Bài giảng lịch sử: Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Pi-e Qui-ri là Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Pa-ri, đã cùng vợ là Ma-ri Qui-ri nghiên cứu hiện tượng phóng xạ và phát minh ra chất Pônôli và Radi .

Ma-ri Qui-ri là một nhà hóa học xuất sắc, bà có nhiều công trình nghiên cứu với chồng và công trình nghiên cứu riêng. Bà là người phụ nữ đầu tiên được cử làm giáo sư trường Đại học tổng hợp Xooc-bon, một trường nổi tiếng trên thế giới.

Năm 1903, bà được tặng giải thưởng Nô-ben về vật lý. Năm 1911, bà lại được tặng thưởng Nô-ben về Hóa Học. Bà là người duy nhất được tặng giải thưởng Nô-ben 2 lần thuộc 2 lĩnh vực khoa học khác nhau.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 09/05/2013 | Lượt xem: 3072 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lịch sử: Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẬT MÃ LỊCH SỬ 1 2 3 4 Vùng đất thấp Nền kinh tế TBCN phát triển nhất châu Âu vào thế kỷ XVI Năm 1566 Lật đổ sự thống trị của phong kiến Tây ban Nha CÁCH MẠNG TƯ SẢN HÀ LAN 1 KINH Kinh tế TBCN phát triển nhất nhất châu Âu thế kỷ XVII Năm 1640 Ô. Crôm- oen Quân chủ lập hiến CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH 2 Dọc bờ đại Tây Dương Cảng Bô-xtơn đại hội lục địa lần thứ nhất G. Oa- sinh -tơn CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ 3 Triết học Ánh Sáng Hội nghị ba đẳng cấp Lu-I XVI Ngục Ba-xti Rô-be-spie CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 4 NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỈ XIX đầu thế kỉ XX: 2. Sự hình thành các tổ chức độc quyền 1. Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỈ XIX đầu thế kỉ XX: a. Khoa học: Vật lý Hoá học Sinh học b. Kỹ thuật c. Vai trò 1. Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỈ XIX đầu thế kỉ XX: HOẠT ĐỘNG NHÓM: Nhóm 1: Tìm hiểu những thành tựu trong lĩnh vực vật lý? Nhóm 2: Tìm hiểu những thành tựu trong lĩnh vực hoá học và sinh học? Nhóm 3: Tìm hiểu những thành tựu KT ứng dụng trong sản xuất và xã hội? Nhóm 4: Vai trò của sự phát triển KHKT đối với sự phát triển của CNTB 1. Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỈ XIX đầu thế kỉ XX: a. Khoa học: Vật lý Nhóm 1: Tìm hiểu những thành tựu trong lĩnh vực Vật lý? G.OÂm (Đức) G. P.Giun (Anh) E.K.Lenxô (Nga) M.Pharañaây (Anh) - Những phát minh về điện -> mở ra khả năng ứng dụng một nguồn năng lượng mới. - Phát hiện về những hiện tượng phóng xạ -> đặt nền tảng cho việc tìm kiếm nguồn năng lượng hạt nhân. Pi-e Qui-ri là Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Pa-ri, đã cùng vợ là Ma-ri Qui-ri nghiên cứu hiện tượng phóng xạ và phát minh ra chất Pônôli và Radi . Ma-ri Qui-ri là một nhà hóa học xuất sắc, bà có nhiều công trình nghiên cứu với chồng và công trình nghiên cứu riêng. Bà là người phụ nữ đầu tiên được cử làm giáo sư trường Đại học tổng hợp Xooc-bon, một trường nổi tiếng trên thế giới. Năm 1903, bà được tặng giải thưởng Nô-ben về vật lý. Năm 1911, bà lại được tặng thưởng Nô-ben về Hóa Học. Bà là người duy nhất được tặng giải thưởng Nô-ben 2 lần thuộc 2 lĩnh vực khoa học khác nhau. 1. Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỈ XIX đầu thế kỉ XX: a. Khoa học: Vật lý hoá học Sinh học Nhóm 2: Tìm hiểu những thành tựu trong lĩnh vực Hóa học, Sinh học? Thuyết tiến hóa Chế tạo Văc-xin phòng bênh. 1. Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỈ XIX đầu thế kỉ XX: a. Khoa học: Vật lý hoá học Sinh học b. Kỹ thuật Nhóm 3: Tìm hiểu những thành tựu KT ứng dụng trong sản xuất? Maùy ñieän tín Lò Bét-xme Anh em Wright 1. Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỈ XIX đầu thế kỉ XX: a. Khoa học: Vật lý hoá học Sinh học b. Kỹ thuật c. Vai trò của sự phát triển KH- KT đối với CNTB Nhóm 4: Vai trò của sự Phát triển KH- KT đối với CNTB? 1. Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỈ XIX đầu thế kỉ XX: 2. Sự hình thành các tổ chức độc quyền a. Nguyên nhân b. đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Ví dụ: sự hình thành tổ chức độc quyền trong Trong ngành dệt may Công ty a Công ty b Công ty d Công ty c Các công ty a,b,c,d bị thu hút vào công ty M Công ty M độc quyền Công ty M Công ty M ĐQ >< CN Tổn thất nặng nề (Phi nghĩa) Bài này các em cần nắm vững: Những thành tựu chủ yếu về KH-KT ( lĩnh vực, tên phát minh, người phát minh, tác dụng). Vai trò của thành tựu KH-KT. Sự hình thành các công ty độc quyền. Đặc điểm của CNTB ở giai đoạn ĐQCN: Đặc điểm cơ bản, đặc điểm riêng, các mâu thuẫn xã hội. Dặn dò: Học bài, trả lời các câu hỏi trong sgk. Sưu tầm những mẩu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp một số nhà Bác học nổi tiếng thời kì này. Tìm hiểu nội dung bài 35.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- Chủ nghĩa tư bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc.ppt
Tài liệu liên quan