Bai giảng môn Lịch sử 7 - Tiết 21 - Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Cuối thế kỉ XII tình hình nhà Lý như thế nào?

Bấy giờ nhà vua vẫn cứ tiến hành mọi việc thổ mộc không ngừng, nghe nói ngoài kinh thành có giặc cướp, cũng giả vờ làm ngơ để bưng bít đi, chỉ ham thích của cải. Các bầy tôi (quan lại) đều bắt chước, tranh nhau bán quan buôn ngục, ngoài ra không còn nghĩ đến việc gì”.

(Khâm định Việt sử thông giám cương mục)

 

ppt32 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 06/03/2019 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bai giảng môn Lịch sử 7 - Tiết 21 - Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔĐẾN THAM DỰ TIẾT THAO GIẢNGMÔN: LỊCH SỬ 7GVTH: Bùi Thị Ngọc SƠ ĐỒ CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VIỆT NAM Ngô- Đinh – Tiền lêLýTrần TK XVIIITK XIXTK XV- XVITK XI- XIITK XIII- XIVTK XVI-XVIIITK XEm hãy điền tên các triều đại phong kiến mà em đã học tương ứng với mốc thời gian?Hình thànhKết thúcCHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII- XIV) Tiết 21 - BÀI 13: NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIIICHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII- XIV) Tiết 21 - BÀI 13: NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIIINhà Lý sụp đổ.Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền.Pháp luật thời Trần.I. Nhà Trần thành lậpII. Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tếCHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII- XIV) Tiết 21 - BÀI 13: NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIIII- NHÀ TRẦN THÀNH LẬPNhà Lý sụp đổ.**MỜI CÁC ĐOẠN XEM TIỂU PHẨM: NHÀ LÝ CUỐI THẾ KỈ XIIBấy giờ nhà vua vẫn cứ tiến hành mọi việc thổ mộc không ngừng, nghe nói ngoài kinh thành có giặc cướp, cũng giả vờ làm ngơ để bưng bít đi, chỉ ham thích của cải. Các bầy tôi (quan lại) đều bắt chước, tranh nhau bán quan buôn ngục, ngoài ra không còn nghĩ đến việc gì”.(Khâm định Việt sử thông giám cương mục)Cuối thế kỉ XII tình hình nhà Lý như thế nào?CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII- XIV) Tiết 21 - BÀI 13: NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIIICHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII- XIV) Tiết 21 - BÀI 13: NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIIII- NHÀ TRẦN THÀNH LẬPNhà Lý sụp đổ.- Cuối thế kỷ XII- đầu XIII nhà Lý ngày càng suy yếu: + Chính trị: Vua quan ăn chơi, triều chính lục đục + Kinh tế: suy sụp, mất mùa đói kém xảy ra liên miên. + Xã hội: rối loạn, nhân dân nổi dậy ở nhiều nơi- Đầu 1226 nhà Lý sụp đổ, nhà Trần thành lập.CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII- XIV) Tiết 21 - BÀI 13: NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIIII- NHÀ TRẦN THÀNH LẬPNhà Lý sụp đổ.Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền.SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÝHuyÖn24 lé, phñ(Tri phñ, tri ch©u)Quan vănQuan vâHương , X·VUAQuan đại thần ---Thời Đinh- Tiền LêĐèo Ngang( Quảng Bình – Hà Tĩnh) ---Thời LýĐảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) -------Thời TrầnĐèo Hải Vân(TT Huế - TP Đà Nẵng)Ngày nayLÃNH THỔ ĐẠI VIỆT THẾ KỈ XIIIC¸c c¬ quanC¸c chøc quanS¥ ĐỒ Bé M¸Y NHµ N¦íC THêI TRÇNHoạt động nhóm ( 2 phút)Hoàn chỉnh bộ máy nhà nước thời Trần? VuaThái thượng hoàngQuan văn(Họ TrầnQuan võ(Họ Trần)Các cơ quanCác