Bài giảng Ngữ văn 8 - Tiếng gà trưa

a/ Tác phẩm:

-Xuân Quỳnh sinh năm 1942 mất 1948

-Quê Hà Đông- Hà Tây ( Hà Nội )

-Nhà thơ nữ xất sắc trong nền thơ văn hiện đại.

-Thơ gần gũi, biểu hiện những rung động, khát vọng chân thành, tha thiết.

b/Tác phẩm:

- Viết trong thời kì đầu kháng chiến chống Mỹ.

- In trong tập thơ “Hoa dọc chiến hào”.

-Thể thơ:Năm tiếng ,xen kẻ 3 tiếng,gieo vần cuối câu.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 6896 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn 8 - Tiếng gà trưa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Em chọn bông hoa hồng màu gì? Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc bài thơ Cảnh khuya cho biết thể thơ, cho biết tác dụng nghệ thuật trong hai câu thơ đầu? -Thể thơ Tứ tuyệt (thuần việt ), phép do sánh cho ta thấy thiên nhiên gần gũi với con người Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc hai câu thơ sau của bài thơ Ngắm trăng,cho biết Tác dụng của phép lặp từ “chưa ngủ” ? -Chưa ngủ của câu thơ thứ 3 gợi dáng vẻ nghệ sĩ trong tâm hồn nhà thơ. -Chưa ngủ trong câu thơ thứ 4 gợi lên chiều sâu tâm hồn của người chiến sĩ, yêu nước Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc lòng bài thờ rằm tháng giêng,cho biết nội dung của 2 câu đầu bài thơ? -Tả cảnh rằm tháng giêng trên sông nước -Không gian cao rộng,bát ngát giữa sông xuân, nước xuân và trời xuân. Kiểm tra bài cũ: So sánh điểm giống nhau, khác nhau của hai bài thơ. *Giống nhau: -Chủ đề Yêu nước, yêu thiên nhiên; thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. *Khác nhau: -Bài Cảnh khuya thơ thuần Việt,bản dịch đúng thể thơ. -Bài Rằm tháng giêng thơ Hán Việt ,bản dịch thơ lục bát. Kiểm tra bài cũ: I. TÌM HIỂU CHUNG: 1.Tác giả, tác phẩm: a/ Tác phẩm: -Xuân Quỳnh sinh năm 1942 mất 1948 -Quê Hà Đông- Hà Tây ( Hà Nội ) -Nhà thơ nữ xất sắc trong nền thơ văn hiện đại. -Thơ gần gũi, biểu hiện những rung động, khát vọng chân thành, tha thiết. b/Tác phẩm: - Viết trong thời kì đầu kháng chiến chống Mỹ. - In trong tập thơ “Hoa dọc chiến hào”. -Thể thơ:Năm tiếng ,xen kẻ 3 tiếng,gieo vần cuối câu. I. TÌM HIỂU CHUNG: 1.Tác giả, tác phẩm: 2. Đọc và giải nghĩa từ khó: Sgk 3.Bố cục: Tiãúng gaì træa- niãöm haûnh phuïc vaì sæïc maûnh chiãún âáúu. Tiãúng gaì træa våïi nhæîng kè niãûm. Tiãúng gaì træa trãn âæåìng haình quán. 3 pháön . 10 cáu cuäúi . 5 khäø thå giæîa  7 cáu âáöu Bäú cuûc Hãy cho biết bố cục của bài thơ? I. TÌM HIỂU CHUNG: II. TÌM HIỂU VĂN BẢN: 1. Tiếng gà trưa trên đường hành quân Nhân vật trữ tình là ai? Đang làmm gì? Vậy cảm hứng của tác giả trong bài thơ được khơi gợi từ việc gì? -Tiãúng gaì laì ám thanh quen thuäüc cuía laìng quã. -Tiãúng gaì nhaíy ổ, cho træïng häöng taûo niãöm vui cho ngæåìi näng dán cáön cuì chàõt chiu. - Laì ám thanh của âiãöu täút laình. Do âoï taûo thaình kè niãûm khoï quãn. Maûch caím xuïc trong baìi thå tæì tiãúng gaì træa, nghe ám thanh âoï ngæåìi lênh nghe : xao âäüng nàõng træa, tháúy baìn chán âåî moíi, nhåï vãö tuäøi thå. Caím hæïng âæåüc khåi gåüi tæì viãûc nghe tiãúng gaì nhaíy äø cuûc taïc cuûc ta. Nhán váût træî tçnh laì ngæåìi lênh âang haình quán. Maûch caím xuïc trong baìi thå diãùn biãún nhæ thãú naìo? Taûi sao trong vä vaìn ám thanh laìng quã, trong tám trê ngæåìi chiãún sé chè bë aïm aính båíi tiãúng gaì træa? I. TÌM HIỂU CHUNG: II. TÌM HIỂU VĂN BẢN: 1. Tiếng gà trên đường hành quân: Em nhận xét gì về nghệ thuật thể hiện nội dung của đoạn thơ? I. TÌM HIỂU CHUNG: II. TÌM HIỂU VĂN BẢN: 1. Tiếng gà trên đường hành quân: a. Những hình ảnh và kỉ niệm tuổi thơ 2.Tiếng gà trưa và kỉ niệm tuổi thơ và tình bà cháu: *Hình