Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng khoa học, kĩ thuật

Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật.

1, Nguồn gốc.

2, Những thành tựu chủ yếu

a, Khoa học cơ bản

b, Công cụ sản xuất mới

c, Nguồn năng lượng mới

d, Vật liệu mới

e, Cách mạng xanh

g, Giao thông vận tải và thông tin liên lạc.

g, Chinh phục vũ trụ.

ppt25 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 28669 | Lượt tải: 27download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng khoa học, kĩ thuật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NguyỄN VĂN LINH GV: Hồ Văn Hà LỚP 9A2 + Xu thế phát triển của thế giới hiện nay là: -Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế. -Xác lập một trật tự thế giới đa cực,nhiều trung tâm. -Ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế là trọng điểm. -Ở nhiều khu vực xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến. KL: Xu thế chung hiện nay là: Hòa bình, ổn đinh, hợp tác và phát triển. Hãy nêu những xu thế phát triển của thế giới hiện nay? CHÖÔNG V: CUOÄC CAÙCH MAÏNG KHOA HOÏC – KÓ THUAÄT TÖØ NAÊM 1945 ÑEÁN NAY Bài 12 NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT Cuộc cách mạng công nghiệp Anh (được coi như một cuộc cách mạng KHKT) Cuộc cách mạng KHKT từ sau 1945 1/ Nguồn gốc: Trong lịch sử, nhân loại đã trải qua mấy cuộc cách mạng KHKT? Cuộc cách mạng KHKT sau 1945 được xuất phát từ những nguồn gốc nào? - Sức lao động con người có hạn - Tài nguyên ngày càng cạn kiệt - Dân số ngày càng đông NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT 1/ Nguồn gốc: - Sức lao động con người có hạn - Tài nguyên ngày càng cạn kiệt - Dân số ngày càng đông 2/ Những thành tựu chủ yếu Nhân loại đã đạt được thành tựu gì trong các ngành khoa học cơ bản? a/ Khoa học cơ bản: Có nhiều phát minh to lớn đánh dấu sự phát triển nhảy vọt trong Toán học, Lý học, Sinh học, Hóa học... Cừu Đô-li (ra đời bằng PP sinh sản vô tính) Bản đồ gen người Hai thành tựu tiêu biểu trong lĩnh vực Sinh học có ý nghĩa như thế nào? => Tương lai con người chữa được các bệnh nan y. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT 1/ Nguồn gốc: - Sức lao động con người có hạn - Tài nguyên ngày càng cạn kiệt - Dân số ngày càng đông 2/ Những thành tựu chủ yếu a/ Khoa học cơ bản: Có nhiều phát minh to lớn đánh dấu sự phát triển nhảy vọt trong Toán học, Lý học, Sinh học, Hóa học... b/ Công cụ sản xuất mới: => Tương lai con người chữa được các bệnh nan y. Con người đã có những công cụ sản xuất mới nào? Máy tính điện tử, máy tự động, hệ thống máy tự động, Rôbốt “Siêu máy tính” Roadrunner của hãng IBM có thể thực hiện 1,027 triệu tỉ phép tính/giây Dây chuyền sản xuất ôtô được vận hành với những cánh tay Robot Robot Asimo Máy tính xách tay NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT 1/ Nguồn gốc: - Sức lao động con người có hạn - Tài nguyên ngày càng cạn kiệt - Dân số ngày càng đông 2/ Những thành tựu chủ yếu a/ Khoa học cơ bản: b/ Công cụ sản xuất mới: c/ Nguồn năng lượng mới: Con người đã tìm ra những nguồn năng lượng mới nào? Năng lượng nguyên tử Năng lượng gió Năng lượng mặt trời Năng lượng thủy triều