Bài giảng Sinh học 11 Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

A-/Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi

trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

B-/ Tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm di truyền. Vì vậy, động

vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi.

E-/ Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc

điểm di truyền. Vì vậy, khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến

hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt.

C-/ Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động,

nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.

D-/ Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

pdf10 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học 11 Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT Tại sao lại có những trứng không nở? BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT Giảm phân Thụ tinh Nguyên phân Sinh sản hữu tính ở người BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT A-/Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp. B-/ Tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm di truyền. Vì vậy, động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi. E-/ Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền. Vì vậy, khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt. C-/ Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh. D-/ Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp. ƯU ĐiỂM NHƯỢC ĐiỂM BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT Hình thức Thụ tinh ngoài Thụ tinh trong Đại diện Cá, lưỡng cư Bò sát, chim, thú Môi trường thụ tinh Nước Bên trong cơ thể con cái Sự bảo vệ phôi Không Có Hiệu suất Thấp Cao BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBai 45 Sinh san huu tinh o dong vat_12397635.pdf