Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Nội dung luận cương:

- Tính chất cách mạng: cách mạng tư sản dân quyền sau đó tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua tư bản chủ nghĩa.

- Nhiệm vụ của cách mạng: đánh đổ Pháp và phong kiến.

- Phương pháp cách mạng: vũ trang bạo động.

- Lãnh đạo cách mạng: Đảng Cộng Sản.

- Lực lượng cách mạng: công nông.

Hạn chế của luận cương:

- Chưa nhận thực được nhiệm vụ quan trọng là chống đế quốc.

- Nặng về đấu tranh giai cấp.

- Chưa thấy rõ khả năng của các tầng lớp khác.

ppt18 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 15900 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- đảng cộng sản Việt Nam ra đời.ppt
Tài liệu liên quan