Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến phức

tạp, thủ đoạn của loại tội phạm này hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt,

gây khó khăn đối với công tác phát hiện, đấu tranh. Đặc biệt tình

hình mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy tổng hợp dạng “đá”,

dạng “cỏ Mỹ” tăng mạnh, nhiều đối tượng sau khi sử dụng ma túy

tổng hợp bị ảo giác dẫn đến vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự

an toàn xã hội. Thực tế hiện nay, hầu hết các vụ trộm cắp, giết người,

tai nạn giao thông. đều có liên quan đến ma túy.

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy của tỉnh Quảng Bình ngày càng được chú trọng, công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm về ma túy đạt được những kết quả nhất định góp phần ngăn chặn tình trạng thẩm lậu về ma túy, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở Quảng Bình vẫn còn những tồn tại, hạn chế từ công tác tuyên truyền, 2 công tác quản lý người nghiện còn lỏng lẻo, số lượng người nghiện cao, việc quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống ma túy còn chậm, chưa đầy đủ, sự phối, kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ, công tác tuyên truyền còn mang nặng hình thức, đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ còn yếu và thiếu. Với những lý do trên, tôi lựa chọn vấn đề “Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” để làm đề tài nghiên cứu. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Thời gian qua, đã có một số tác giả nghiên cứu về vấn đề phòng, chống ma tuý theo những lĩnh vực và góc độ khác nhau, có thể kể đến một số công trình đã được công bố: - Cuốn sách “Tội phạm về ma túy, thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp phòng ngừa” của Tiến sỹ Vũ Quang Vinh, Nhà xuất bản Thanh niên, Hà Nội năm 2005. - Công trình nghiên cứu “Hiểm hoạ ma tuý và cuộc chiến mới” của GS.TS Nguyễn Xuân Yêm. - “Luận cứ khoa học cho những giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy” của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phùng Hồng, đăng trên Tạp chí CAND. - Luận án “Hoạt động phòng ngừa và điều tra tội phạm về ma tuý của lực lượng Công an cấp huyện” của Tiến sỹ Ngô Đức Tuấn, Hà Nội, 2006. 3 - Luận văn Thạc sỹ Luật “Tội sử dụng trái phép chất ma tuý theo Luật hình sự Việt Nam” của Thạc sỹ Hoàng Văn Vương, Hà Nội, năm 2008. - Sách chuyên khảo“Hoạt động phòng ngừa và điều tra tội phạm về ma tuý” của Tiến sỹ Bùi Minh Trung, NXB CAND, năm 2010. - Luận án Tiến sỹ Quản lý hành chính công “Quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống ma tuý ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập” của tác giả Phan Thị Mỹ Hạnh, Hà Nội - 2016. Nội dung luận án tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý Nhà nước về phòng, chống ma tuý ở nước ta. - Luận văn Thạc sỹ Quản lý công “Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Yên” của Thạc sỹ Nguyễn Thị Mai Anh, ĐăkLăk, năm 2017. - Luận văn Thạc sỹ Luật học “Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy từ thực tiễn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng” của Thạc sỹ Trà Thanh Hải, Hà Nội, năm 2018. Riêng đối với tỉnh Quảng Bình, trong những năm qua, chưa có công trình nghiên cứu nào đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý. Vì vậy, tôi đã lựa chọn đề tài này để nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. 4 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. - Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. - Đề xuất các giải pháp chung và giải pháp cụ thể, nhằm tăng cường thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thời gian tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để đề xuất những giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoàn thiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. - Không gian: Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. - Thời gian: Nghiên cứu quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy giai đoạn 2013 - 2018. 