Nhà sử dụng Pin năng lượng Mặt trời Nhật Bản NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT 1/ Nguồn gốc: - Sức lao động con người có hạn - Tài nguyên ngày càng cạn kiệt - Dân số ngày càng đông a/ Khoa học cơ bản: b/ Công cụ sản xuất mới: c/ Nguồn năng lượng mới: 2/ Những thành tựu chủ yếu d/ Vật liệu mới: Con người đã tìm ra vật liệu gì mới? Chất dẻo Polime, Ti tan và một số chất khác có độ bền và chịu nhiệt, chịu mài mòn tốt. Vật liệu Nano NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT 1/ Nguồn gốc: - Sức lao động con người có hạn - Tài nguyên ngày càng cạn kiệt - Dân số ngày càng đông a/ Khoa học cơ bản: b/ Công cụ sản xuất mới: c/ Nguồn năng lượng mới: 2/ Những thành tựu chủ yếu d/ Vật liệu mới: e/ Cách mạng xanh: Cuộc cách mạng xanh đã đạt được những thành tựu gì? Giống lúa mới Cơ khí hóa trong nông nghiệp - Cơ khí hóa, thủy lợi hóa, hóa học hóa, điện khí hóa. - Lai tạo nhiều loại cây, con cho năng suất cao.. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT 1/ Nguồn gốc: a/ Khoa học cơ bản: b/ Công cụ sản xuất mới: c/ Nguồn năng lượng mới: 2/ Những thành tựu chủ yếu d/ Vật liệu mới: e/ Cách mạng xanh: g/ Giao thông vận tải và thông tin liên lạc: Giao thông vận tải đạt được thành tựu tiêu biểu nào? Tàu siêu tốc chạy trên đệm từ của Nhật Bản Máy bay siêu âm của Mĩ Vệ tinh VN-SAT 1 của Việt Nam trên bệ phóng Trạm thu sóng vệ tinh - Máy bay siêu âm, tàu cao tốc, máy vô tuyến… - Chất lượng: Nhanh, nhiều, rẻ. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT 1/ Nguồn gốc: a/ Khoa học cơ bản: b/ Công cụ sản xuất mới: c/ Nguồn năng lượng mới: 2/ Những thành tựu chủ yếu d/ Vật liệu mới: e/ Cách mạng xanh: g/ Giao thông vận tải và thông tin liên lạc: h/ Chinh phục vũ trụ: Loài người đã có bước tiến nào trong chinh phục vũ trụ? Gagarin Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Con người bay vào vũ trụ và đặt chân lên mặt trăng. Trong những thành tựu chủ yếu trên, theo em thành tựu nào quan trọng nhất? Vì sao? NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT 1/ Nguồn gốc: a/ Khoa học cơ bản: b/ Công cụ sản xuất mới: c/ Nguồn năng lượng mới: 2/ Những thành tựu chủ yếu d/ Vật liệu mới: e/ Cách mạng xanh: g/ Giao thông vận tải và thông tin liên lạc: h/ Chinh phục vũ trụ: II Ý NGHĨA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CuỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC KĨ THUẬT Thảo luận nhóm Hạn chế của cuộc cánh mạng khoa học kĩ thuật? Ý nghĩa của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật? Nêu tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật? Nhóm 5,6 Nhóm 3,4 Nhóm 1,2 II. Ý NGHĨA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT - Đánh dấu mốc lịch sử tiến hóa của văn minh nhân loại. - Tạo bước nhảy vọt về sản xuất và năng suất lao động. - Mức sống và chất lượng cuộc sống nâng cao. - Cơ cấu dân cư lao động thay đổi: lao động công, nông nghiệp giảm, lao động dịch vụ tăng. - Chế tạo ra vũ khí hủy diệt, vũ khí sinh học. - Ô nhiễm môi trường. Xuất hiện nhiều căn bệnh mới nguy hiểm, tai nạn lao động... -Tích cực: Thay đổi cơ cấu dân cư lao động, lao động các nghàng dịch vụ tăng Tiêu cực Nạn ô nhiểm môi trường, nhiểm phóng xạ nguyên tử, bệnh dịch…. Mĩ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima (Nhật) năm 1945 Vũ khí phục vụ chiến tranh Ô nhiễm môi trường Tai nạn giao thông Tai nạn lao động Tệ nạn xã hội Để có thành công trong nghiên cứu và phát minh phải có yếu tố này ? 