Bài giảng Bài 36 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Ví dụ : Một chiếc xe khách chạy từ Trà Cú đến Trà Vinh chở được 50 người với đoạn đường là 35 km. Hãy tính khối lượng vận chuyển, khối lượng luân chuyển và cự li vận chuyển trung bình của chiếc xe khách này?

- Khối lượng vận chuyển là : 50 người

- Khối lượng luân chuyển là : 1750 người.km

- Cự li vận chuyển trung bình: 35 km

 

ppt40 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 13/05/2013 | Lượt xem: 26112 | Lượt tải: 32download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 36 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chaøo Möøng Quyù Thaày Coâ Ñeán Döï KIỂM TRA BÀI CŨ Thế nào là ngành dịch vụ ?. Nêu sự phân loại và ý nghĩa của ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội?. Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải. I/ Vai trò và đặc điểm ngành GTVT. 1/ Vai trò. 2/ Đặc điểm. II/ Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngành GTVT. 1/ Điều kiện tự nhiên. 2/ Điều kiện KTXH. I/ Vai trò và đặc điểm ngành GTVT 1/ Vai trò: Các em hãy quan sát các hình ảnh sau, kết hợp với sách giáo khoa trình bày vai trò cơ bản của ngành giao thông vận tải? Vận chuyển gỗ tới nơi chế biến Vận chuyển dầu mỏ Hoạt động giao thông Xe buýt Chở hàng lên biên giới, miền núi Tàu và máy bay chiến đấu Em hãy cho biết vai trò của ngành giao thông vận tải? Hệ thông giao thông toàn cầu I/ Vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải. 1/ Vai trò: Giúp cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục và bình thường. Phục vụ nhu cầu đi lại của dân cư, giúp cho hoạt động sinh hoạt được thuận tiện. Góp phần thực hiện các mối liên hệ KTXH giữa các địa phương, cũng cố tính thống nhất nền của KT, tạo mối giao lưu kinh tế giữa các nước - Thúc đẩy hoạt động kinh tế văn hoá ở những vùng núi xa xôi. - Tăng cường sức mạnh quốc phòng. Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là gì? 2. Đặc điểm Để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải người ta thường dùng tiêu chí nào?. 2/ Đặc điểm: - Sản phẩm là sự chuyên chở người và hàng hoá. - Chỉ tiêu đánh giá: Khối lượng vận chuyển Khối lượng luân chuyển Cự li vận chuyển trung bình (Tính bằng km) Ví dụ : Một chiếc xe khách chạy từ Trà Cú đến Trà Vinh chở được 50 người với đoạn đường là 35 km. Hãy tính khối lượng vận chuyển, khối lượng luân chuyển và cự li vận chuyển trung bình của chiếc xe khách này? - Khối lượng vận chuyển là : 50 người - Khối lượng luân chuyển là : 1750 người.km - Cự li vận chuyển trung bình: 35 km Trà Vinh Trà Cú 35 km Giao Thông Vận Tải Giá trị SP Cước phí vận chuyển Tốc độ chuyên chở Sự tiện nghi, an toàn của SP Độc đáo VD: 1KG dưa hấu (Trà Vinh) Dưa hấu (TPHCM) 5000 đồng/kg 10.000 đồng/kg GTVT Là ngành sản xuất vật chất đọc đáo: Không làm ra sản phẩm mới mà thông qua việc vận chuyển người và hàng hoá để tham gia cấu thành nên giá trị của sản phẩm.. II/ Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố GTVT. Thảo luận nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm, thảo luận 4 phút. 1/ Nhân tố tự nhiên. 