5 5. Phương pháp nghiên cứu Luận văn. Để hoàn thành luận văn, tác giả đã sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu chủ yếu như sau: Phương pháp thống kê; phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp so sánh và phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Ý nghĩa lý luận Luận văn làm rõ các khái niệm, vai trò, sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy, quan điểm của Đảng và nhà nước về phòng, chống ma túy. Ý nghĩa thực tiễn Trên cơ sở đánh giá thực tiễn công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy, chỉ ra những bất cập, hạn chế của công tác quản lý nhà nước từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy có hiệu quả tại địa phương trong giai đoạn tiếp theo. 7. Kết cấu của Luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở Lý luận quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy và đặc điểm tình hình có liên quan đến tình trạng sử dụng ma túy tại tỉnh Quảng Bình. Chương II: Thực trạng quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 6 Chương III: Dự báo tình hình và các giải pháp quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ nay đến 2023. 7 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 1.1. Nhận thức chung về ma túy 1.1.1. Ma túy và tác hại của ma túy 1.1.1.1. Khái niệm ma túy Theo Từ điển tiếng Việt, nhà xuất bản Đà Nẵng – Trung tâm Từ điển học năm 2016 [583] thì ma túy là tên gọi chung các chất có tác dụng gây trạng thái ngây ngất, đờ đẫn, dùng quen thành nghiện. Theo Liên Hợp Quốc thì ma túy là chất hóa học có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo, khi xâm nhập vào cơ thể con người sẽ có tác dụng làm thay đổi tâm trạng, ý thức, trí tuệ của con người, làm cho người bị lệ thuộc vào chất đó, gây nên những tổn thương cho từng cá nhân và cộng đồng. 1.1.1.2. Phân loại ma túy Ma túy được phân thành nhiều nhóm, sự phân định phải dựa vào những căn cứ nhất định nhằm phục vụ cho những mục đích khác nhau. Một số cách phân loại cơ bản như sau: 1.1.2. Khái niệm tội phạm ma tuý Nhà nước độc quyền và thống nhất quản lý chất ma túy là loại chất gây nghiện nguy hiểm với những quy định rất nghiêm ngặt. Điều 1 Nghị định 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ đã quy định “Các chất ma túy rất độc tuyệt đối cấm sử dụng; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm; nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm 8 quyền”. Vi phạm các quy định về chế độ quản lý các chất ma túy không chỉ gây khó khăn cho việc kiểm soát chất ma túy của nhà nước mà còn góp phần tạo ra một lớp người nghiện, qua đó đe dọa nghiêm trọng đến an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của nòi giống cũng như ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Do tác hại lâu dài và nhiều mặt của các vi phạm các quy định về chế độ quản lý chất ma túy nên mọi hành vi vi phạm ở bất kỳ khâu nào của quá trình quản lý chất ma túy đều bị quy định là tội phạm. Từ các quy định của Chương XVII có thể định nghĩa: Tội phạm về ma tuý là hành vi cố ý xâm phạm chế độ quản lý các chất ma tuý của Nhà nước. 1.1.3. Khái niệm và đặc điểm quản lý nhà nước về phòng chống ma tuý. 1.1.3.1. Khái niệm về phòng, chống ma tuý Ma túy và tội phạm về ma túy đang là hiểm họa của toàn cầu, gây tác hại lớn về mặt sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Chính vì vậy, đấu tranh phòng và chống tội phạm về ma túy đã và đang được tất cả các nước trên thế giới quan tâm, lo lắng. Mỗi một quốc gia đều nỗ lực quan tâm đến việc hoạch định các chính sách và đưa ra nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh để từng bước đẩy lùi loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. 1.1.3.2. Khái niệm quản lý nhà nước về phòng chống ma tuý 9 Quản lý nhà nước về PCMT là hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức xã hội do Nhà nước ủy quyền, được tiến hành trên cơ sở pháp luật để thi hành pháp luật nhằm thực hiện các chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống ma túy. Quản lý nhà nước về PCMT là một bộ phận của quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội. 1.1.3.3. Đặc điểm của quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy Từ những khái niệm trên, có thể thấy quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy có các đặc điểm như sau: - Chủ thể của cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy - Đối tượng và mục tiêu quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy 1.1.3.4. Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy Công tác quản lý nhà nước về PCMT có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Hiệu quả của công tác này ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tội phạm, đời sống, trật tự xã hội và sự phát triển chung của quốc gia, dân tộc. Vì thế, công tác quản lý nhà nước về PCMT đòi hỏi sự quyết tâm, kiên trì, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh hợp tác quốc tế vì mục tiêu xây dựng đất nước phát triển bền vững. 10 1.2. Những quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy - Hiến pháp 1992 Chương V Điều 61 quy định nghiêm cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc phiện và các chất ma túy khác. Nhà nước quy định chế độ bắt buộc cai nghiện và chữa các bệnh xã hội nguy hiểm. 1.3. Cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy Theo Điều 37, Chương V, Luật phòng, chống ma túy 2013 quy định cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy bao gồm: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng,chống ma túy Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện việc thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với các cơ quan hữu quan trong phòng, chống ma túy. