Bài giảng Tin học 7 - Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em

Sử dụng hàm AVERAGE, MIN, MAX

a, Sử dụng hàm tính lại điểm trung bình đã tính trong bài tập 1. So sánh với cách tính bằng công thức.

b, Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn của cả lớp trong dòng "Điểm trung bình các môn".

ppt14 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 12022 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 7 - Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bảng điểm của lớp em Bài thực hành 4 Bài 1: Mở bảng tính “Bang diem lop em” (Bài thực hành 1) rồi làm theo yêu cầu sau: - Nhập điểm thi các môn như hình bên. - Ghi bảng tính với tên: “Bang diem lop em” - Tính điểm trung bình của từng bạn trong lớp. Chọn ô G3 (điểm trung bình của bạn Đinh Vạn Hoàng An). Nhập công thức =(C3+D3+E3)/3 Nhấn Enter, kết quả là 7.67 Điểm trung bình của các bạn khác làm tương tự. Bài 2: Mở bảng tính “So theo doi the luc” đã được lưu trong bài tập 4, bài thực hành 2. Tính chiều cao trung bình Tính cân nặng trung bình Lưu trang tính Chọn ô để ghi chiều cao trung bình (E15) Nhập công thức thích hợp =(E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9+E10+E11+E12+E13+E14)/12) Bài 3: Sử dụng hàm AVERAGE, MIN, MAX a. Sử dụng hàm tính lại điểm trung bình đã tính trong bài tập 1. So sánh với cách tính bằng công thức. a. So sánh với cách tính bằng công thức. Bài 3: Sử dụng hàm AVERAGE, MIN, MAX Bài 3: Sử dụng hàm AVERAGE, MIN, MAX Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn của cả lớp trong dòng “Điểm trung bình các môn” Bài 3: Sử dụng hàm AVERAGE, MIN, MAX Sử dụng hàm MAX, MIN để xác định môn học có điểm trung bình cao nhất, thấp nhất. Bài 4: Sử dụng hàm SUM. Giả sử chúng ta có các số liệu thống kế sau. Bài 4: Sử dụng hàm SUM Sử dụng hàm thích hợp tính: Tổng giá trị sản xuất của vùng đó theo từng năm vào cột bên phải. Tính giá trị sản xuất trung bình trong sáu năm theo từng ngành sản xuất. Lưu bảng tính với tên “Gia tri san xuat” Bài 4: Sử dụng hàm SUM 1. Tổng giá trị sản xuất của vùng đó theo từng năm vào cột bên phải. Bài 4: Sử dụng hàm SUM 2. Tính giá trị sản xuất trung bình trong sáu năm theo từng ngành sản xuất. Kết thúc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBaiTH4.ppt