Bài giảng Tiết 26 bài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ XVIII

Củng cố:

Nắm được vai trò của Nguyễn Huệ đối với sự nghiệp thống nhất đất nước:

Lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong, tập đoàn Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài

- Đánh bại quân xâm Xiêm và Thanh xâm lược nước ta. Bước đầu thống nhất đất nước. Xây dựng vương triều mới thi hành những chính sách tiến bộ./.

Hướng dẫn về nhà:

- Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về Nguyễn Huệ .

- Chuẩn bị bài 24.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 13/05/2013 | Lượt xem: 9086 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 26 bài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ XVIII, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 26 BÀI 23 PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII I. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CUỐI THẾ KỶ XVIII. II. CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở CUỐI THẾ KỶ XVIII. 1. Kháng chiến chống quân Xiêm 1785. 2. Kháng chiến chống quân Thanh (1789) III. VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN. TIẾT 26 BÀI 23 PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CUỐI THẾ KỶ XVIII. 1. Nguyên nhân Nguyên nhân nào làm bùng nổ các cuộc đấu tranh của nông dân? Giữa thế kỷ XVIII chế độ phong kiến ở cả Đàng Ngoài, Đàng Trong khủng hoảng sâu sắc, đời sống của nhân dân cực khổ phong trào đấu tranh của nông dân diễn ra tiêu biểu là phong trào Tây Sơn. 2. Diễn biến. 1771 khởi nghĩa nông dân bùng lên ở Tây Sơn (Bình Định). Từ một cuộc khởi nghĩa nhanh chóng thành phong trào rộng lớn lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong. - 1786 - 1788 nghĩa quân tiến ra Bắc lật đổ tập đoàn Lê - Trịnh, bước đầu thống nhất đất nước. Nêu những nét chính của phong trào Tây Sơn? TIẾT 26 BÀI 23 PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII II. CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở CUỐI THẾ KỶ XVIII. 1. Kháng chiến chống quân Xiêm 1785. a.Nguyên nhân: Nêu nguyên nhân quân Xiêm xâm lược nước ta? Do Nguyễn Ánh cầu viện quân Xiêm nên 5 vạn quân Xiêm vào nước ta. b. Diễn biến -Vua Thái Đức là Nguyễn Nhạc sai em là Nguyễn Huệ đem binh thuyền vào nam chống giặc - 19/1/1785 Nguyễn Huệ đã tổ chức trận đánh phục kích Rạch Gầm - Xoài Mút (trên sông Tiền - tỉnh Tiền Giang) đánh tan quân xâm lược Nêu diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm? c. Ý nghĩa: Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm? - Đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm. - Nêu cao tinh thần dân tộc cao cả của nghĩa quân Tây Sơn CHÚ GIẢI RẠCH GẦM RẠCH GẦM XOÀI MÚT Qu©n xiªM tiÕn qu©n ĐẠI BẢN DOANH CỦA TÂY SƠN QUÂN TÂY SƠN MAI PHỤC QUÂN TÂY SƠN TẤN CÔNG SƠ ĐỒ MIÊU TẢ CHIẾN THẮNG CỦA QUÂN TÂY SƠN ĐÁNH THẮNG QUÂN XIÊM TRONG TRẬN RẠCH GẦM – XOÀI MÚT TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM – XOÀI MÚT TIẾT 26 BÀI 23 PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII II. CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở CUỐI THẾ KỶ XVIII. 2. Kháng chiến chống quân Thanh 1789 a.Nguyên nhân: Do vua Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh nên 29 vạn quân Thanh kéo sang xâm lược nước ta. Vì sao quânThanh xâm lược nước ta? b. Diễn biến -Năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung chỉ huy quân tiến ra Bắc. -Mùng 5 Tết 1789 nghĩa quân Tây Sơn giành chiến thắng vang dội ở Ngọc Hồi - Đống Đa tiến vào Thăng Long đánh bại hoàn toàn quân xâm lược - Phong trào nông dân Tây Sơn đã bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ tổ quốc Tôn Sĩ Nghị (1720 - 1796) Quân Thanh tiến vào nước ta năm 1788 Thăng Long LƯỢC ĐỒ TRẬN NGỌC HỒI ĐỐNG ĐA TIÊU DIỆT 29 VẠN QUÂN THANH 1789 Mùng 3 tết Mùng 5 tết Mùng 5 tết TIẾT 26 BÀI 23 PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII II. CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở CUỐI THẾ KỶ XVIII. 1. Kháng chiến chống quân Thanh 1789 c. Nguyên nhân thắng lợi Sự đồng lòng nhất trí của quân dân ta - Nhờ sự lãnh đạo tài tình, nghệ thuật quân sự sáng tạo của Nguyễn Huệ Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Thanh giành được thắng lợi? TIẾT 26 BÀI 23 PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII III. VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN. 1. Sự thành lập vương triều Tây Sơn - Năm 1778 Nguyễn Nhạc thành lậpVương triều Tây Sơn. -Năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế thống trị vùng đất từ Thuận Hóa trở ra Bắc. 2. Các chính sách của vương triều Tây Sơn a. Đối nội Vương triều Tây Sơn được thành lập như thế nào? - Xây dựng chính quyền theo chế độ quân chủ chuyên chế - Kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất -Lập lại sổ hộ, tổ chức lại giáo dục, thi cử, quân đội được tổ chức quy cũ Vương triều Tây Sơn đã thi hành những chính sách đối nội như thế nào? - Năm 1792 Quang Trung qua đời triều đình lục đục. - Năm 1802 Nguyễn Ánh tấn công, vương triều Tây Sơn sụp đổ. TIẾT 26 BÀI 23 PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII III. VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN. 2. Các chính sách của vương triều Tây Sơn Nêu chính sách đối ngoại của vương triều Tây Sơn? b. Đối ngoại - Hòa hảo với nhà Thanh. - Quan hệ với Lào và Chân Lạp rất tốt đẹp Củng cố: Nắm được vai trò của Nguyễn Huệ đối với sự nghiệp thống nhất đất nước: Lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong, tập đoàn Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài - Đánh bại quân xâm Xiêm và Thanh xâm lược nước ta. Bước đầu thống nhất đất nước. Xây dựng vương triều mới thi hành những chính sách tiến bộ./. Hướng dẫn về nhà: - Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về Nguyễn Huệ . - Chuẩn bị bài 24.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBÀI 23..ppt
Tài liệu liên quan