Bài giảng lịch sử: Tình hình các tư bản giữa hai nước cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Với hòa ước Vec-xai -Oa-sinh -tơn, Đức mất 1/8 đất đai, gần 1/2 dân số, 1/3 mỏ sắt, gần 1/3 mỏ than, 2/5 sản lượng gang, gần 1/3 sản lượng thép và gần 1/7 diện tích trồng trọt.

Đế quốc Áo - Hungari bị tách ra thành 2 nước nhỏ khác nhau là Áo và Hungari với diện tích nhỏ hơn trước rất nhiều. Trên đất đai Áo - Hungari cũ, những nước mới được thành lập: Tiệp khắc và Nam Tư. Một số đất đai khác thì cắt thêm cho Rumani và Italia. Nước Ba Lan cũng được thành lập với các vùng đất thuộc Áo, Đức, Nga.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 09/05/2013 | Lượt xem: 8966 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lịch sử: Tình hình các tư bản giữa hai nước cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) Trình bày tác dụng và ý nghĩa của chính sách kinh tế mới? KIEÅM TRA BAØI CUÕ MỤC TIÊU BÀI HỌC: Tình hình chung của các nước TBCN, việc xác lập trật tự thế giới mới Thực trạng, bản chất của CNTB trong những năm 1918 – 1939 Sự phát triển của phong trào cách mạng ở các nước tư bản Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) và hậu quả của nó Với hệ thống hòa ước Vecxai – Oasinhtơn trật tự thế giới mới được thiết lập như thế nào? Em có nhận xét gì về tính chất của hệ thống này? Quan hệ hòa bình giữa các nước TB trong thời gian này chỉ là tạm thời và mỏng manh 3. CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GiỚI 1929-1933 Tác động của khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với quan hệ quốc tế Khủng hoảng kinh tế 1929-1933 Chủ nghĩa phát xít Nguy cơ chiến tranh SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918-1939 1918 1924 1929 1939 Khủng hoảng 1920-1921 Khủng hoảng 1929-1933 ổn định tạm thời - Các giai đoạn phát triển của Đức giữa hai cuộc chiến tranh 1918-1939 - Chính phủ Hitle thực hiện chính sách chính trị, kinh tế, đối ngoại như thế nào? CHUẨN BỊ BÀI MỚI CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) DIỄN BIẾN -10/1929 khủng hoảng kinh tế ở Mỹ  các nước tư bản -Khủng hoảng trầm trọng nhất, dài nhất trong lịch sử chủ nghĩa tư bản -Kéo dài từ 1929-1933 NG.NHÂN - Do sự phát triển kinh tế không đều giữa các nước TBCN. - Do sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận, cung vượt quá cầu HẬU QUẢ -KT: Tàn phá nền kinh tế, thất nghiệp tăng  đấu tranh của nhân dân nổ ra ở nhiều nước Chính trị: +Mĩ, Anh, Pháp: cải cách( ĐQDC) + Đức, Italia, Nhật: thiết lập chế độ phát xít Hội nghị Versailles 18 – 1 – 1919 Với hòa ước Vec-xai -Oa-sinh -tơn, Đức mất 1/8 đất đai, gần 1/2 dân số, 1/3 mỏ sắt, gần 1/3 mỏ than, 2/5 sản lượng gang, gần 1/3 sản lượng thép và gần 1/7 diện tích trồng trọt. Đế quốc Áo - Hungari bị tách ra thành 2 nước nhỏ khác nhau là Áo và Hungari với diện tích nhỏ hơn trước rất nhiều. Trên đất đai Áo - Hungari cũ, những nước mới được thành lập: Tiệp khắc và Nam Tư. Một số đất đai khác thì cắt thêm cho Rumani và Italia. Nước Ba Lan cũng được thành lập với các vùng đất thuộc Áo, Đức, Nga... THIỆT HẠI ĐỐI VỚI NƯỚC ĐỨC: - Đức bị mất hết thuộc địa. -1/8 diện tích lãnh thổ. -1/12 dân số. - 1/3 mỏ than. -2/5 sản lượng gang -1/3 sản lượng thép. -Phải bồi thường chiến phí:130 tỉ mác

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- Tình hình các nước TB 1918 - 1939.ppt
Tài liệu liên quan