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy; chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục, tổ chức phòng, chống ma túy tại địa phương; quản lý việc cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng cho người đã cai nghiện ma túy 11 1.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở một số địa phương 1.4.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở Hà Tĩnh Cơ quan thường trực phòng, chống ma túy tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới. Hàng năm tiến hành các đợt thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong hoạt động này. Trong những năm qua, các lực lượng chuyên trách của tỉnh đã thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm với công tác tuyền truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mô hình xã, phường, thị trấn “Ba không” (không có tệ nạn ma túy, không vi phạm an toàn giao thông, không đánh bạc dưới mọi hình thức) và công tác vận động nhân dân thực hiện chủ trương di dời dân tái định cư tạo điều kiện cho việc triển khai các công trình dự án trọng điểm của tỉnh. 1.4.2. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở Quảng Trị Quảng Trị là tỉnh có vị trí quan trọng trọng yếu trong việc giao lưu giữa hai miền Bắc – Nam, giao thương với các nước phía tây bán đảo Đông Dương và thế giới qua hai cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay, cùng nhiều tuyến đường tiểu ngạch, hàng chục đường mòn qua biên giới. Bởi vậy, đây là nơi thuận tiện cho việc giao thương, buôn bán và trao đổi hàng hóa giữa các bên. Tuy nhiên, 12 sự thuận lợi này đồng thời cũng tạo điều kiện cho một số loại tội phạm, trong đó có việc vận chuyển trái phép ma túy qua đường biên giới vào trong nước tiêu thụ, rất khó để quản lý và ngăn chặn. 1.4.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế là tỉnh nằm ở duyên hải miền trung Việt Nam, có vị trí chiến lược quan trọng, có nhiều đầm phá, sông ngòi, có hệ thống thiết chế văn hóa, di tích lịch sử thu hút lượng khách du lịch lớn trong và ngoài nước. Đây là điều kiện phát sinh các tệ nạn xã hội trong đó có tệ nạn ma túy. Trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo của các cấp ủy Đảng chính quyền các cấp, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân để làm chuyển biến công tác phòng, chống ma túy. 13 Tiểu kết chương 1 Tệ nạn ma túy đang là vấn đề nhức nhối, là hiểm họa lớn của nhân loại. Hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời là nguyên nhân phát sinh tội phạm, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Tệ nạn ma túy là tác nhân tăng nhanh các tệ nạn xã hội, đặc biệt là làm lan truyền đại dịch HIV/AIDS. Nhiều văn bản về phòng, chống các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy được ban hành. Các văn bản quy phạm pháp luật này đã góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy, tuy nhiên tình hình tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, việc làm rõ những khái niệm liên quan đến quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy là vấn đề cần thiết, cấp bách. Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng là địa bàn phức tạp về ma túy, vấn đề phòng, chống ma túy trở nên quan trọng hơn lúc nào hết đối với sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy là trách nhiệm của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, các cấp, các ngành làm công tác tham mưu hướng dẫn và thực hiện. 14 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 Một số đặc điểm tình hình có liên quan đến sử dụng ma túy tỉnh Quảng Bình 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, dân cư Ngày 12/12/2004, thị xã Đồng Hới được Chính phủ ra quyết định nâng cấp thành Thành phố loại 3 trực thuộc tỉnh. Hiện nay, tỉnh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 01 thành phố (Đồng Hới), 01 thị xã (Ba Đồn) và 06 huyện (Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa), với 159 đơn vị hành chính cấp xã (16 phường, 07 thị trấn và 136 xã). Bản đồ địa giới hành chính tỉnh Quảng Bình 2018 15 2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội Tỉnh Quảng Bình có diện tích tự nhiên 8.000 km2, tỉnh nằm ở vị trí trung độ của cả nước, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, an ninh quốc phòng. Quảng Bình còn là điểm bắt đầu của con đường “di sản miền Trung” và nối liền với tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Từ năm 2010 cho đến nay, cơ cấu các ngành kinh tế tỉnh Quảng Bình có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, ưu tiên phát triển du lịch dịch vụ. Điều đó thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Bảng 2.1: Cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013-2018 Năm Tổng số (%) Các ngành kinh tế Nông nghiệp (%) Công nghiệp – Xây dựng (%) Dịch vụ (%) 2013 100 24,44 36,26 39,31 2014 100 24,61 36,94 38,45 2015 100 23,89 38,16 37,96 2016 100 22,9 25,7 51,4 2017 100 20 27,2 52,8 2018 100 18,79 26,75 54,46 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2018) 2.1.3. Tình hình hoạt động tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng tại tỉnh Quảng Bình 2.1.3.1. Hoạt động của tội phạm hình sự Tình hình tội phạm tỉnh Quảng Bình trong những năm qua tiếp tục tăng, tuy nhiên một số nhóm tội phạm giảm dần trong 2 năm trở lại đây như: Tội phạm về tham nhũng và chức vụ; tội phạm xâm 16 phạm quản lý kinh tế, môi trường; tội phạm xâm phạm quyền sở hữu. Bên cạnh đó, các loại phạm tội có chiều hướng gia tăng tập trung vào tội cố ý gây thương tích, vi phạm đến các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, trộm cắp tài sản và tội phạm ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn. Nguyên nhân là do sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một số thanh niên nghiện ma túy, một số đối tượng sau khi chấp hành xong hình phạt về địa phương lại tái phạm. Bảng 2.2 : Thống kê tội phạm hình sự xảy ra trên địa bàn trong giai đoạn 2013-2018. Đơn vị tính: người Tội danh (vụ/đối tượn g) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Giết người 7/25 10/22 8/15 15/20 6/25 7/35 Cố ý gây thương tích 124/159 105/211 95/201 74/162 76/156 79/150 Cướp tài sản 15/40 18/7 23/22 17/25 20/31 11/12 Trộm cắp 205/283 210/245 220/271 58/113 57/109 35/137 Lừa đảo 7/6 8/12 17/18 9/8 7/8 19/23 Đánh bạc 8/15 9/11 12/25 18/110 4/43 22/179 Tham ô 63/100 64/101 60/98 68/104 62/103 72/106 Chứa mại dâm và môi giới 7/9 2/17 1/1 1/2 3/5 5/7 Tổng số 436/637 426/626 436/651 260/544 235/480 247/644 (Nguồn: Công an tỉnh 2018) 17 2.1.3.2. Thực trạng hoạt động của tội phạm ma túy tại Quảng Bình và những ảnh hưởng hệ lụy của nó dẫn đến tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh * Tình trạng nghiện ma túy tại tỉnh Quảng Bình Qua điều tra xã hội học và nghiên cứu tài liệu: Trong 05 năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh, triệt xóa 59 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, 116 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 303 vụ, liên quan 474 đối tượng phạm tội về ma túy. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng Công an đã bắt giữ 38 vụ với 43 đối tượng liên quan đến ma túy. Qua những vụ bắt giữ các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy tổng hợp có số lượng lớn từ vài trăm gam đến hàng nghìn viên ma túy cho thấy tình hình hoạt động của loại tội phạm về ma túy tổng hợp, dạng ma túy đá có xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Theo thống kê, năm 2013 có 122/159 xã, phường, thị trấn thì đến năm 2017 tăng lên 131/159 xã, phường, thị trấn. Bảng 2.3. Thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ năm 2013 đến năm 2018. Đơn vị tính: người TT Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Đối tượng liên quan 2.009 2.074 2.348 2.431 2.452 2.545 2 Số người nghiện 812 784 812 821 821 915 (Nguồn Công an tỉnh, 2018) 18 2.2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 2.2.1. Công tác phòng, chống ma túy - Công tác tuyên truyền, vận động - Công tác quản lý giáo dục đối tượng nghiện ma túy - Công tác điều tra xử lý ma túy 2.2.2. Công tác tổ chức triển khai và thực hiện các văn bản Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trong thời gian qua tại tỉnh Quảng Bình. - Triển khai các Kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết - Công tác chỉ đạo, điều hành - Công tác tham mưu và hướng dẫn của các cơ quan chức năng - Thành lập các cơ sở cai nghiện - Đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm cho tầng lớp thanh niên và người lao động trên địa bàn tỉnh. 2.3. Bài học kinh nghiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Từ thực tiễn công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong những năm qua và từ bài học kinh nghiệm về phòng, chống ma túy của cả nước và các địa phương lân cận, có thể rút ra một số kinh nghiệm trong hoạt động QLNN về phòng, chống ma túy tại tỉnh Quảng Bình, như sau: 2.4. Đánh giá chung 2.4.