Bài giảng: Đường và gluxit

*) Glucozơ và fructozơ có tính chất của rượu đa chức là hoà tan được đồng

hiđroxit tạo ra dung dịch màu xanh lam. Glucozơ có 5 chức rượu còn fructozơ

có 4 chức rượu ở các nguyên tử C lân cận nên có thể phản ứng với đồng

hiđroxit tạo ra phức đồng tan được trong nước tạo dung dịch màu xanh lam

giống nhưglixerin (xem phản ứng của phần rượu đa chức).

+ Cả fructozơ và glucozơ đều 5 chức rượu nên có thể tạo este chứa 5 gốc axit :

Chẳng hạn cho tác dụng với anhiđric axetic (CH3CO)2O sẽ thu được este có tối

đa 5 nhóm chức este (-COO-).

 

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 2775 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng: Đường và gluxit, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài giảng về gluxit.pdf