Trắc nghiệm môn lập trình mạng

Câu số 056: Chọn phát biểu đúng

a. Chỉ kiểu dữ liệu cơ sở mới được chuyển đổi kiểu tự động, để chuyển đổi kiểu dữ liệu của biến tham chiêu sphair sử dụng ép kiểu

b. Chỉ biến tham chiếu mới được chuyển đổi kiểu tự động , để chuyển kiểu của một biến kiểu co sở phải sử dụng phép toán ép kiểu

c. Cả kiểu dữ liệu cơ sở và kiểu tham chiếu đều có cther chuyển đỏi kiểu tự động và ép kiểu

d. Phép ép kiểu đối với kiểu dữ liệu số có thể cần phép kiểm tra khi thực thi

 

pdf48 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 3478 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Trắc nghiệm môn lập trình mạng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf10. Lập trình mạng.pdf