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân 2.4.1.1. Kết quả đạt được 19 2.4.1.2. Nguyên nhân làm gia tăng tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 2.4.2.Tình hình tái nghiện và sự hạn chế trong công tác phòng, chống ma túy - Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, tuy nhiên mới chỉ dừng ở mức độ cắt cơn, giải độc, lao động trị liệu, chưa có Trung tâm quản lý sau cai, vì vậy sau khi đã hoàn thành cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng, các đối tượng không có việc làm ổn định, bị bạn bè lôi kéo dẫn đến tái nghiện lại. Trong 5 năm qua, số người cai nghiện tại gia đình là: 397 người; số người tái nghiện là: 377người (trên 90%) (Nguồn Sở LĐ - TB&XH, 2018). Tiểu kết chương 2 Tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, thủ đoạn của loại tội phạm này hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, gây khó khăn đối với công tác phát hiện, đấu tranh. Đặc biệt tình hình mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy tổng hợp dạng “đá”, dạng “cỏ Mỹ” tăng mạnh, nhiều đối tượng sau khi sử dụng ma túy tổng hợp bị ảo giác dẫn đến vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Thực tế hiện nay, hầu hết các vụ trộm cắp, giết người, tai nạn giao thông... đều có liên quan đến ma túy. Thời gian qua, Đảng bộ và các cấp chính quyền tỉnh đã có những chính sách, định hướng tích cực trong công tác phòng, chống ma túy, hoạt động phòng, chống ma túy bước đầu đã có những thành công nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế của các cấp chính quyền cần phải cải tiến, khắc phục để công tác quản lý nhà nước về phòng, 20 chống ma túy đạt hiệu quả, góp phần kiềm chế sự phát triển, lây lan của tội phạm và tệ nạn ma túy, tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình ANTT trên địa bàn. Chương 3 DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH TỪ NAY ĐẾN 2023 3.1. Dự báo tình hình ma tuý trong thời gian đến tại tỉnh Quảng Bình Trong những năm đến, công tác đấu tranh phòng chống ma túy chưa thể đạt được kết quả, do nhiều yếu tố khác nhau: - Một là : tác động của mặt trái cơ chế thị trường và sự kém cỏi về trình độ nhận thức - Hai là: Việc lan nhanh sử dụng ma túy trong cộng đồng - Ba là: Thái độ của chính quyền địa phương trong giải quyết vấn nạn ma túy - Bốn là: Việc sử dụng ma túy ở các vũ trường, quán bar 3.2. Giải pháp quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 3.2.1. Giải pháp chung 3.2.1.1. Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 21 3.2.1.2. Kiện toàn bộ máy, tăng cường nguồn nhân lực, vật lực và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện trong phòng, chống ma túy 3.2.1.3. Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng và các cơ quan, tổ chức liên quan trong quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy 3.2.2. Giải pháp cụ thể 3.2.2.1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống ma túy 3.2.2.2. Kiên trì đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đơn vị, địa phương 3.2.2.3. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm về ma túy. 3.2.2.4. Xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy 3.2.2.5. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp. 3.2.2.6. Tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của cấp uỷ đảng và chính quyền cơ sở trong công tác phòng chống ma tuý 3.2.2.7. Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong công tác phòng chống ma tuý. 22 Tiểu kết chương 3 Trong giai đoạn 2019 – 2023, Quảng Bình đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác phòng, chống ma túy nói riêng, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị, xã hội, sự nỗ lực của toàn dân để thực hiện công tác phòng, chống ma túy. Trong thời gian tới, Quảng Bình xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ cấp bách, cần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tích cực phòng, chống ma túy; chủ động phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng tệ nạn ma túy trên địa bàn. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế sự gia tăng người nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội về ma túy; ngăn chặn có hiệu quả việc thẩm lậu ma túy qua biên giới Việt – Lào; ngăn chặn sự gia tăng số xã, phường, thị trấn có đối tượn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_phong_chong_ma_tuy_tren.pdf
Tài liệu liên quan