm 2013, tổng số lao động của Công ty là 1.050 người. Để hiểu rõ hơn quy mô và cơ cấu nguồn nhân lực của công ty đến cuối năm 2013 ta xem xét bảng quy mô và cơ cấu lao động sau: 10 Bảng 2.1. Quy mô và cơ cấu lao động TT Nội dung 2011 2012 2013 Tổng số lao động 1.104 1.074 1.050 Trong đó 1 Chia theo tính chất sản xuất 1.1 Lao động gián tiếp 271 252 233 1.2 Lao động trực tiếp 833 822 817 2 Chia theo giới tính 2.1 Nam 422 393 361 2.2 Nữ 682 681 689 3 Chia theo độ tuổi 3.1 Từ 18 đến 30 302 346 327 3.2 Từ 30 đến 45 548 443 482 3.3 Trên 45 254 285 241 ( Nguồn: Ban nhân sự hành chính pháp chế) Số lượng cán bộ người lao động của công ty tương đối lớn,trong đó lực lượng lao động trực tiếp đạt 817 người chiếm hơn 77%. Số người ở độ tuổi trên 30 là 723 người, chiếm hơn 68,8 % số người lao động. b. Nguồn lực tài chính Tổng tài sản năm 2013 của Công ty đạt hơn 460 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 117 tỷ chiếm 25 % tổng nguồn vốn. Các khoản nợ phải trả của công ty là quá lớn chủ yếu là trả nợ vay và lãi vay ngân hàng. 2.1.3. Tình hình hoạt động của Công ty thời gian qua Năm 2013, tổng doanh thu của Công ty đạt 1.624,66 tỷ đồng, kim ngach xuất nhập khẩu đạt 66,51 triệu USD (trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 31,67 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 35,71 triệu USD), nhưng một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất là lợi nhuận chỉ đạt 1,547 tỷ đồng. 11 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG Qua quá trình quan sát, điều tra bằng bảng câu hỏi, thu thập thông tin từ nhiều nguồn, tác giả nhận thấy thực trạng về các nội dung phát triển nguồn nhân lực tại Công ty như sau. 2.2.1. Thực trạng về việc tạo lập môi trường hỗ trợ phát triển tại Công ty a. Thiết lập tổ chức học tập Ban lãnh đạo công ty đã tạo mọi điều kiện để nhân viên phát triển trí tuệ, sáng tạo trong công việc, đưa ra nhiều cải tiến giúp thực hiện công việc tốt hơn và mang lại hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh, sau đây là tổng số các sáng kiến của nhân viên từ năm 2011- 2013. Bảng 2.4. Số lượng sáng kiến của nhân viên từ năm 2011 - 2013 Bộ phận công tác Số sáng kiến tham gia Số sáng kiến được Công ty phê duyệt Số sáng kiến được công nhận bởi cấp Thành phố 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Ban Tài Chính - KT 02 02 01 01 01 - - - - Ban Nhân sự - HC 03 03 04 02 01 01 - - - Ban KH - ĐT 01 02 - - 01 - - - - Ban TB – Cơ điện 04 05 04 03 02 02 01 - 01 Ban Sản xuất - XK 07 06 05 05 03 02 - 02 01 Ban QL CL 04 03 03 02 01 01 - - - Ban kho vận 03 02 01 01 01 - - - - Ban TM-XNK 01 - - - - - - - - Tổng 25 21 18 14 10 6 1 2 2 Nguồn : Ban Nhân sự hành chính pháp chế Số lượng và chất lượng sáng kiến trong những năm qua đều tập chung chủ yếu ở ban Sản Xuất – Xuất khẩu và thiết bị cơ điện. 12 Trong năm 2013 số lượng tham gia sáng kiến là 18 sáng kiến và đã đạt phê duyệt 6 sáng kiến, số lượng sáng kiến được thành phố công nhận là 02 sáng kiến b. Về tạo dựng văn hóa học tập Ban lãnh đạo của Công ty đã không ngừng tạo điều kiện đưa ra các chính sách, quy chế đào tạo giúp người lao động học tập, trau dồi những kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng quản trị cần thiết và tạo nên một môi trường chia sẻ học tập cho nhân viên của mình. Để hiểu rõ hơn về văn