Bài giảng Giải bài toán bằng máy tính điện tử

2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

a. Lựa chọn thuật toán

Một bài toán có thể có nhiều thuật toán dùng để giải, do đó ta phải lựa

chọn thuật toán thích hợp để giải bài toán đó.

Tiêu chí lựa chọn thuật toán:

+ Thời gian thực hiện

+ Số lượng ô nhớ.

+ Độ phức tạp của thuật toán

b. Diễn tả thuật toán

Sau khi lựa chọn thuật toán thì ta biểu diễn thuật toán đó bằng cách

đã học.

Kết luận: Đây là bước quan trọng để tiến hành giải một bài toán trên

máy tính.

pdf10 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 27/02/2014 | Lượt xem: 5150 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Giải bài toán bằng máy tính điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 6: Giải bài toán bằng máy tính điện tử Giáo viên hướng dẫn : Trần Doãn Vinh. Sinh viên thực hiện: Lê Khắc Sơn Thuận - K56A-CNTT Các bước giải bài toán bằng máy tính điện tử 1. Xác định bài toán 2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán 3. Viết chưong trình 4. Hiệu chỉnh 5. Viết tài liệu 1. Xác định bài toán Xác định bài toán là việc xác định các thành phần Input và Output của bài toán đó, đồng thời xác định mối quan hệ giữa hai thành phần này 2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán a. Lựa chọn thuật toán Một bài toán có thể có nhiều thuật toán dùng để giải, do đó ta phải lựa chọn thuật toán thích hợp để giải bài toán đó. Tiêu chí lựa chọn thuật toán: + Thời gian thực hiện + Số lượng ô nhớ. + Độ phức tạp của thuật toán b. Diễn tả thuật toán Sau khi lựa chọn thuật toán thì ta biểu diễn thuật toán đó bằng cách đã học. Kết luận: Đây là bước quan trọng để tiến hành giải một bài toán trên máy tính. Ví dụ: Bài toán tìm ước chung lớn nhất của hai số A và B Cách 1: Diễn tả thuật toán bằng phương pháp liệt kê. nếu A=B thì UCNL(A,B)=A nếu A>B thì UCLN(A,B)=UCLN(A-B,B) nếu A<B thì UCLN(A,B)=UCLN(A,B-A) Cách 2: Dùng phương pháp Sơ đồ khối: 3. Viết chương trình  Lựa chọn cách tổ chức dữ liệu và ngôn ngữ lập trình để diễn đạt đúng thuật toán.  Khi viết chương trình thì nên lựa chọn một ngôn ngữ lập trình hoặc một chương trình chuyên dụng để diễn tả thuật toán. 4. Hiệu chỉnh  Sau khi viết xong chương trình mà vẫn còn lỗi, thì phải xác định xem đó là lỗi cú pháp hay lỗi chương trình.  Thử chạy chương trình với nhiều bội số để kiểm tra tính chính xác của chương trình. 5. Viết tài liệu  Là việc mô tả bài toán, thuật toán, thiết kế chương trình, kết quả kiểm nghiệm và hướng dẫn sử dụng.  Mục đích của việc viết tài liệu giúp cho người lập trình biết trình tự các bước mình phải làm để phát triển hoàn thiện kỹ năng giải bài toán bằng máy tính.Ngoài ra còn giúp cho người sử dụng dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu chương trình. Thuận tiện trong quá trình học tập và kiểm tra. Bài tập về nhà  Cho bài toán giải phương trình bậc nhất Ax+b=0 . Em hãy xác định Input và Output của bài toán? vẽ sơ đồ khối biểu diễn thuật toán và cho một số bộ kiểm thử?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_an_lop_10_bai_6_giai_toan_bang_may_tinh_dien_tu_da_sua_5854.pdf
Tài liệu liên quan