1/ Nhân tố kinh tế xã hội. II/ Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố GTVT. Điều kiện TN Điều kiện KTXH Địa hình Các ngành kinh tế Phân bố dân cư Khoa học kĩ thuật Khí hậu thời tiết Sông ngòi Vị trí địa lí 1)Điều kiện tự nhiên -Vị trí địa lí: Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải. M«ng Cæ M«ng Cæ NhËt B¶n Em hãy kể một số phương tiện vận tải đặc trưng của vùng hoang mạc và vùng băng giá gần cực bắc ? Tàu phá băng Xe quệt Địa hình Ảnh hưởng đến hoạt động của phương tiện vận tải. Đường hầm Đây là nhân tố tự nhiên nào? Sông miền núi Sông đồng bằng Sông ngòi Ảnh hưởng việc XD, thiết kế, khai thác các công trình GTVT Để khắc phục tự nhiên ->bắt cầu. Trên thế giới 2 cầu dài nhất : Pon-sa-trên I (38.422m) và Pon-sa-trên II(38.352m) dành cho ô tô bắt qua hồ Pon-sa-trên ở thành phố Niu-Ooc (Hoa Kì).Cầu Tan-ghen-xi-a-lê(8.000m Italia.Cầu Nam Kinh(Trung Quốc).Cầu Thăng Long bắt qua sông Hồng )-dành cho ô tô tàu hoả dài 5.500m ở Việt Nam. Cầu Ponsatrên I- MỸ Cầu Mỹ Thuận Theo em, mạng lưới sông ngòi dày đặc của nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến ngành giao thông vận tải?. Khí hậu thời tiết Ảnh hưởng đến hoạt động của phương tiện vận tải. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đới có ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải như thế nào?. Ở hoang mạc, không có điều kiện phát triển đường sông, sắt. Đường ô tô gây trở ngại do cát bay,bão cát -> phương tiện thiết kế phải chống lại cái nóng dữ dội, tránh ăn mòn do cát bay. II/ Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngành GTVT. 1/ Điều kiện tự nhiên Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải. Ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông. Khí hậu và thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của các phương tiện vận tải. 2) Điều kiện kinh tế - xã hội Khách hàng Tác động của các ngành KT đến ngành GTVT Trang bị sơ vật chất KT Yêu cầu về khối lượng vận tải Yêu cầu về cự li, thời gian giao nhận,.. Yêu cầu Về tốc độ Vận chuyển .Các yêu Cầu khác. Đường sá cầu cống … Các phương tiện vận tải Lựa chọn loại hình vận tải phù hợp, hướng và cường độ vận chuyển Sự phân bố và hoạt Động của các loại hình Vận tải Dựa vào sơ đồ trên và kiến thức đã học hãy phân tích tác động của công nghiệp tới sự phát triển và phân bố , cũng như hoạt động của ngành giao thông vận tải. B¶n ®å vïng B¾c bé Hµ néi QuẢNG NINH HẢI PHÒNG LẠNG SƠN CAO BẰNG HÀ GIANG LÀO CAI LAI CHÂU Sự phát triển các ngành kinh tế Quyết định đến sự phân bố, phát triển và hoạt động GTVT B¶n ®å c«ng nghiÖp chung viÖt nam Giao thông nông thôn Giao thông thành phố 2) Điều kiện kinh tế - xã hội Các ngành kinh tế Phân bố Dân cư Khoa học Kĩ thuật Quyết định đến sự PT, và PB hoạt động GTVT Ảnh hưởng tới sự vận tải hành khách Quyết định sự phát triển, chất lượng SP ngành GTVT Khoa học kĩ thuật Quyết định sự phát triển, chất lượng SP ngành GTVT Tàu phá băng đầu tiên bằng điện nguyên tử , mang tên Lenin tại Bắc Băng Dương1959. Tàu siêu tốc của Pháp tàu chạy nhanh nhất, với vận tốc 574 km/h Phòng ngồi của máy bay A380 Máy bay A380 máy bay chở khách lớn nhất thế giới 2/ Điều kiện kinh tế xã hội - Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quyết định sự phát triển, phân bố hoạt động của GTVT. - Các ngành kinh tế là khách hàng của ngành GTVT. - Trang bị cơ sở vật chất cho ngành GTVT. - Phân bố dân cư: đặc biệt là các thành phố lớn và các chùm đô thị ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách, vận tải bằng ô tô. Em hãy liệt kê các loại phương tiện vận tải khác nhau Tham gia vào giao thông vận tải thành phố? Giao thông vận tải Ñaùp aùn Đáp án Đáp án Xin Caûm Ôn Quyù Thaày Coâ!!! Tieát Hoïc Keát Thuùc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptgiao thong van tai.THI.ppt
Tài liệu liên quan