hóa học tập tại Công ty tac cùng xem xét tình hình đào tạo chuyên môn cho nguồn nhân lực ở bảng sau. Bảng 2.5. Các khóa học đào tạo kiến thức chuyên môn trong các năm Khóa học Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Trên đại học 2 3 2 Đại học 4 8 12 Cao đẳng 3 3 5 Trung cấp 9 8 7 Tổng 18 22 24 (Nguồn: Ban nhân sự hành chính pháp chế) Các khóa học đào tạo kiến thức chuyên môn tăng đều qua các năm, năm 2013 đã có 24 người tham gia các khóa đào tạo kiến thức trong đó bậc Đại học có 12 người. Điều này là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy được các chính sách khuyến khích đào tạo nghiệp vụ chuyên môn của công ty đã mang lại những tín hiệu tích cực. Số lượng và chất lượng các khóa đào tạo trong năm đã tăng lên một cách đáng kể. 2.2.2. Thực trạng về phát triển năng lực người lao động a. Thực trạng nâng cao kiến thức của người lao động • Kiến thức của người lao động được đánh giá một cách rõ nét 13 qua trình độ của người lao động đã qua đào tạo, điều này được thể hiện qua bảng sau: Bảng 2.6. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người lao động Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 TT Trình độ Người % Người % Người % 1 Sau đại học & Đại học 124 11,2 117 10,9 123 11,7 2 Cao đẳng 34 3,1 33 3,1 28 2,8 3 Trung cấp 117 10,6 110 10,2 105 10 4 Công nhân kỹ thuật 585 52,9 603 56,1 625 59,2 5 Lao động phổ thông 244 22,1 211 19,6 169 16,1 Tổng lao động trong kỳ 1.104 1.074 1.050 (Nguồn: Ban nhân sự hành chính pháp chế) Nhìn chung, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người lao động trong công ty còn ở mức thấp, hơn 75% lao động có trình độ là công nhận kỹ thuật và lao động phổ thông, đa số tập trung vào thành phần lao động trực tiếp. Tỷ lệ lao động có trình độ trên đại học, đại học chiếm khoảng 11.7%, chủ yếu là lao động gián tiếp ở khối văn phòng. Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức các khóa đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm và các khóa đào tạo về chất lượng sản phẩm như HACCP cho những công nhân mới và cũ, để nâng cao kiến thức cho người lao động. Năm 2013 qua đã có 30 người tham gia và đạt được giấy chứng nhận HACCP do với trung tâm đo lường chất lượng vùng II (NAFI II) chứng nhận. • Kết quả đánh giá của người lao động về trình độ CMKT Trong những năm qua Công ty đã nổ lực đào tạo cho người lao động về các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cũng như các kiến thức về ATLĐ, VSTP. Tuy nhiên qua khảo sát người lao động chỉ đánh 14 giá mức độ đáp ứng kiến thức so với công việc ở mức cơ bản và trung cấp, chỉ có kiến thức về SSOP và kiến thức sản phẩm là được người lao động đánh giá ở mức cao, hơn 65% người lao động cho rằng họ có được kiến thức ở mức nâng cao và thành thạo. Bên cạnh đó các kiến thức về tổ chức, kiến thức chuyên môn, Kiến thức VS-STTP, Kiến thức về HACCP và kiến thức về các tiêu chuẩn kỹ thuật, kiến thức hội nhập được người lao động đánh giá ở một mức thấp hơn, có hơn 50% số người lao động cho rằng mức độ đáp ứng các kiến thức trên ở cấp độ cơ bản và trung cấp. Chính vì vậy việc nâng cao kiến thức cho người lao động là việc làm hết sức cần thiết ở Công ty trong thời gian tới. b. Thực trạng về nâng cao kỹ năng người lao động • Những kỹ năng luôn cần thiết cho người lao động của công ty như: Kỹ năng ngoại ngữ, vi tính, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng chịu áp lực công việc. Trong đó kỹ năng ngoại ngữ và vi tính được đặc biệt chú trọng ở Công ty, số lượng người lao động gián tiếp có được chứng chỉ ngoại ngữ và tin học ở Công ty là khá cao, có 106 người có chứng chỉ ngoại ngữ chiếm hơn 59%, đối với kỹ năng vi tính có 132 người có chứng chỉ đạt hơn 74,1%, tuy nhiên đối với kỹ năng ngoại ngữ và vi tính việc có được chứng chỉ, bằng cấp cũng không phản ánh được kỹ năng thực tế của người lao động, bởi lẽ kỹ năng phải được sử dụng hằng ngày và được rèn luyện thành thói quen. • Kết quả đánh giá của người lao động về kỹ năng cho thấy: Để hiểu rỏ hơn mức độ thành thạo kỹ năng của người lao động trong công việc tác giả đã tiến hành khảo sát bằng phiếu điều tra người lao động hiện đang công tác tại Công ty. Các thành tố của kỹ năng được chi tiết hóa trong bảng câu hỏi thành 8 tiêu chí và được đo 15 lường ở 4 mức từ mức thực hiện kỹ năng cơ bản đến thành thạo. Kết quả tổng hợp khảo sát người lao động về mức độ đáp ứng kỹ năng đối với công việc của người lao động là tương đối thấp chỉ ở mức cơ bản và trung cấp. Trong đó tiêu chí Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chịu áp lực và kỹ năng thực hiện chuyên môn, kỹ năng vi tính là những tiêu chí mà người lao động đáp ứng tốt nhất. Có hơn 55% người lao động đánh giá mức độ đáp ứng ở mức nâng cao và thành thạo. Bên cạnh đó kỹ năng ngoại ngữ có mức độ đáp ứng là thấp nhất, hơn 85% người lao động chỉ đánh giá ở mức độ cơ bản, trung cấp. Đối với các kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng hoạch định, kỹ năng giải quyết vấn đề có hơn 50% người lao động tự đánh giá ở mức cơ bản và trung cấp, điều này phản ánh được kỹ năng của người lao động là chưa cao và không đồng đều. c.Thực trạng về nâng cao thái độ của người lao động. • Kết quả tổng hợp khảo sát nhân viên về nhận thức đối với công việc của bản thân: Để tìm hiểu thực trạng về nhận thức của người lao động đối với công việc, tác giả đã tiến hành khảo sát bằng phiếu điều tra người lao động hiện đang công tác tại Công ty. Các thành tố của nhận thức được chi tiết hóa trong bảng câu hỏi thành 06 tiêu chí và được đo lường ở 5 mức từ rất kém đến rất tốt. Kết quả khảo sát cho thấy tiêu chí khả năng tham gia các hoạt động xã hội cùng tiêu chí tuân thủ kỹ luật lao động là những tiêu chí mà người lao động đáp ứng tốt nhất. Nhiệt tình trong công việc là tiêu chí được người lao động đánh giá là thấp nhất, có đến 18% số người lao động cho rằng họ ít nhiệt tình đối với công việc họ đang làm. 16 2.2.3. Thực trạng về nâng cao động lực thúc đẩy người lao động a. Tạo động lực thông qua tiền lương, thưởng Mức độ hài lòng của người lao động về mức lương hiện tại ở công ty là khá thấp, có hơn 40% người lao động không hài lòng về mức lương hiện tại của công ty. Một tỷ lệ tương tự đối với tiêu chí lương so với thị trường, điều này cho thấy mức lương mà công ty trả cho người lao động còn thấp, mặc dù trong những năm qua công ty đã nỗ lực để tăng lương nhầm đảm bảo điều kiện vật chất cho người lao động. b. Tạo động lực thông qua môi trường và điều kiện làm việc Trong các tiêu chí về môi trường và điều kiện làm việc của người lao động ở công ty thì tiêu chí trang bị bảo hộ lao động là tiêu chí mà người lao