Tóm tắt Luận văn Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Khu công nghiệp tỉnh Bình Định

(Bản scan)

Công tác xúc tiến đầu tư là chủ động tìm kiếm đối tác đầu tư để đầu tư vào những dự án đã được xác lập, đã theo quy hoạch. Các công cụ như quảng cáo, tổ chức sự kiện, triển lãm, hội thảo, diễn đàn, tổ chức phát đoàn đi vận động đầu tư, phát hành các ấn phẩm, website, danh mục...

pdf26 trang | Chia sẻ: phuongchi2019 | Lượt xem: 379 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Khu công nghiệp tỉnh Bình Định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdang_nguyen_phuc_8913_1947369.pdf
Tài liệu liên quan