Giáo án Tin học 11 - Chủ đề 3: Làm việc với các đối tượng - §6. Biểu mẫu

3.2.3. Các chế độ làm việc với biểu mẫu

(1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu các chế độ làm việc với biểu mẫu.

(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân.

(4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính.

(5) Kết quả: Học sinh biết được chế độ làm việc với biểu mẫu.

 

doc6 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 11 - Chủ đề 3: Làm việc với các đối tượng - §6. Biểu mẫu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 8 Ngày soạn: 17/09/2018 Tiết: 16 Ngày dạy: 01/10–07/10/2018 CHỦ ĐỀ 3: LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG §6. BIỂU MẪU I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức - Biết khái niệm và công dụng của biểu mẫu. - Biết cách tạo biểu mẫu đơn giản. - Biết các chế độ làm việc với biểu mẫu. - Biết sử dụng biểu mẫu để cập nhật dữ liệu. 2. Về kĩ năng - Tạo được biểu mẫu đơn giản. - Dùng biểu mẫu cập nhật dữ liệu. 3. Về thái độ - Có thái độ tích cực trong học tập. 4. Năng lực hướng tới - Qua dạy học có thể hướng tới hình thành và phát triển năng lực tự học, năng lực sử dụng CNTT và truyền thông qua những bài tập cụ thể trong cuộc sống: II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Có 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học của bài 5, bài tập và thực hành 3 và có nhu cầu tìm hiểu các nội dung của bài 6. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh vận dụng được kiến thức đã học của bài 5 để trả lời các câu hỏi và có mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về đối tượng biểu mẫu (Form) trong Access. Nội dung hoạt động Câu 1: Hoàn thành các phương án ghép đúng sau: Đối tượng Ý nghĩa Bảng (Table) Là một cột của bảng. Trường (Field) Là kiểu của dữ liệu lưu trong một trường. Bản ghi (Record) Là thành phần cơ sở tạo nên CSDL. Kiểu dữ liệu (Data type) Là một hàng của bảng. Khóa chính Là một hoặc nhiều trường mà giá trị của nó xác định duy nhất mỗi hàng của bảng. Câu 2: Hoàn thành các phương án ghép để tạo cấu trúc bảng. Bước Ý nghĩa Bước 1 Chỉ định khóa chính. Bước 2 Nhập tên trường (Field name), chọn kiểu dữ liệu (Data Type), đặt tính chất (Field Properties). Bước 3 Lưu cấu trúc bảng. Bước 4 Nháy đúp Create table in Design view Câu 3: Kể tên các thao tác cơ bản trên bảng? Mỗi thao tác cho ví dụ minh họa? Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh - Chiếu ba câu hỏi, (?) HS thảo luận nhóm và trả lời? - Gọi đại diện hai nhóm trả lời. - Gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Nhận xét, chấm điểm. (?) Treo sơ đồ logic của bài 6? (?) Đại diện nhóm cho biết nội dung chính bài 6? - Nhận xét và dẫn dắt vào bài 6. - Thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm và trả lời. - Nhận xét, bổ sung. - Lắng nghe và ghi nhớ. - Treo sơ đồ logic đã chuẩn bị. - Dựa vào sơ đồ logic và trả lời. -Lắng nghe và ghi nhớ. 3.2. Hình thành kiến thức 3.2.1. Khái niệm (1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu các khái niệm về biểu mẫu (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết được biểu mẫu là gì và biểu mẫu dùng để làm gì. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Biểu mẫu là gì? - Nhận xét, chốt nội dung. - Chiếu biểu mẫu để HS quan sát. - Lưu ý về dữ liệu nguồn. - Tóm tắt nội dung phần 1 và dẫn dắt vào phần 2. - Tham khảo SGK và trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Lắng nghe, ghi nhớ. 1. Khái niệm Biểu mẫu là một đối tượng của Access được thiết kế để: - Hiển thị dữ liệu của bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập, và sửa dữ liệu - Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh do người dùng tạo ra. 3.2.2. Tạo biểu mẫu mới (1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu cách tạo biểu mẫu mới. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết được cách tạo biểu mẫu mới. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Có mấy cách để tạo biểu mẫu? - Nhận xét và (?) Có mấy bước để tạo biểu mẫu? - Nhận xét và (?) bước đầu là gì? - Nhận xét và chốt nội dung. - Minh họa. (?) Làm gì trong hộp thoại Form wizard? - Nhận xét và chốt nội dung. - Lưu ý về trường hợp nguồn dữ là Queries. - Minh họa. (?) Bước 3? - Nhận xét và chốt nội dung. - Minh họa. (?) Bước 4? - Nhận xét và chốt nội dung. - Minh họa. (?) Bước 5? - Nhận xét và chốt nội dung. - Lưu ý về việc chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế. - Minh họa. - Tóm tắt phần 2 và dẫn dắt vào phần 3. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe và trả lời. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe và ghi bài. - Quan sát. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe và ghi bài. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Quan sát. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ. - Quan sát. - Lắng nghe, ghi nhớ. 2. Tạo biểu mẫu mới - B1: Chọn Form, nháy đúp vào Create form by using wizard; - B2: Trong hộp thoại Form wizard + Chọn nguồn dữ liệu từ ô Tables/Queries; + Chọn các trường đưa vào biểu mẫu từ ô Available Fields; + Chọn Next để tiếp tục. - B3: Chọn cách bố trí biểu mẫu -> Next. - B4: Chọn kiểu biễu mẫu -> Next. - B5: Đặt tên cho biễu mẫu -> Finish (biễu mẫu sẽ hiển thị ở chế độ biểu mẫu) 3.2.3. Các chế độ làm việc với biểu mẫu (1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu các chế độ làm việc với biểu mẫu. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết được chế độ làm việc với biểu mẫu. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Chế độ khi làm việc với biểu mẫu? - Nhận xét, chốt nội dung. - Chiếu form ở chế độ biểu mẫu và (?) Form ở chế độ này dùng để làm gì? - Nhận xét, chốt nội dung. (?) Cách mở form ở chế độ này? - Nhận xét, chốt nội dung. - Minh họa. - Chiếu form ở chế độ thiết kế và (?) Form ở chế độ này dùng để làm gì? - Nhận xét, chốt nội dung. (?) Cách mở form ở chế độ này? - Nhận xét, chốt nội dung. - Minh họa. - Tóm tắt nội dung phần 3. - Tham khảo SGK và trả lời. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Quan sát, tham khảo SGK và trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Tham khảo SGK và trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. - Quan sát, tham khảo SGK và trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Tham khảo SGK và trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. - Lắng nghe, ghi nhớ. 3. Các chế độ làm việc với biểu mẫu a) Chế độ biểu mẫu - Có giao diện thân thiện và được sử dụng để cập nhật dữ liệu. - Nháy đúp lên tên biểu mẫu để làm việc với chế độ biểu mẫu. b) Chế độ thiết kế - Giúp: xem, sửa, thiết kế biểu mẫu. - Để làm việc với chế độ thiết kế, ta sử dụng một trong các cách sau: - Cách 1: Chọn tên biểu mẫu rồi nháy nút Design - Cách 2: Nháy nút (View) nếu đang ở chế độ biểu mẫu. 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại các kiến thức đã học và vận dụng vào thực tế. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: HS thực hiện được các thao tác tạo và chỉnh sửa biểu mẫu. Nội dung hoạt động 3.3.1. Hoạt động luyện tập - Biết khái niệm và công dụng của biểu mẫu. - Biết cách tạo biểu mẫu đơn giản. - Biết các chế độ làm việc với biểu mẫu. - Biết sử dụng biểu mẫu để cập nhật dữ liệu. 3.3.2. Hoạt động vận dụng Nội dung hoạt động BÀI TẬP: Cho CSDL Quanli_ban hang.mdb gồm 3 bảng: KHACH_HANG, MAT_HANG, HOA_DON. 1) Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu cho bảng KHACH_HANG? 2) Nhập 5 bản ghi bất kì cho biểu mẫu vừa tạo? HS: Lên máy thực hiện thao tác tạo bảng. GV: Gọi HS khác nhận xét. HS: Nhận xét. GV: Nhận xét, cho điểm. 3.4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học. (4) Phương tiện: SGK, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua một dự án thực tế. Nội dung hoạt động - HS tìm hiểu thêm cách tạo các nút lệnh cho biểu mẫu. - Xem trước bài tập và thực hành 4. DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN Lê Thị Lịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 6 Bieu mau_12423448.doc
Tài liệu liên quan