Bài giảng pascal: Cấu trúc chương trình

Khai báo thư viện:

Trong ngôn ngữ Pascal:

Uses <tên thư viện>;

Ví dụ: Uses CRT, GRAPH;

 

Trong ngôn ngữ C++:

#include <tên tệp thư viện>

VD: #include <conio.h>

 

ppt12 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 5619 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng pascal: Cấu trúc chương trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN. BÀI 3 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH Một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao có cấu trúc như thế nào? Gồm phần khai báo và phần thân chương trình Mỗi chương trình gồm 2 phần: [] Cấu trúc chung: Phần khai báo: Có thể khai báo : tên chương trình, hằng (được đặt tên), biến, thư viện, chương trình con,… 2. Các thành phần của chương trình. Trong Pascal: Program ; Tên chương trình do người lập trình tự đặt theo đúng quy tắc đặt tên. Ví dụ: Program Bai_1; Khai báo tên chương trình: Trong ngôn ngữ Pascal: Uses ; Ví dụ: Uses CRT, GRAPH; Trong ngôn ngữ C++: #include VD: #include Khai báo thư viện: Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình Khai báo hằng: Từ khóa CONST dùng để khai báo hằng - Khai báo hằng trong Pascal Const N=100; e=2.7; - Khai báo hằng trong C++: Const int N=100; Const float e=2.7; Ví dụ: - Mọi biến sử dụng trong chương trình đều phải khai báo cho chương trình dịch biết để xử lý và lưu trữ. - Biến chỉ mang một giá trị gọi là biến đơn. - Trong Pascal từ khóa VAR dùng để khai báo biến (Khai báo biến sẽ trình bày ở bài 5). Khai báo biến: Thường là nơi chứa toàn bộ các câu lệnh của chương trình hoặc lời gọi chương trình con. Thường có cặp dấu hiệu bắt đầu và kết thúc chương trình. Ví dụ: Trong ngôn ngữ Pascal. Begin [] End. b. Phần thân chương trình: Xét 2 chương trình đơn giản trong 2 ngôn ngữ khác nhau sau đây: Chương trình 1: Trong ngôn ngữ Pascal. Program VD; Begin Write(‘Chao cac ban’); Readln; End. Ví dụ chương trình đơn giản: #include main() { printf(“chao cac ban”); } Chương trình 2: trong ngôn ngữ C++

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai 3.ppt