1 2 3 5 4 7 6 Từ khóa T H U Y T R I E U T R I T H U C R O B O T P O L I M E 2/ Đây là công cụ là giúp con người những công việc nguy hiểm. V E T I N H H O A H O C H O A T A U C A O T O C C O L I N 1 2 4 8 7 5 3 6 9 10  NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT 1/ Nguồn gốc: - Sức lao động con người có hạn - Tài nguyên ngày càng cạn kiệt - Dân số ngày càng đông 2/ Những thành tựu chủ yếu a/ Khoa học cơ bản: Có nhiều phát minh to lớn đánh dấu sự phát triển nhảy vọt trong Toán học, Lý học, Sinh học, Hóa học... b/ Công cụ sản xuất mới: => Tương lai con người chữa được các bệnh nan y. Máy tính điện tử, máy tự động, hệ thống máy tự động, Rôbốt d/ Vật liệu mới: c/ Nguồn năng lượng mới: Năng lượng nguyên tử Năng lượng mặt trời Năng lượng gió Năng lương thủy triều Chất dẻo Polime, Ti tan và một số chất khác có độ bền và chịu nhiệt, chịu mài mòn tốt. e/ Cách mạng xanh: - Cơ khí hóa, thủy lợi hóa, hóa học hóa, điện khí hóa. - Lai tạo nhiều loại cây, con cho năng suất cao.. - Máy bay siêu âm, tàu cao tốc, máy vô tuyến… - Chất lượng: Nhanh, nhiều, rẻ. g/ Giao thông vận tải và thông tin liên lạc: h/ Chinh phục vũ trụ: Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Con người bay vào vũ trụ và đặt chân lên mặt trăng. II. Ý NGHĨA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT - Đánh dấu mốc lịch sử tiến hóa của văn minh nhân loại. - Tạo bước nhảy vọt về sản xuất và năng suất lao động. - Mức sống và chất lượng cuộc sống nâng cao. - Cơ cấu dân cư lao động thay đổi: lao động công, nông nghiệp giảm, lao động dịch vụ tăng. - Chế tạo ra vũ khí hủy diệt, vũ khí sinh học. - Ô nhiễm môi trường. Xuất hiện nhiều căn bệnh mới nguy hiểm, tai nạn lao động... -Tích cực: Thay đổi cơ cấu dân cư lao động, lao động các nghàng dịch vụ tăng Tiêu cực Nạn ô nhiểm môi trường, nhiểm phóng xạ nguyên tử, bệnh dịch…. BÀI 12 NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CuỘC CM KH-KT Học bài cũ, tìm hiểu thêm những thành tựu khác trong giai đoạn hiện nay mà mang lại nhiều lợi ích cho nhân loại. Chuẩn bị bài ôn tập: + Khái quát những nội dung chính của lịch sử thế giới từ 1945 đến nay. + Liên hệ, chứng minh cho từng nội dung. + Những xu hướng phát triển của lịch sử? Là học sinh, chúng ta phải làm gì? 1. Đây là nguồn năng lượng mới không gây ô nhiểm môi trường? (Liên quan đến nước) 1 9 8 2 3 4 5 6 7 2. Đây là công cụ làm giúp con người những công việc nguy hiểm. 1 2 3 4 5 3. Vật liệu có độ dẻo và độ bền cao? 1 2 3 4 5 6 4. Công cụ thu và phát tín hiệu được phóng lên trên quỹ đạo? 1 2 3 4 5 6 5. Một thành tựu trong cách mạng xanh nhằm tạo ra phân bón? 1 9 8 2 3 4 5 6 7 6. Phương tiện chạy chạy trên đệm từ trường? 1 9 8 2 3 4 5 6 7 7. Người công bố Bản đồ gen người (6/2000)? 1 2 3 4 5

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- những thành tựu KHKT sau chiến tranh.ppt