động hài lòng hơn cả, còn tiêu chí trang bị máy móc thiết bị phục vụ công việc là ít hài lòng nhất, có hơn 40% người lao động không hài lòng về máy móc thiết bị phục vụ công việc. c. Tạo động lực thông qua cơ hội học tập và thăng tiến Các tiêu chí đánh giá của người lao động về khả năng thăng tiến và học hỏi tại công ty đều rất thấp, trong đó có hơn 45% người lao động không hài lòng về chính sách đề bạt, bổ nhiệm tại công ty, về tiêu chí phát triển chuyên môn nghiệp vụ có gần 30% người lao động không hài lòng. Trong thời gian tới công ty cần phải xây dựng chính sách đề bạt rõ ràng hơn từ đó để nhân viên phấn đấu thể hiện mình trong công việc. 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỐ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG 2.3.1 Những kết quả và hạn chế a. Kết quả đạt được - Thứ nhất, việc tạo lập môi trường hỗ trợ phát triển cho thấy 17 nhiều dấu hiệu khả quan - Thứ hai, năng lực của người lao động đã được chú trọng và nâng cao, -Thứ ba, chế độ lương thưởng và phúc lợi phần nào thúc đẩy được người lao động, - Thứ tư, môi trường làm việc tốt hơn b. Những hạn chế tồn tại - Thứ nhất, Trình độ chuyên môn nghiệp vụ mặc dù được nâng lên, song chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. - Thứ hai, Công tác tuyển dụng còn mang nặng tính truyền thống - Thứ ba, Chính sách tạo động lực làm việc còn nhiều hạn chế - Thứ tư, Đã thực hiện công tác phân tích công việc nhưng còn sơ xài. 2.3.2 Nguyên nhân của các hạn chế phát triển nguồn nhân lực - Thứ nhất, Nhận thức của lãnh đạo Công ty về vấn đề phát triển nguồn nhân lực vẫn còn hạn chế - Thứ hai, Thiếu chiến lược phát triển nguồn nhân lực. - Thứ ba, Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho nguồn nhân lực chưa được quan tâm đúng mức. - Thứ tư, Công tác tiền lương của công ty chưa thật sự tốt, chính sách trả lương chưa rõ ràng. 18 CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG 3.1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1. Dự báo sự thay đổi của các yếu tố môi trường bên ngoài - Những biến động về kinh tế - Thay đỏi về môi trường luật pháp - Thị trường lao động 3.1.2 Dự báo sự thay đổi của các yếu tố môi trường bên trong a. Định hướng phát triển Chiến lược của công ty trong thơi gian tới: - Lấy hoạt động sản xuất – xuất khẩu thủy sản làm hoạt động chủ lực trong giai đoạn mới. - Tăng cường tính hiệu quả trong kinh doanh - Đẩy doanh thu xuất khẩu thủy sản tăng 20% /năm. - Tiếp tục đầu tư, trang bị các thiết bị công nghệ hiện đại, để có thể sản xuất những mặt hàng có giá trị cao. - Khai thác những thị trường mới. b. Kế hoạch kinh doanh của Công ty CP XNK TS Miền Trung. Để thực hiện được kế hoạch đề ra Công ty phải đẩy mạnh tìm kiếm và khai thác những thị trường mới. trong những năm tới Công ty tập trung khai thác mở rộng thị trường Châu Âu và Mỹ, dự kiến tỷ trọng của thị trường Châu Âu sẽ đạt được 30%, tỷ trọng thị trường Mỹ sẽ đạt 20% còn lại thị trường Nhật chiếm 40% kim ngạch xuất 19 khẩu của Công ty. Trong chiến lược mà công ty đề ra, để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như hiệu quả trong kinh doanh thì Công ty cũng cần đầu tư cho sản xuất những mặt hàng giá trị gia tăng. c) Kế hoạch nguồn nhân lực của Công ty thời gian tới Công ty cần nâng cao chất lượng người lao động, kịp thời đáp ứng sự