Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 7: Các nước Mĩ Latinh

Chính trị: Sau 1945, mở đầu cách mạng Cu Ba 1959, cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ, tiêu biểu: Chi Lê, Ni ca ra goa chế độ độc tài bị lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân được thành lập. (“Lục địa bùng cháy”)

- Xây dựng và phát triển đất nước:

+ Đạt nhiều thành tựu: củng cố độc lập chủ quyền, cải cách kinh tế, lập tổ chức liên minh khu vực

+ Đầu những năm 90: tình hình kinh tế, chính trị khó khăn, căng thẳng.

+ Hiện nay, đang tìm cách khắc phục và đi lên. Braxin, Mêhicô là 2 nước công nghiệp mới.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 18288 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 7: Các nước Mĩ Latinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
La ha ba na Tiết 8-Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LATINH Trọng tâm: - Khái quát tình hình Mĩ la tinh - Cuộc đấu tranh giải phóng và những thành tựu hiện nay của CuBa Tiết 8 - Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LATINH I. NHỮNG NÉT CHUNG - Chính trị: DT: trên 20 triệu km2 (1/7 diện tích thế giới) Gồm 23 nước cộng hòa. Độc lập đầu TK XX Độc lập từ 1955 đến nay Đặc điểm chính trị của Mĩ la tinh từ sau 1945 có gì khác với châu Á, châu Phi? (nhóm) Xác định trên bản đồ vị trí Cu Ba, Chi - lê, Nicaragoa. 9/1970, Tổng thống Agienđê Mặt trận Xanđinô Tiết 8 - Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LATINH I. NHỮNG NÉT CHUNG - Chính trị: Sau 1945, mở đầu cách mạng Cu Ba 1959, cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ, tiêu biểu: Chi Lê, Ni ca ra goa… chế độ độc tài bị lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân được thành lập. (“Lục địa bùng cháy”) - Xây dựng và phát triển đất nước: + Đạt nhiều thành tựu: củng cố độc lập chủ quyền, cải cách kinh tế, lập tổ chức liên minh khu vực… + Đầu những năm 90: tình hình kinh tế, chính trị khó khăn, căng thẳng. + Hiện nay, đang tìm cách khắc phục và đi lên. Braxin, Mêhicô là 2 nước công nghiệp mới. Tiết 8 - Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LATINH I. NHỮNG NÉT CHUNG II. CU BA – HÒN ĐẢO ANH HÙNG DT: 111OOO Km2 DS: 11,3 triệu người (2002) Hôxe-Macti Tiết 8 - Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LATINH I. NHỮNG NÉT CHUNG II. CU BA – HÒN ĐẢO ANH HÙNG 1. Phong trào cách mạng Cuba (từ 1945 đến nay) - 3/1952, Mĩ xây dựng chế độ độc tài Ba-ti-xta. Phi-đen Ca-xtơ-rô, sinh năm 1927-nhà hoạt động Đảng và Nhà nước Cu Ba. Xuất thân trong một gia đình điền chủ ở Ô- ri- en- tê; 1945, học luật ở trường Đại học La Ha bana, năm 1948 tham gia phong trào chống Mĩ ở Cô-lôm-bi-a; 1950 đỗ tiến sĩ Luật học. 26/7/1953 Tiết 8 - Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LATINH I. NHỮNG NÉT CHUNG II. CU BA – HÒN ĐẢO ANH HÙNG 1. Phong trào cách mạng Cuba (từ 1945 đến nay) - 3/1952, Mĩ xây dựng chế độ độc tài Ba-ti-xta. - 26/7/1953, Phi đen lãnh đạo cuộc tấn công trại lính Môncađa, mở đầu thời kì khởi nghĩa vũ trang. 11/1956 Tiết 8 - Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LATINH I. NHỮNG NÉT CHUNG II. CU BA – HÒN ĐẢO ANH HÙNG 1. Phong trào cách mạng Cuba (từ 1945 đến nay) - 3/1952, Mĩ xây dựng chế độ độc tài Ba-ti-xta. - 26/7/1953, Phi đen lãnh đạo cuộc tấn công trại lính Môncađa, mở đầu thời kì khởi nghĩa vũ trang. - 1/1/1959, chế độ độc tài Ba ti xta bị lật đổ, cách mạng thắng lợi. 2. Xây dựng chế độ mới: Mĩ thấy Cu Ba là “cái họa sát nách”, cho nên chính phủ Ken nơ đi định bóp chết cuộc cách mạng ở Cu Ba. Tháng 10/1960, Mĩ tuyên bố cấm vận với Cu Ba. Tháng 1/1961, Mĩ đoạn giao với Cu Ba. Đến tháng 4 cùng năm, lại xảy ra “sự kiện xâm nhập Ciron Beach” (Mĩ gọi là sự kiện vịnh Con Heo”). Đồng thời, Mĩ thông qua cuộc Hội nghị ngoại trưởng của các nước Mĩ La tinh đã áp dụng một chính sách cô lập và cấm vận đối với Cu Ba… Ngày 22/10/1962, Ken-nơ-đi tuyên bố phong tỏa vũ trang đối với Cu Ba, phái chiến thuyền phong tỏa Cu Ba và ngăn chặn không cho tàu bè Liên Xô đi vào CuBa… Tiết 8 - Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LATINH I. NHỮNG NÉT CHUNG II. CU BA – HÒN ĐẢO ANH HÙNG 1. Phong trào cách mạng Cuba (từ 1945 đến nay) - 3/1952,Mĩ xây dựng chế độ độc tài Ba-ti-xta. - 26/7/1953, Phi đen lãnh đạo cuộc tấn công trại lính Môncađa, mở đầu thời kì khởi nghĩa vũ trang. - 1/11/1959, chế độ độc tài Ba ti xta bị lật đổ, cách mạng thắng lợi. 2. Xây dựng chế độ mới: - Thực hiện nhiều cải cách dân chủ triệt để - 4/1961, tuyên bố xây dựng CNXH đạt nhiều thành tựu nhưng gặp nhiều khó khăn do chính sách cấm vận của Mĩ. Tình đoàn kết hữu nghị giữa Cu Ba và Việt Nam DẶN DÒ - Chuẩn bị kiểm tra viết 1 tiết: - ¤n l¹i c¸c bµi : Trung Quèc, Ch©u ¸, §«ng Nam ¸, Ch©u Phi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- các nước Mĩ la tinh.ppt