chức quanQuốc sửviệnTháiyviệnTônnhânphủHàđêsứKhuyếnnôngsứĐồn điền sứ12 lộPhủChâu, huyệnXãVuaQuan vănQuan võ24 lộ, phủHuyệnSƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI TRẦNSƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÝCác quan đại thầnHương , XãVuaThái thượng hoàngQuan văn (Hä TrÇn)Quan vâ(Hä TrÇn)C¸c c¬ quanC¸c chøc quanQuèc sö viªnTh¸i y viªnT«n nh©n phñHµ ®ª søKhuyÕn n«ng søĐån ®iÒn sø12 lé(Ch¸nh, phã an phñ sø)Phñ(Tri phñ)Ch©u, huyÖn(Tri chËu tri huyÖn)X·(X· quan)S¥ ĐỒ Bé M¸Y NHµ N¦íC THêI TRÇNCÊp triÒu ®ìnhC¸c ®¬n vị hµnh chÝnh trung gianC¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¬ së Tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần quy củ, chặt chẽ làm cho chính quyền được củng cố, đất nước ổn địnhCHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII- XIV) Tiết 21 - BÀI 13: NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIIII- NHÀ TRẦN THÀNH LẬPNhà Lý sụp đổ.Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền.Pháp luật thời Trần.Nhà Trần đã ban hành bộ luật nào?Nội dung cơ bản?**Bài tập:Bạn hãy nối những thông tin ở cột triều đại và cột pháp luật sao cho phù hợp:Triều đạiLuật pháp A.Nhà Lý1. Bộ Quốc triều hình luật2. Bảo vệ vua và hoàng tộc3. Bộ luật Hình thư B. Nhà Trần4. Bảo vệ sức kéo trong nông nghiệp.5. Xác nhận quyền tư hữu về tài sản, quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất.6. Đặt thẩm hình việnQUỐC TRIỀU HÌNH LUẬTChế độ tư hữu được bảo vệ nghiêm. Người nợ không trả được nợ sẽ bị bắt giam cho đến khi nào trả hết nợ mới được tha.Quy định cụ thể về việc mua bán ruộng đất, đó là vào năm 1237 triều đình quy định “trúc thư văn khế”, nếu là giấy tờ về ruộng đất vay mượn thì người làm chứng in tay ở 3 dòng trước, người bán in tay ở 4 dòng sau. (Tư liệu đại cương LSVN) Chuông ở điện Long TrìVua đi thăm các địa phươngCHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII- XIV) Tiết 21 - BÀI 13: NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIIII- NHÀ TRẦN THÀNH LẬPNhà Lý sụp đổ.Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền.Pháp luật thời Trần.- Nội dung: +Ban hành bộ quốc triều hình luật, thêm một số điều mới... + Đặt cơ quan xét xử là thẩm hình viện  tăng cường và hoàn thiện giúp xã hội được ổn địnhTrò chơi: Quan sát tranh đoán nội dung bài học.1. Yêu cầu: Các em hãy quan sát bức tranh và cho biết bức tranh đã giúp em gợi nhớ tới nội dung nào của bài học.2. Luật chơi: Cả lớp chia làm 2 đội Mỗi đội sẽ có 5s để trả lời. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Câu trả lời sai đội bạn có quyền trả lời. CỦNG CỐ Nhân dân đi lao dịch xây dựng cung điện và chùa chiềnQuan hà đê sứ đang trông coi việc đắp đêNhân dân đi lao dịch làm đường và nổi dậy Vua Lý Huệ Tông nhường ngôi cho Lý Chiêu HoàngLý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh Nhà Trần thành lậpQuy định lăn tay trong mua bán và những hình phạt kẻ phạm tội Quan đồn điền sứ đang khuyến khích nhân dân đi khai hoang Hướng dẫn về nhà:- Trả lời các câu hỏi cuối bài trang 51. - Viết một đoạn giới thiệu về quân đội nhà Trần.- Nêu những biện pháp và tác dụng của các biện pháp phát triển kinh tế thời Trần.- Sưu tầm những câu chuyện về nhà Trần đối với việc đắp đê.KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ LUÔN MẠNH KHỎE

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBAI 13- SU 7.ppt