Bài giảng Bức xạ nhiệt

BỨC XẠ NHIỆT

I. Bức xạ nhiệt cân bằng

Định nghĩa: Bức xạ nhiệt là hiện tượng sóng điện từ phát ra

từ những vật bị kích thích bởi tác dụng nhiệt.

Khi vật phát ra bức xạ năng lượng và nhiệt độ của nó giảm.

Khi vật hấp thụ bức xạ năng lượng và nhiệtđộ của nó tăng.

Nếu năng lượng bị mất đi do phát xạ bằng năng lượng thu

được do hấp thụ thì nhiệt độ của vật không đổi, gọi là bức

xạ nhiệt cân bằng.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 22174 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bức xạ nhiệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG VII CHƯƠNG VII BỨC XẠ NHIỆT Ngoµi líp khÝ quyÓn bao quanh Tr¸i §Êt kh«ng gian cßn l¹i gi÷a Tr¸i §Êt vµ MÆt Trêi lµ ch©n kh«ng kho¶ng nµy kh«ng cã sù dÉn nhiÖt vµ ®èi l­u. B¹n h·y dù ®o¸n : N¨ng l­îng tõ MÆt Trêi ®­îc truyÒn ®Õn Tr¸i ®Êt b»ng c¸ch nµo ? BỨC XẠ NHIỆT I. Bức xạ nhiệt cân bằng Định nghĩa: Bức xạ nhiệt là hiện tượng sóng điện từ phát ra từ những vật bị kích thích bởi tác dụng nhiệt. Khi vật phát ra bức xạ năng lượng và nhiệt độ của nó giảm. Khi vật hấp thụ bức xạ năng lượng và nhiệtđộ của nó tăng. Nếu năng lượng bị mất đi do phát xạ bằng năng lượng thu được do hấp thụ thì nhiệt độ của vật không đổi, gọi là bức xạ nhiệt cân bằng. II. Các đại lượng đặc trưng của bức xạ nhiệt cân bằng 1. Năng suất phát xạ toàn phần Năng suất phát xạ toàn phần của vậtở nhiệt độ T là một đại lượng có giá trị bằng năng lượng bức xạ toàn phần do một đơn vị diện tích của vật phát ra trong một đơn vị thời gian. Trong đó dΦT là năng lượng do diện tích dS của vật phát ra trong một đơn vị thời gian Đơn vị: W/m2 2. Hệ số phát xạ đơn sắc Đơn vị: W/m3 Năng suất phát xạ toàn phần: 2. Hệ số hấp thụ đơn sắc dΦλ,T là năng lượng gửi tới một đơn vị diện tích của vật dΦ’λ,T là năng lượng vật đó hấp thụ. Thông thường aλ,T λ. 2. Giải thích Coi hiện tượng tán xạ tia X như sự va chạm đàn hồi của phôtôn lên e - Đối với những vạch có bước sóng λ tương ứng với sự tán xạ của phôtôn lên e nằm sâu trong nguyên tử. - Đối với những vạch có bước sóng λ’ tương ứng với sự tán xạ của phôtôn lên e ở lớp ngoài cùng liên kết yếu với hạt nhân và coi gần đúng là e tự do Dùng hai định luật bảo toàn Định luật bảo toàn năng lượng Định luật bảo toàn động lượng Quang điện

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptQuang học lượng tử.ppt
Tài liệu liên quan