ảnh: - Bình dị, gần gũi, quen thuộc, thân thiết. -Con gà mái mơ ,mái vàng và ổ trứng hồng đẹp như tranh. *Tuổi thơ : -Tò mò xem trộm gà đẻ bị bà mắng. -Mong được quần áo mới …Ước mong đi vào giấc ngủ . Hình ảnh gợi vẻ đẹp tươi sáng, đầm ấm hiền hòa. Qua những chi tiết về tuổi thơ gợi tả vẻ đẹp gì ? Qua những chi tiết ấy, em có cảm nhậh gì về hình ảnh người bà? I. TÌM HIỂU CHUNG: II. TÌM HIỂU VĂN BẢN: a. Những hình ảnh và kỉ niệm tuổi thơ: 1. Tiếng gà trên đường hành quân: 2.Tiếng gà trưa và kỉ niệm tuổi thơ và tình bà cháu: b. Hình ảnh và kỉ niệm về bà: Qua những chi tiết “Tiếng gà trưa”về kỉ niệm tuổi thơ , trong bài, Em có suy nghĩ gi? Hình ảnh người bà tần tảo chắt chiu trong cảnh nghèo khó, hết lòng vì con cháu, dành trọn thương yêu cho cháu. *Người bà : Có tiếng bà vẫn mắng: Gà đẻ mà mày nhìn Rồi sau này lang mặt ! Cháu về lấy gương soi Lòng dại thơ lo lắng Tay bà khum soi trứng Dành từng quả chắt chiu Cho con gà mái ấp Khi gió mùa đông tới Bà lo đàn gà toi Mong trời đừng suơng muối Để cuối năm bán gà Cháu được quần áo mới I. TÌM HIỂU CHUNG: II. TÌM HIỂU VĂN BẢN: a. Những hình ảnh và kỉ niệm tuổi thơ: 1. Tiếng gà trên đường hành quân: 2.Tiếng gà trưa và kỉ niệm tuổi thơ và tình bà cháu: b. Hình ảnh và kỉ niệm về bà: Đọc và cho biết,tâm tình của người cháu trong khổ thơ diễn tả tình cảm gì? Khổ thơ cuối gợi cho em suy nghĩ về tình cảm gia đình, tình bà cháu ,tình yêu quê hương đất nước của người cháu . Hình ảnh người bà tần tảo chắt chiu trong cảnh nghèo khó, hết lòng vì con cháu, dành trọn thương yêu cho cháu. *Người Cháu : Tiếng gà trưa Mang bao nhiêu hạnh phúc Đêm cháu về nằm mơ Giấc ngủ hồng sắc trứng Cháu chiến đấu hôm nay Vì lòng yêu tổ quốc Vì xóm làng thân thuộc Bà ơi cũng vì bà Vì tiếng gà cục tác Ổ trứng hồng tuổi thơ I. TÌM HIỂU CHUNG: II. TÌM HIỂU VĂN BẢN: III.TỔNG KẾT: Điệp khúc "tiếng gà trưa"được lặp đi lặp lại 4 lần Có tác dụng như thế nào ? TRẮC NGHIỆM Tạo nhịp điệu cho bài thơ dồn dập, lôi cuốn Tạo sợi dây liên kết giữa các kỉ niệm Để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh cho bài thơ Tất cả đều đúng S S S Đ IV) Tổng kết ? Nét đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của bài thơ Nội dung : Tiếng gà trưa đã gợi về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình quê hương đất nước 2. Nghệ thuật Bài thơ theo thể 5 tiếng có cách diễn đạt tình cảm tự nhiên và nhiều hình ảnh bình dị chân thực I. TÌM HIỂU CHUNG: II. TÌM HIỂU VĂN BẢN: III.TỔNG KẾT: Nhân định nào không đúng nét đặc sắc của nội dung bài ? TRẮC NGHIỆM Gợi kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ đẹp đẽ. Tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình quê hương đất nước. Tình bà cháu nồng ấm. Tất cả sai. Đ Đ Đ S I. TÌM HIỂU CHUNG: II. TÌM HIỂU VĂN BẢN: III.TỔNG KẾT: 1.Nội dung : Tiếng gà trưa đã gợi về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình quê hương đất nước 2.Nghệ thuật: Bài thơ theo thể 5 tiếng có cách diễn đạt tình cảm tự nhiên và nhiều hình ảnh bình dị chân thực I. TÌM HIỂU CHUNG: II. TÌM HIỂU VĂN BẢN: III. TỔNG KẾT: IV. LUYỆN TẬP 1 .Đọc thêm : Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa Tu hú kêu trên những cánh đồng xa Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế Mẹ cùng cha công tác bận không về Cháu ở cùng bà , bà bảo cháu nghe Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bà Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa. V. DẶN DÒ: -Học thuộc bài thơ -Soạn bài tiếp theo: “MỘT THỨC QUÀ CỦA LÚA NON:CỐM” CHÀO CÁC EM VÀ THẦY CÔ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử- văn- tiếng gà trưa.ppt
Tài liệu liên quan