thay đổi và yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh: - Xây dựng đội ngũ CBNV có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung trở lên để đáp ứng được yêu cầu mở rộng qui mô của Công ty. - Năng cao kiến thức chuyên môn cho nhân viên, Dựa vào những phân tích về năng lực của người lao động ở phần 2 và định hường phát triển của Công ty trong thời gian tới thì các kiến thức Kỹ năng cần có của người lao động trong thời gian tới : Kiến thức về tổ chức, Kiến thức về hồi nhập kinh tế quốc tế, Kiến thức về luật doanh nghiệp và luật KDQT, Kiến thức về chuyên môn, Kiến thức về ATLĐ – VSATTP, Kiến thức về các tiêu chuẩn kỹ thuật. Các kỹ năng cần có của người lao động trong thời gian tới : Kỹ năng ngoại ngữ, Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng hoạch định và kỹ năng giải quyết vấn đề. 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG 3.2.1 Hoàn thiện nội dung tạo lập môi trường hỗ trợ phát triển a. Khuyến khích người lao động học tập và chia sẻ kiến thức Xây dựng cơ chế khuyến khích người lao động học tập và chia sẻ kiến thức tại công ty, quan tâm đến việc xây dựng một bầu không khí làm việc mang tính khích lệ cho nhân viên, trong đó các nhân viên được hỗ trợ tối đa để thực hiện tốt công việc được giao. 20 Nhà quản lý là tấm gương sáng về tinh thần học hỏi, cầu thị, khuyến khích người lao động noi theo. Xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác gắn kết mọi người với Công ty, tổ chức các cuộc thi về thể thao, văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử phát triển của Công ty. b. Xây dựng cơ chế khuyến khích người lao động sáng tạo trong công việc. Bố trí công việc phù hợp với khả năng, nguyện vọng, điều này sẽ giúp người lao động phát huy năng lực, sở trường của mình. Thực hiện chính sách luân chuyển các công việc có liên quan cho người lao động để tăng cường hiểu biết cho người lao động. Phát huy hội đồng sáng kiến có sự tư vấn của chuyên gia, có như vậy các sáng kiến của cá nhân hay tập thể sẽ được xem xét kỹ lưỡng và công bằng. Hình 3.3. Quy trình phê duyệt sáng kiến Một sáng kiến chỉ được công nhận sau khi hội đồng thẩm định đồng ý, chấp thuận cả hai bước là Hồ sơ sáng kiến và thử nghiệm thực tế. Xây dựng các chính sách khen thưởng cho những cá nhân, tập 21 thể có các sáng kiến, phương pháp mới có ý nghĩa thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng tinh thần làm việc nhóm trong đó mọi người làm việc hợp tác, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm. hỗ trợ nhau nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cá nhân. 3.3.2. Nâng cao năng lực người lao động a. Nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Hoàn thiện bản mô tả công việc, phải được thực hiện một cách đồng bộ có sự tham gia của các phòng ban và các chuyên gia có kiến thức. Xác định đối tượng cũng như nội dung các kiến thức cần có của người lao động dựa trên bảng mô tả công việc cùng bảng tiêu chuẩn công việc Xây dựng các phương pháp nhầm nâng cao kiến thức cho người lao động. Đối với các loại kiến thức yêu cầu các cấp độ khác nhau thì sẻ có những phương pháp khác nhau cho phù hợp. Công ty không những phát triển theo chiều rộng mà phải quan tâm chú trọ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyenphansang_tt_4916_1947625.pdf
Tài liệu liên quan