Bài giảng Kiến trúc 3 tầng

Nội dung

Kiến trúc 3 tầng

Tính chất kiến trúc 3 tầng

Ví dụ minh họa

Hỏi & Đáp

 

ppt18 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 31/05/2014 | Lượt xem: 2676 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kiến trúc 3 tầng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiến trúc 3 tầng Nội dung Kiến trúc 3 tầng Tính chất kiến trúc 3 tầng Ví dụ minh họa Hỏi & Đáp Nội dung Kiến trúc 3 tầng Tính chất kiến trúc 3 tầng Ví dụ minh họa Hỏi & Đáp Kiến trúc 1 tầng I/O Xử lý biến cố Xử lý nghiệp vụ Xử lý trên dữ liệu Kiến trúc 3 tầng Kiến trúc 3 tầng (3-tiers architechture), tên gọi khác là kiến trúc 3 lớp, mô hình 3 lớp. Các thực thể phần mềm được tổ chức thành 3 tầng chính: Tầng giao diện (presentation layer). Tầng nghiệp vụ (business layer). Tầng dữ liệu (data layer). Kiến trúc 3 tầng (cont) Tầng giao diện Các thực thể phần mềm làm nhiệm vụ trình bày, hiển thị. Tương tác với người sử dụng. Người dùng Tầng giao diện Kiến trúc 3 tầng (cont) Tầng nghiệp vụ Các thực thể phần mềm thực hiện các chức năng nghiệp vụ. Chứa các xử lý chính. Người dùng Tầng giao diện Tầng nghiệp vụ Kiến trúc 3 tầng (cont) Tầng dữ liệu Các thực thể phần mềm làm nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu. Tương tác với cơ sở dữ liệu. Người dùng Tầng giao diện Tầng nghiệp vụ Tầng dữ liệu Cơ sở dữ liệu Kiến trúc 3 tầng (cont) Kiến trúc đa tầng Mở rộng kiến trúc 3 tầng. Nhiều tầng nghiệp vụ. Người dùng Tầng giao diện Tầng dữ liệu Cơ sở dữ liệu Tầng nghiệp vụ Nội dung Kiến trúc 3 tầng Tính chất kiến trúc 3 tầng Ví dụ minh họa Hỏi & Đáp Tính chất kiến trúc 3 tầng Tính chất Giảm sự gắn kết giữa các thực thể phần mềm (decoupling). Presentation Layer Business Layer Data Layer Tính chất kiến trúc 3 tầng Tính chất Giảm sự gắn kết giữa các thực thể phần mềm (decoupling). Tái sử dụng. Presentation Layer Business Layer Data Layer Tính chất kiến trúc 3 tầng Tính chất Giảm sự gắn kết giữa các thực thể phần mềm (decoupling). Tái sử dụng. Chia sẻ trách nhiệm. Presentation Layer Business Layer Data Layer Client Database Server Application Server Data Source Tính chất kiến trúc 3 tầng (cont) Chú ý: Không phụ thuộc phương pháp lập trình. Mỗi nghiệp vụ không nhất thiết chỉ được giải quyết bởi 3 đối tượng. Không là một kiến trúc “siêu việt”. Nội dung Kiến trúc 3 tầng Tính chất kiến trúc 3 tầng Ví dụ minh họa Hỏi & Đáp Ví dụ minh họa Cài đặt: Dữ liệu dạng XML Môi trường lập trình .NET (C#). Nội dung Kiến trúc 3 tầng Tính chất kiến trúc 3 tầng Ví dụ minh họa Hỏi & Đáp Hỏi & Đáp Let’s Ask!!!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptkien_truc_3_tang_8612.ppt