Bài giảng Phản ứng cộng thân điện tử vào Alkene

Sản phẩm được tạo với tốc độ nhanh hơn: Sản phẩm động học

Sản phẩm bền hơn: Sản phẩm nhiệt động học

 

ppt66 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 3832 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Phản ứng cộng thân điện tử vào Alkene, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẢN ỨNG CỘNG THÂN ĐIỆN TỬ VÀO ALKENE Điện tử  phân bố tập trung ở hai bên mặt phẳng chứa liên kết đôi Dễ dàng được tiếp cận bởi các chất thân điện tử ► Tính thân hạch Luôn kèm theo sự tỏa nhiệt Sự cộng có thể xảy ra theo hai cách: Cùng bên (Cộng syn, Cộng cis) Khác bên (Cộng anti, Cộng trans) Cộng Thân Điện tử vào Alkene anti addition HYDROGENATION HYDROGENATION Phản Ứng Cộng HX Phản ứng qua trung gian carbocation HCl và HBr: phản ứng trực tiếp với alkene Cộng HI: hỗn hợp H3PO4 và KI Alkene bất đối xứng: quy tắc Markovnikov QUI TẮC MARKOVNIKOV Phản Ứng Cộng HX Phản Ứng Cộng HX Phản Ứng Cộng HX Phản Ứng Cộng HX CHUYỂN VỊ CARBOCATION ĐỒNG PHÂN HÓA ALKENE Phản Ứng Cộng X2 Br2 và Cl2 cộng dễ dàng F2 ít được sử dụng do quá hoạt động I2 khó cho phản ứng cộng thân điện tử với hầu hết các alkene Chất trung gian là ion bromonium Cơ chế cộng trans (cộng anti) Bromonium bất đối xứng Bromonium bất đối xứng Phản ứng tạo Halohydrin CỘNG NƯỚC VÀO ALKENE (HYDRATION) OXYMERCURATION HYDROBORATION-OXIDATION EPOXY HÓA ALKENE EPOXY HÓA ALKENE YẾU TỐ LẬP THỂ TRONG PHẢN ỨNG EPOXY HÓA ALKENE TỐC ĐỘ EPOXY HÓA MỞ VÒNG EPOXY MỞ VÒNG EPOXY MỞ VÒNG EPOXY DIENE LIÊN HỢP DIENE LIÊN HỢP PHẢN ỨNG CỦA ALKENE THÂN HẠCH PHẢN ỨNG CỦA ALKENE THÂN ĐIỆN TỬ ALKENE: CHẤT THÂN HẠCH ALKENE: CHẤT THÂN ĐIỆN TỬ CỘNG LIÊN HỢP VÀO ALKENE CỘNG LIÊN HỢP VÀO ALKENE CẤU TRÚC ALKENE: Mang nhóm thế có khả năng bền vững hóa điện tích âm CỘNG LIÊN HỢP VÀO ALKENE CỘNG LIÊN HỢP VÀO ALKENE CỘNG LIÊN HỢP VÀO ALKENE CỘNG LIÊN HỢP VÀO ALKENE CỘNG LIÊN HỢP VÀO ALKENE a. b. CỘNG LIÊN HỢP VÀO ALKENE CỘNG LIÊN HỢP VÀO ALKENE CỘNG LIÊN HỢP VÀO ALKENE CỘNG LIÊN HỢP HAY TRỰC TIẾP ? ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG Sản phẩm được tạo với tốc độ nhanh hơn: Sản phẩm động học Sản phẩm bền hơn: Sản phẩm nhiệt động học Điều kiện Động học và Nhiệt động học Sản Phẩm Động Học Sản phẩm nhiệt động học YẾU TỐ CẤU TRÚC Cộng trực tiếp tăng CHƯỚNG NGẠI LẬP THỂ BẢN CHẤT CHẤT THÂN HẠCH Phản ứng của chất thân hạch và chất thân điện tử phụ thuộc: Tương tác tĩnh điện Mức độ xen phủ của các orbital Chất thân hạch cứng (Hard Nucleophile): Kích thước nhỏ, mật độ điện tích lớn Chất thân hạch mềm (Soft Nucleophile): Kích thước lớn, mật độ điện tích nhỏ CHẤT THÂN ĐIỆN TỬ: CỨNG - MỀM H+: Chất thân điện tử cứng do có kích thước nhỏ và mang điện tích Br2: Chất thân điện tử mềm do kích thước lớn và không phân cực Carbon của nhóm C=O: Chất thân điện tử cứng do bị phân cực dương Phản ứng của chất thân hạch cứng: Yếu tố tương tác tĩnh điện Phản ứng của chất thân hạch mềm: Hiệu ứng orbital Chất thân hạch cứng có khuynh hướng phản ứng với chất thân điện tử cứng và ngược lại. CỘNG LIÊN HỢP Chất thân hạch cứng: Cộng trực tiếp Chất thân hạch mềm: Cộng liên hợp LITHIUM CUPRATE Cuprate: Chất thân hạch mềm hơn Grignard THẾ LIÊN HỢP VÀO ALKENE Alkene mang nhóm xuất ở C-β: THẾ LIÊN HỢP THẾ LIÊN HỢP VÀO ALKENE THẾ LIÊN HỢP VÀO ALKENE EPOXY HÓA ALKENE THÂN ĐIỆN TỬ Hydroperoxide: chất thân hạch EPOXY HÓA ALKENE THÂN ĐIỆN TỬ EPOXY HÓA ALKENE THÂN ĐIỆN TỬ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptHóa hữu cơ.ppt
Tài liệu liên quan