Tóm tắt Luận văn Vành các hàm số học và các tính chất liên quan

Hàm số số học là hàm số nhận giá trị phức và xác định trôn tập hợp các số nguyên dương. Các hàm số số học vừa là đối tượng cơ bản vừa là công cụ có hiệu quả trong các nghiên cứu toán học, tin học, mật mã. Do dó, cùng vói việc nghiên cứu cấc hàm số số học, người ta còn thường quan tâm den cấu trúc dại số, cấu trúc giải tích của các hàm số số học. Trên tập hợp các hàm số số học, có the trang bị nhiều phép toán dại số ngôi để từ dó thu dược các cấu trúc dại số khác nhau.Ó dây ta tìm hiểu cấu trúc vành của cấc hàm số số học.

 

pdf26 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 360 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Vành các hàm số học và các tính chất liên quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftranngocvinh_tt_4604_1947857.pdf
Tài liệu liên quan